Log in

De community bestaat in september twee jaar. Achter de schermen zijn we voortdurend bezig om deze bijzondere online gemeenschap van logopedisten uit te breiden. In mei hebben ruim 1000 studentleden toegang gekregen tot de community. Binnenkort verwelkomen we weer nieuwe leden.

Alle resterende kwaliteitskringen krijgen vanaf 12 september toegang tot de community. Daarmee zijn ruim 6000 leden op een of andere manier vertegenwoordigd. Daarnaast hebben ook speciale werkgroepen een plekje gekregen op de community, zoals de logopedisten VG Zorg en de docentleden logopedie.

Er vindt momenteel veel informatie uitwisseling plaats binnen de groepen. De community biedt de mogelijkheid om documenten op te slaan. Daar wordt veel gebruik van gemaakt. Maar er is nog veel meer mogelijk binnen de community. Je kunt netwerken en informatie delen met alle leden van de community.