Log in
Jaarlijks op 1 juli worden de criteria van de NVLF Kwaliteitscyclus voor het daarop volgende jaar gepubliceerd. Middels dit bericht informeren we jou hierover.

In het eerste kwartaal van 2022 zijn de criteria van de NVLF Kwaliteitscyclus uitgebreid geëvalueerd. Er is een poll uitgezet om informatie bij de leden op te halen en een werkgroep bestaande uit leden die gebruik maken van de Kwaliteitscyclus en een afvaardiging van de auditbureaus is aan de slag te gaan om de criteria bij te stellen.

Er is door de werkgroep onder andere kritisch gekeken welke items van de kwaliteitstoets bijdragen aan het Methodisch Logopedisch Handelen. Belangrijk uitgangspunt bij de evaluatie en herziening was het verlichten van administratieve lasten en het verlagen van de drempel om te starten met de Kwaliteitscyclus. Een uitgebreid overzicht van alle wijzigingen vind je hier.

Alle stukken kun je terugvinden op deze webpagina.