Lees verder
Vanaf 2020 wordt de (vrijwillige) Kwaliteitstoets Logopedie vervangen door de Kwaliteitscyclus, daardoor komt de kwaliteitstoets overigens niet te vervallen. De Kwaliteitstoets wordt onderdeel van de kwaliteitscyclus voor praktijken die nog niet in het bezit zijn van een geldig auditcertificaat. Deelname aan de Kwaliteitscyclus is ook op vrijwillige basis. Daarnaast zal de verplichte kwaliteitstoets blijven bestaan, die kan worden opgelegd door de zorgverzekeraars.
Redactie

Het vertrekpunt van de kwaliteitscyclus is een zelfevaluatie, waarbij men doelen stelt die aansluiten bij de praktijk (maatwerk), en het continu verbeteren van gestelde doelen. De cyclus bestaat uit een visitatie in het eerste jaar en in de twee jaar erna jaarlijks kwaliteitsgesprekken met een speciaal opgeleide auditor. De praktijk ontvangt een certificaat voor drie jaar na de kwaliteitstoets of visitatie.

Voor de Kwaliteitscyclus wordt in tegenstelling tot de Kwaliteitstoets jaarlijks een inspanning verwacht van de praktijk, desondanks streven we ernaar om de tijdsinvestering in vergelijking met de bestaande Kwaliteitstoets te verminderen. Daarnaast zullen, door kritisch te kijken naar de inzet van auditoren tijdens de kwaliteitscyclus, ook de kosten voor de praktijk afnemen.

De NVLF beseft dat het idee kan ontstaan dat de nieuwe Kwaliteitscyclus eerder een verzwaring is dan een lastenverlichting omdat de praktijk nu jaarlijks aan de slag moet. Ondanks dat er inderdaad jaarlijks een contactmoment zal zijn met een auditor, met de daar bijkomende inspanningen, wegen deze inspanningen niet op tegen die van de huidige Kwaliteitstoets. Uit ervaring weten we dat de praktijk voor een audit alle dossiers gaan controleren wat de nodige tijdinspanning kost. Tijdens de visitatie van de Kwaliteitscyclus zal de auditor niet meer ad random dossiers controleren, de focus op de dossieranalyse is een zelfevaluatie. De praktijk selecteert de dossiers die met de auditor worden besproken.

Op dit moment worden de laatste reacties van leden, zorgverzekeraars, auditbureaus en de NVLF-commissies verwerkt. Half september zal de uitwerking van de kwaliteitscyclus op de website worden gepubliceerd.