Log in

De Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie (NVST) is een organisatie van therapeuten die zich gespecialiseerd hebben op het gebied van niet-vloeiendheidsproblematiek met als doel de kennis over stotteren te vergroten en de kwaliteit van de stottertherapie in Nederland te verbeteren. Veel leden van de NVST zijn logopedisten en lid van de NVLF.

Wat doet de NVST voor de leden van de NVLF?

Aanvraag intercollegiaal consult

Mocht de problematiek rond stotteren te complex worden dan is het mogelijk om een telefonische consult of coaching door een stottertherapeut aan te vragen. Informeer bij de stottertherapeut in de buurt wat de procedure is.

De Damsté groep

Een andere mogelijkheid is je cliënt verwijzen naar groepstherapie. De Damsté groep biedt groepsbehandelingen aan  die geleid worden door ervaren en deskundige logopedist/stottertherapeuten. Er worden 4 verschillende groepen georganiseerd:

  • OK (ouder-kindtraining, 7-12 jaar)
  • RAP (relaxed anders praten, 12-19 jaar)
  • VIP (vrijheid in praten, 21+ jaar)
  • <