Log in
Op 1 juli j.l. zijn de criteria kwaliteitscyclus voor 2021 gepubliceerd op de website van de NVLF. Er zijn een aantal wijzigingen ten opzichte van 2020.

Onderdeel kwaliteitstoets

Vanwege de herziene versie van de richtlijn dossiervorming zijn in de criteria vorig jaar veel onderdelen geschrapt. Vanuit het werkveld kregen we een aantal verzoeken om geschrapte onderdelen weer toe te voegen, omdat ze van belang zijn voor het klinisch redeneren.
We hebben ervoor gekozen deze onderdelen niet opnieuw toe te voegen, omdat we de criteria kwaliteitstoets niet willen verzwaren. Wanneer wordt gehandeld conform de richtlijn dossiervorming, dan worden deze onderdelen overigens wel geregistreerd in het dossier. Ze wegen alleen niet mee in de kwaliteitstoets.

De herziening van de richtlijn stotteren gaf wel aanleiding tot het aanpassen van de criteria kwaliteitstoets. De sterke aanbevelingen uit de richtlijn stotteren zijn overgenomen in de criteria kwaliteitstoets voor 2021. Op andere onderdelen zijn de criteria ongewijzigd gebleven.

Onderdeel zelfevaluatie

Het kostenonderzoek is voor logopediepraktijken aanleiding om kritisch te kijken naar de productiviteit van de praktijk. De NVLF heeft ervoor gekozen om productiviteit op te