Log in
De concept-criteria Kwaliteitsregister Paramedici 2020-2025 zijn onlangs goedgekeurd door het bestuur van het KP.
Redactie

Verbetervoorstellen die de NVLF heeft ingebracht en die in de concept-criteria KP 2020-2025 zijn opgenomen, zijn:

  • Meer punten voor stagebegeleiding
  • Punten voor deelname aan landelijke kennisnetwerken
  • Punten voor cursussen over AED, EHBO, reanimatie
  • Punten voor lidmaatschap NVLF (al gerealiseerd)

De NVLF werkt momenteel een voorstel uit voor puntentoekenning voor landelijke en regionale werkgroepen die niet door de NVLF zijn geïnitieerd.

De criteria worden na de zomer naar alle deelnemende beroepsverenigingen gestuurd voor autorisatie. Voor de NVLF betekent dit dat de commissie Vakinhoud een advies geeft aan het bestuur over het autoriseren van de criteria. Het verenigingsbestuur besluit vervolgens of de criteria daadwerkelijk geautoriseerd worden. Vanaf 1 juli 2020 zijn de nieuwe criteria Kwaliteitsregister Paramedici 2020-2025 gereed.