Log in
De NVLF heeft in overleg met het NKD (Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie) op 7 mei jl. besloten het NVLF-register dyslexiebehandelaars stapsgewijs te beëindigen. Wat betekent dit voor jou?
Redactie

Het NKD is ontstaan uit het samengaan van het Nationaal Referentiecentrum Dyslexie (NRD) en het Kwaliteitsinstituut Dyslexie (KD). Voor het KD was het noodzakelijk om als individu geregistreerd te staan. Dyslexiepraktijken die bij het NKD aangesloten zijn, worden iedere drie jaar door KIWA gevisiteerd waarbij het kwaliteitsbeleid van de organisatie wordt beoordeeld. Hieronder valt ook het personeelsbeleid, waarin moet worden aangegeven hoe wordt omgegaan met deskundigheidsbevordering van (nieuwe) medewerkers. Hiermee wordt de kwaliteit van de dyslexiezorg door het NKD en KIWA gewaarborgd. Hierdoor is het NVLF-register overbodig geworden.

Er is nog geen einddatum voor het NVLF-register afgesproken, aangezien op dit moment hard wordt gewerkt aan een brede vakinhoudelijke richtlijn Dyslexie. NKD is van mening dat logopedisten binnen deze richtlijn een duidelijke positie moeten krijgen. Daarom is afgesproken dat inschrijving in het dyslexieregister van de NVLF in ieder geval tot eind 2019 stilzwijgend wordt verlengd. In het najaar van dit jaar vindt opnieuw overleg plaats met NKD, dan wordt besloten wanneer het