Log in
Het Damsté-Terpstra Fonds maakt het voor kinderen wiens ouders de bijkomende kosten van het Stotterkamp moeilijk(er) kunnen betalen mogelijk om zonder zorgen deel te nemen. Het fonds neemt de kosten van de eigen bijdrage op zich en waar nodig reis- en verblijfkosten.

Verheugd

“We vinden het belangrijk dat ook kinderen voor wie het wat lastiger is deel te nemen een kans te bieden”, zegt Damsté-Terpstra voorzitter Mark Pertijs. “In het kader van ons jubileumjaar kennen we deze ondersteuning toe. We zijn zeer verheugd dit aan te kunnen bieden.” Het Fonds stelt subsidie ter beschikking aan logopedisten die met hun project de preventieve of praktische aspecten binnen het logopedische onderzoek of de behandeling verder ontwikkelen.

Iedereen meedoen

Camp Dream. Speak. Live is een kamp voor stotterende kinderen van groep 3 tot en met 8 van de basisschool. Mede-inititiatiefnemer Joeri van Ormondt over de sponsering van Damsté-Terpstra Fonds: “Het is geweldig dat het Fonds deelname aan het kamp zo steunt. We vragen best wat van