Lees verder

In navolging van het bericht van ZN over de salarisverhoging van zorgpersoneel, hebben ook CZ en VGZ de tarieven voor logopedisten aangepast.

Lees hier het bericht van CZ.

Lees hier het bericht van VGZ.

Beloond naar werken
Het verhogen van de salarissen sluit aan bij de ambitie van de NVLF dat logopedisten in 2027 worden beloond naar werken, zowel wat betreft salaris/inkomen als overige arbeidsvoorwaarden. Lees hier meer over deze ambitie.