Lees verder
Het klinkt dezer dagen veelvuldig: “de beste wensen voor het nieuwe jaar”. Het gevaar is groot dat het een sleetse uitdrukking wordt. Ik aarzel dan ook deze woorden te gebruiken, maar wens wel oprecht alle logopedisten in Nederland een goed 2020.

Boven alles in het persoonlijk leven. Voorspoed voor allen in je naaste omgeving die je dierbaar zijn. Mensen die werken in de zorg, weten vanuit hun dagelijkse ervaring met anderen wat écht belangrijk is. Niettemin wil ik alle NVLF-leden ook beroepsmatig het beste toewensen. Ik wens onszelf toe dat het vakgebied de waardering krijgt die het toekomt. Dat in het werk van alledag het vak (weer) centraal staat en de omgang met mensen voor wie je wat kunt betekenen. En niet de administratieve rompslomp eromheen. Van het eerste krijg je energie, van het laatste pukkeltjes, om het maar eens heel huiselijk uit te drukken. Daar wil je graag van af.

Voor de eerstelijners is van belang dat in 2020 de uitkomst van ons langverwachte kostenonderzoek gepresenteerd gaat worden. Ik kan me niets anders voorstellen dan dat het gevoel wordt onderbouwd: de huidige financiële vergoeding loopt niet in de pas met de inzet.

Tegelijkertijd zal in 2020 de discussie voortgaan over de betaalbaarheid van de zorg, de doelmatigheid van handelen en in bredere zin het evenwicht tussen welvaart en welzijn, de noodzaak om anders om te gaan met onze aarde en de vraag waar we de mensen vandaan halen om de ‘boomers’ een goede oude dag te bezorgen. Waarmee ik wil zeggen dat logopedie niet het enige thema is dat de aandacht vraagt van overheid, politiek en verzekeraars. Daar krijgen we bij onze belangenbehartiging mee te maken. Dat vraagt om slim opereren, constructief handelen en zeker ook saamhorigheid. 2020 zal geen rustig en gemakkelijk jaar worden voor onze vereniging. Dat is helemaal niet erg, als we tenminste met positieve energie aan de slag gaan en met elkaar optrekken. Dat past bij de NVLF. Daarom durf ik het toch op te schrijven: de beste wensen!

Michel Dutrée
voorzitter NVLF