Lees verder
De NVLF heeft in overleg met het NKD (Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie) op 7 mei jl. besloten het NVLF-register dyslexiebehandelaars stapsgewijs te beëindigen. Wat betekent dit voor jou?
Redactie

Het NKD is ontstaan uit het samengaan van het Nationaal Referentiecentrum Dyslexie (NRD) en het Kwaliteitsinstituut Dyslexie (KD). Voor het KD was het noodzakelijk om als individu geregistreerd te staan. Dyslexiepraktijken die bij het NKD aangesloten zijn, worden iedere drie jaar door KIWA gevisiteerd waarbij het kwaliteitsbeleid van de organisatie wordt beoordeeld. Hieronder valt ook het personeelsbeleid, waarin moet worden aangegeven hoe wordt omgegaan met deskundigheidsbevordering van (nieuwe) medewerkers. Hiermee wordt de kwaliteit van de dyslexiezorg door het NKD en KIWA gewaarborgd. Hierdoor is het NVLF-register overbodig geworden.

Er is nog geen einddatum voor het NVLF-register afgesproken, aangezien op dit moment hard wordt gewerkt aan een brede vakinhoudelijke richtlijn Dyslexie. NKD is van mening dat logopedisten binnen deze richtlijn een duidelijke positie moeten krijgen. Daarom is afgesproken dat inschrijving in het dyslexieregister van de NVLF in ieder geval tot eind 2019 stilzwijgend wordt verlengd. In het najaar van dit jaar vindt opnieuw overleg plaats met NKD, dan wordt besloten wanneer het register definitief wordt opgeheven.

Wat betekent dit concreet?
Een stap in het terugdringen van de administratieve lasten. Iedere vijf jaar weer bewijzen dat je aan bepaalde eisen voldoet vraagt een inspanning om alle bewijslast te verzamelen. Op het moment dat de meerwaarde van een van de NVLF-registers twijfelachtig wordt is het goed om de toekomst ervan ter discussie te stellen. Dit is de reden waarom we het afgelopen najaar met het NKD in gesprek zijn gegaan over de toekomst van ons register dyslexiebehandelaars.

Wat betekent dit voor jou?
We hebben een aantal vragen op een rij gezet.

Ik wil mij voor de eerste keer registreren in het NVLF-register dyslexiebehandelaars
Verzoeken voor een eerste registratie in het NVLF-register worden niet meer in behandeling genomen. De specifieke deskundigheid wordt op praktijkniveau getoetst bij de driejaarlijkse visitatie die het NKD van de aangesloten praktijken eist.

Mijn registratietermijn liep/loopt in 2019 af
Eerder dit jaar hebben we laten weten dat we de afloop van de registratietermijnen voor 2019 tot 31 december hebben verlengd. Vervalt de registratietermijn in 2019 en wil je inschrijving in het NVLF-register verlengen? Gebruik dan het aanvraagformulier voor herregistratie. Er wordt niet meer op de criteria van onder andere bij- en nascholing en werkervaring getoetst.

Mijn registratietermijn loopt na 2019 af
Dit najaar bespreken we de definitieve datum waarop het NVLF-register dyslexiebehandelaars eindigt. Dan weten we of het nog zin heeft om herregistratie aan te vragen.

Heb ik nu onnodige kosten gemaakt voor bijvoorbeeld het volgen van cursussen?
Zeker niet. Bij de visitatie van de NKD-praktijken wordt op praktijkniveau de deskundigheid van de behandelaren beoordeeld. Systematische bij- en nascholing blijft noodzakelijk. De bij- en nascholing kan tevens worden opgevoerd voor de kwaliteitsregistratie bij het Kwaliteitsregister Paramedici.

Waarom blijft het NVLF-register voorlopig nog zichtbaar?
Op verzoek van het NKD houden we het register nog wel zichtbaar en in stand om de geregistreerden te betrekken bij de implementatie van de nieuwe vakinhoudelijke richtlijn.

Ik sta wel in het register, maar werk niet samen met een NKD-praktijk
Als deze registratie voor jou belangrijk is, laat het ons weten! Wij horen graag wat voor jou een argument is om in het register te staan. Stuur hierover een mail naar Marguerite Boersma.