Log in
De missie van het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) is het bevorderen van een kwalitatief hoogstaande beroepsuitoefening door paramedici. Kwaliteitsregistratie borgt en geeft inzicht in de kwaliteit van de beroepsuitoefening van paramedici. Het gaat over deskundigheidsbevordering van paramedici en het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

De essentie van onze visie is dat paramedici zich bij het Kwaliteitsregister Paramedici willen registreren. Een kwaliteitsregistratie die voor onder meer cliënten, zorgverzekeraars en werkgevers zichtbaar en van meerwaarde is.

Voor het vergroten van de zichtbaarheid van kwaliteitsregistratie is gegevensuitwisseling met Vektis en Zorgkaart Nederland noodzakelijk. Vektis is voor zorgverzekeraars een ‘uitvoeringsorgaan’ met betrekking tot declaraties van paramedici. Zorgkaart Nederland is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland.

Deze gegevensuitwisseling met Vektis en Zorgkaart Nederland is beperkt tot de data die op dit moment al openbaar zijn via onze website. Vanzelfsprekend worden geen data uit het digitaal portfolio van een geregistreerde met derden gedeeld.

Gegevensuitwisseling Vektis en Zorgkaart Nederland
Met het online register van Kwaliteitsregister Paramedici is de status van alle geregistreerde paramedici openbaar. Een paramedicus is: of niet-geregistreerd of wel geregistreerd. In het laatste geval gaat het om een diplomastatus, een kwaliteitsstatus of een tijdelijke kwaliteitsstatus. Deze data moeten ook in de praktijk voor cliënten en