Log in

Op 6 maart 2021 is het in heel Europa de Dag van de Logopedie. In de week voorafgaand aan deze dag, die dit jaar op zaterdag valt, laten logopedisten zien wat logopedie inhoudt en kan betekenen voor patiënten, jong en oud.

Logopedie kent veel verschillende behandelgebieden, werkwijzen en patiënten. Ieder jaar wordt tijdens de Dag van de Logopedie een ander thema uitgelicht. Dit jaar staat in het teken van eHealth.

EHealth is een term die steeds vaker wordt gebruikt binnen de zorg. Het zijn toepassingen die patiënten en zorgverlener helpen om elektronisch, vaak via internet of een app, met elkaar te communiceren. Patiënten hoeven minder vaak op afspraak naar de zorgverlener toe, hebben regie over hun behandeling en meer inzicht in hun gezondheid. EHealth-toepassingen worden daarom vaak als positief ervaren door de patiënt, maar ook de zorgverlener heeft er baat bij. EHealth is een innovatieve manier om logopedie toegankelijker te maken voor de patiënt en werkdruk