Log in

Jaarlijks worden uiterlijk op 1 juli de criteria voor de kwaliteitscyclus gepubliceerd. Een half jaar later, vanaf 1 januari, worden deze nieuwe criteria getoetst.

De gebruikers (zowel logopedisten als auditoren) zijn erg enthousiast over de kwaliteitscyclus (visitatie en kwaliteitsgesprekken). Uitgangspunt was daarom geen inhoudelijke wijzigingen door te voeren, maar wel wat zaken te verduidelijken:

1) Beschrijving en reglement:
Tekstuele verduidelijking van de verplichting tot het uitvoeren van de NVLF-ambities;

2) Criteria Kwaliteitstoets:
Criterium 1.14 blijft inhoudelijk gelijk, maar de toelichting is gewijzigd vanwege de publicatie van de
richtlijn HASP-paramedicus.

Het reglement kwaliteitscyclus, criteria kwaliteitstoets, zelfcheck