Lees verder

De genomineerden voor de Branco van Dantzigonderscheiding 2021 zijn bekend. Deze onderscheiding wordt toegekend aan één logopedist of een groep gediplomeerde logopedisten die een uitzonderlijk verdienstelijke bijdrage heeft of hebben geleverd aan de vakinhoudelijke verbreding en verdieping van de logopedie.

De NVLF reikt om de twee jaar de Branco van Dantzigonderscheiding uit. Dit is ter ere van Branco van Dantzig een Nederlandse zang- en spreekpedagoge. Ze werd gezien als een van de grondleggers van het Nederlandse spraakonderwijs en kreeg het predicaat ‘Moeder van de Nederlandse logopedie’. Branco van Dantzig is één van de oprichters van de NVLF.

De onderscheiding wordt sinds 1993 toegekend aan logopedisten voor een uitzonderlijk verdienstelijke bijdrage aan de vakinhoudelijke verbreding en verdieping van de logopedie in Nederland. Deze bijzondere onderscheiding heeft tot doel om de kwaliteit van de logopedie in Nederland in de ruimste zin van het woord te bevorderen. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens het NVLF Jaarcongres op 26 november 2021 en krijgt een Branco beeldje en een geldbedrag van €1.250.

Hieronder vind je de negen genomineerden:

1. Jopie Kuiper
Jopie Kuiper is genomineerd voor haar werk als stemtherapeut. Zij werkte onder andere op de afdeling Foniatrie in het UMC in Utrecht, samen met onder andere de heer en mevrouw Damsté.
Ze heeft les gegeven op Hogescholen en talloze nascholingscursussen georganiseerd en gegeven. Ze is bestuurslid van het Damsté-Terpstra fonds. Ze heeft veel voor de stemtherapie gedaan en verdient het om daar eens voor In het zonnetje gezet te worden.

2. boek ‘Interprofessioneel communiceren in zorg en welzijn’
Interprofessioneel communiceren in zorg en welzijn is het eerste boek dat communicatie bij interprofessionele samenwerking centraal zet. De uitgave beschrijft de manier waarop samenwerkende professionals taal kunnen inzetten om tot goede afstemming te komen en een gezamenlijk doel te bereiken. Het ondersteunt bij het herkennen en toepassen van verschillende communicatiestijlen en biedt checklists, reflectieopdrachten en casuïstiek voor het evalueren van de eigen communicatie, van jezelf als professional en als onderdeel van een team. De inhoud van het boek is gekoppeld aan een digitale leeromgeving met aanvullende publicaties, online-colleges, verwijzingen naar verdiepende literatuur en studieopdrachten.

3. meetinstrument ‘Nederlandse Benoem Test’ (NBT)
De Nederlandse Benoem Test (NBT) is een meetinstrument voor het vaststellen van woordvindingsstoornissen bij volwassenen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). De NBT bestaat uit 92 eenduidige afbeeldingen in kleur, opgebouwd op basis van verwervingsleeftijd en woordfrequentie. De test geeft hierdoor ook informatie over de aard van de woordvindingsstoornis. De selectie is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van woordvinding en op de behoeftes en voorkeur van logopedisten en cliënten. De test speelt in op de behoefte aan no-nonsense afbeeldingen geschikt voor volwassenen, met items speciaal geselecteerd voor de Nederlandse taal.

4. boek ‘Taaldiagnostiek bij Kinderen’
Taaldiagnostiek bij kinderen maakt de vertaalslag van theorie naar praktijk aan de hand van casuïstiek. Het boek beschrijft op een begrijpelijke manier het proces van diagnostiek bij kinderen met problemen in de taalontwikkeling. Dit maakt het boek uitermate geschikt voor logopedisten in opleiding en logopedisten, linguïsten en spraak-taalpathologen werkzaam in de logopedische praktijk.

5. signaleringsinstrument ‘Early Language Scale’ (ELS)

De Early Language Scale ELS is een signaleringsinstrument voor problemen in de taalontwikkeling bij jonge kinderen. ELS kan bijdragen aan het in een vroeg stadium opsporen van deze problemen. De ELS bestaat uit 26 vragen over mijlpalen in de taalontwikkeling die de normale ontwikkeling van taal beschrijven voor kinderen van één tot zes jaar en is in te vullen door de ouders of af te nemen door professionals bij ouders

6. animatie ‘Afasie’

In de animatie Afasie wordt uitgelegd wat de gevolgen van de stoornis zijn, de oorzaak en de oplossingen. De animatie is eenvoudig van opzet, zowel visueel, auditief als taalkundig, zodat het ook geschikt is voor verstandelijk gehandicapten, analfabeten, slechthorenden en mensen met een beperkte visus. Daarnaast is de animatie meertalig zodat deze toegankelijk zijn voor meerdere Nederlanders

7. app ‘De Voice Trainer’

De Voice trainer is een app die is ontwikkeld om door middel van real-time feedback, parkinsonpatiënten die te zacht en daardoor slecht verstaanbaar spreken, te ondersteunen om luider en op de juiste toonhoogte te spreken. Daardoor is hun spraak direct weer beter verstaanbaar. Niet alleen tijdens de behandeling, maar vooral ook tijdens normale conversatie, wanneer het volhouden van de spreektechniek de grootste uitdaging is.

8. artikel  ‘Speech Therapy as Treatment for Supragastric Belching’ (ten Cate et al, 2018), gepubliceerd in ‘Dysphagia’ (2018)

Het doel van dit onderzoek was om een ​​nieuw ontwikkeld logopedisch programma te beschrijven als een vernieuwende therapeutische benadering en om de resultaten van deze interventie te beoordelen bij patiënten met supragastrisch boeren. Dit is een retrospectieve analyse van prospectief verzamelde gegevens van patiënten met supragastrisch boeren die tussen 2007 en 2017 werden behandeld met logopedie.

9. app ‘Voice Buddy’

Voice Buddy is een app voor logopedisten en hun stemcliënten, die wordt gebruikt als ondersteuning in de behandelingen. De app helpt en motiveert stemcliënten bij het doen van hun dagelijkse oefeningen. De app helpt en motiveert stemcliënten bij het doen van hun dagelijkse oefeningen. Voice Buddy heeft een database vol oefeningen, bevat algemene informatie over stem, adem en houding en heeft een ‘prijzenkast’, waarmee de cliënt zijn voortgang kan zien.