Log in

Het Damsté-Terpstra Fonds is het fonds dat logopedisten met een doordacht project financieel steunt. Het gaat om projecten die praktisch en preventief zijn en direct bruikbaar in de logopedische praktijk. Een van de projecten die het Damsté-Terpstra Fonds ondersteunde is Voice Focus van Gaby Waakhuijsen
(Theaterschool & Productiehuis Almere) en Barbara Richmond-van Olffen (Logopedie Flevoland).

Voice Focus is een app om cliënten te stimuleren dagelijks stemoefeningen te doen. Met deze nieuwe app kun je met games en visualisaties de stem trainen. Doelgericht en stimulerend. Daarnaast kun je met de app stemmetingen doen middels een fonetogram, toonhoogte- en volumemetingen. In de app