Lees verder
Dagelijks komen bij het bureau van de NVLF tientallen vragen binnen over zeer uiteenlopende onderwerpen. Iedere week beantwoorden we een veel gestelde vraag.
Redactie

De vraag van deze week is: De ambulant begeleider van de cluster 2 school nodigt mij niet meer uit voor een overleg, maar wil telefonische afstemming. Wat zijn de afspraken?

De NVLF en Siméa hebben afspraken gemaakt over de samenwerking tussen de eerstelijns logopedist en de (cluster 2) scholen. De afspraken gaan alleen over de samenwerking waarbij leerlingen een cluster 2 arrangement hebben.

Dit zijn de hoofdlijnen van de afspraken:

  1. De ambulant begeleider nodigt de behandelend eerstelijns logopedist uit voor een overleg, als de bijdrage een onderwijskundig doel dient. De behandelend logopedist maakt een offerte voor het bijwonen van het overleg. Na goedkeuring van deze offerte wordt het bijwonen van het overleg vergoed.
  2. Om te voorkomen dat het bijwonen van het overleg wordt vervangen door telefonische afstemming, is afgesproken dat het telefoongesprek maximaal 5 minuten duurt. Er zijn geen specifieke afspraken gemaakt over afstemming per email. De NVLF vindt dat ook daar maximaal 5 minuten de grens is.
  3. Voor het aanleveren van onderzoeksgegevens voor de herindicatieaanvraag, wordt zo veel als mogelijk aangesloten bij de planning van de behandelend logopedist. Als er voor deze aanvraag een onderzoek gevraagd wordt dat niet in het behandelplan past, kan ook voor het afnemen (en beoordelen) van dit onderzoek een offerte worden ingediend die na goedkeuring wordt uitbetaald.
  4. Voor het maken van verslagen wordt zo veel als mogelijk aangesloten bij de planning van de behandelend logopedist voor het maken van een (tussentijds) verslag voor de verwijzer. Er hoeven geen uitgebreide verslagen meer gemaakt te worden. De lengte van het verslag is 1-2 A4.

Voor meer informatie zie: Afspraken NVLF en Siméa over vergoeding logopedisten eerstelijn