Lees verder

De NVLF heeft een lidmaatschap bij de Europese logopedie organisatie CPLOL. Achter de schermen van CPLOL heeft het afgelopen jaar een grote herstructurering plaatsgevonden. CPLOL heeft in 2020 een inhoudelijke ‘metamorphose’ ondergaan om de belangrijkste Europese logopedie organisatie te worden, een Europese organisatie die meer waarde geeft aan het lidmaatschap dan voorheen. Samen met een efficiëntere werkwijze die besparingen oplevert (minder reizen, minder gedelegeerden), zijn inmiddels vier taskforces opgestart die projectmatig werken aan resultaten rondom:

● de communicatiestrategie (missie, visie en branding),
● beoordelen en benutten van documenten die door werkgroepen zijn gemaakt en heel waardevol zijn om te gebruiken in verschillende talen,
● het organiseren van het congres in 2022
● het genereren van extra inkomsten.

Onderdeel van deze nieuwe structuur is ook de verhuizing van Parijs naar Brussel. Brussel is ‘the place to be’ voor Europese organisaties. Zo kan beter worden samengewerkt met andere Europese NGO’s op gezondheidsgebied.

Nieuwe naam en logo
Bij de nieuwe doelstellingen, de nieuwe structuur, de nieuwe locatie, hoort een nieuwe frisse ‘look & feel’. De nieuwe afkorting wordt ‘ESLA’. De volledige naam van ESLA en het nieuwe logo worden op 6 maart onthuld via een nieuwe ESLA website op de Europese dag van de logopedie. Dit is historisch gezien de dag waarop CPLOL op 6 maart 1988 in het leven werd geroepen en daarom tevens de datum werd van de Europese dag van de logopedie. Met deze naamsverandering vindt op 6 maart 2021 ook de wettelijke registratie van de vernieuwde organisatie in Brussel plaats. De gedelegeerden van de organisaties zijn de ‘founding members’ van deze nieuwe organisatie. Michel Dutrée ondertekent de registratie van ESLA namens de NVLF. Het oude CPLOL is per 6 maart 2021 opgeheven en het nieuwe ESLA is geboren. Een feestelijke aangelegenheid. Om dit te vieren houdt ESLA op 6 maart een gratis webinar over de vernieuwde Europese organisatie en vindt ook en webinar over eHealth (thema van de Europese dag) plaats. Meer informatie volgt spoedig via een persbericht. Zodra de nieuwe naam en logo gelanceerd zijn, volgt ook meer informatie over het hybride Europese logopedie congres dat in mei 2022 in Salzburg en online plaatsvindt. 2021 belooft een mooi ESLA jaar te worden!

Tekst: Jenta Sluijmers