Log in

De NVLF heeft een lidmaatschap bij de Europese logopedie organisatie CPLOL. Achter de schermen van CPLOL heeft het afgelopen jaar een grote herstructurering plaatsgevonden. CPLOL heeft in 2020 een inhoudelijke ‘metamorphose’ ondergaan om de belangrijkste Europese logopedie organisatie te worden, een Europese organisatie die meer waarde geeft aan het lidmaatschap dan voorheen. Samen met een efficiëntere werkwijze die besparingen oplevert (minder reizen, minder gedelegeerden), zijn inmiddels vier taskforces opgestart die projectmatig werken aan resultaten rondom:

● de communicatiestrategie (missie, visie en branding),
● beoordelen en benutten van documenten die door werkgroepen zijn gemaakt en heel waardevol zijn om te gebruiken in verschillende talen,
● het organiseren van het congres in 2022
● het genereren van extra inkomsten.

Onderdeel van deze nieuwe structuur is ook de verhuizing van Parijs naar Brussel. Brussel is ‘the place to be’ voor Europese organisaties. Zo kan beter worden samengewerkt met andere Europese NGO’s op gezondheidsgebied.

Nieuwe naam en logo
Bij de nieuwe doelstellingen, de nieuwe structuur, de