Log in

In 2021 heeft de NVLF kritisch gekeken naar de criteria van een aantal NVLF-registers. Met het register dyslexie is nog even gewacht tot het verschijnen van de Brede Vakinhoudelijke Richtlijn Dyslexie.
De richtlijn is inmiddels een feit, dus werd het tijd om ook de criteria voor registratie en herregistratie in het register dyslexie kritisch te bekijken.

De NVLF-registers zijn onderling vergeleken en voor het register dyslexie is ook een vergelijking gemaakt met de criteria voor andere professionals die betrokken zijn bij de dyslexiezorg. Ook is opnieuw geijkt wat minimaal nodig is om kwaliteit te borgen en er is kritisch gekeken hoe de lasten voor de logopedist kunnen worden teruggedrongen. Voor het register dyslexie bleek een herziening van de criteria voor herregistratie op zijn plaats.

Wat is er veranderd?

Deskundigheidbevordering:
Het aantal uren te besteden aan deskundigheidsbevordering blijft 32. Deze