Log in

Jaarlijks op 1 juli worden de criteria van de NVLF Kwaliteitscyclus voor het daarop volgende jaar gepubliceerd. Middels dit bericht informeren we jou hierover.

De criteria Kwaliteitscyclus voor 2024 zijn ongewijzigd. Vorig jaar zijn de criteria van de NVLF Kwaliteitscyclus uitgebreid geëvalueerd en behoeften dit jaar geen aanpassingen.

Belangrijk uitgangspunt bij de evaluatie en herziening was het verlichten van administratieve lasten en het verlagen van de drempel om te starten met de Kwaliteitscyclus.
Alle stukken kun je terugvinden op deze webpagina.