Log in
Hoewel voor een ander thema voor de Dag van de Logopedie is gekozen, willen we deze week de dyslexiebehandeling die logopedisten geven niet onbelicht laten. Wat de rol van de logopedist precies is staat in de Dyslexiewijzer. Daarnaast bestaat een werkwijzer, die is nu ook online in te zien.
  • Dyslexiewijzer: hierin staat beschreven welke rol een logopedist kan spelen in de behandeling. Daarnaast biedt de dyslexiewijzer informatie aan andere professionals die te maken hebben met kinderen met (mogelijke) lees- en spellingsproblemen.
  • Werkwijzer logopedisch handelen bij lees- en spellingsproblemen: hierin staat het proces van aanmelding tot afronding bij de begeleiding van kinderen met lees- en spellingproblemen of dyslexie beschreven.

Logopedisten die dyslexie behandelen staan ingeschreven in het Register Dyslexie.