Log in

De leden die hebben deelgenomen aan de zomertoerbijeenkomsten van vorige week hebben hem al gezien, maar we delen hem nu ook graag met de rest van de leden; het animatiefilmpje over logopedie in de toekomst.

“De wereld verandert.” Dat weten we allemaal. Maar niemand weet precies hoe de toekomst eruit ziet. Toch moeten we af en toe vooruitkijken, want ze (zorg)wereld ontwikkelt zich volop. Daarom hebben we goed gekeken naar de ontwikkelingen die we op dit moment zien. Ontwikkelingen in de maatschappij en in de zorg waarvan we verwachten dat logopedisten en het vak logopedie er vroeg of laat mee te maken gaan krijgen. De drie grootste zie je in de animatie.

Zoals in het animatiefilmpje ook wordt genoemd is dit in alle opzichten uitdagend, maar de NVLF ziet ook kansen. Welke kansen? Ook