Log in

De herziene richtlijn sluit aan bij knelpunten uit de praktijk van ouders en naasten, maar ook van o.a. logopedisten in zowel intra- als extramurale zorgsettingen.

De nieuwe richtlijn is uitgebreid met meetinstrumenten voor symptomen die bij deze doelgroep kunnen worden ingezet. Denk hierbij aan instrumenten om bijv. slikproblematiek in kaart te brengen. Ook gaat de richtlijn uitgebreid in op de markering van de palliatieve fase bij deze doelgroep.

Daarnaast is de richtlijn uitgebreid met uitgebreide achtergrondinformatie over verschillende syndromen en de oorzaken daarvan.

De herziene richtlijn is te vinden op Pallialine.

Meer informatie over palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking én ondersteunende