Lees verder
Het bureau van de NVLF ontvangt de laatste tijd veel vragen over de Treeknorm en de wachtlijsten die bestaan binnen de logopedie.

Wat is de Treeknorm? 
Bij cliënten voor wie een zorgaanbieder is gevonden, kan het voorkomen dat de zorg niet direct geleverd kan worden. Vaak is tijd nodig om de zorg te plannen en te organiseren, waardoor een wachttijd ontstaat. In 2005 waren de wachtlijsten lang. Op landgoed Den Treek hebben zorgaanbieders, zorgverzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) toen afspraken gemaakt over aanvaardbare wachttijden in de zorg. Die afspraken vormen samen de zogeheten ‘Treeknorm’. 

Voor de paramedisch hulpverlener geldt: 

Binnen 1 week kunt u terecht bij uw paramedisch hulpverlener (bijvoorbeeld uw fysiotherapeut of logopedist). 

 Deze wachttijd hanteren de meeste  zorgverzekeraars in de overeenkomsten met de paramedici. 

Wachtlijsten logopedie 
Binnen de logopedie is al jaren sprake van een vacatureprobleem waardoor er lange wachtlijsten zijn in de eerste lijn. Waarschijnlijk speelt dit probleem paramedisch breed. Hierdoor kunnen de logopedisten /paramedici niet voldoen aan de Treeknorm. Terwijl dit wel een verplichting is volgens de overeenkomst met de zorgverzekeraars. Bij de contractering voor 2022 lopen praktijken tegen deze bepaling in de overeenkomsten aan. Bij Eno ontvangen bijvoorbeeld de paramedici via Vecozo een vragenlijst bij de overeenkomst. Een van de vragen is of zij een patiënt binnen vijf dagen kan oproepen voor behandeling.  

Reactie NVLF 
Zolang de patiënt akkoord is met het plaatsen op de wachtlijst dan is er geen probleem. Via de leden horen we dat acute hulpvragen altijd geplaatst worden. De NVLF bespreekt de vacatures en wachtlijsten continu met de zorgverzekeraars. De Treeknorm wordt hierbij ook meegenomen.