Lees verder
Op 1 juli j.l. zijn de criteria kwaliteitscyclus voor 2021 gepubliceerd op de website van de NVLF. Er zijn een aantal wijzigingen ten opzichte van 2020.

Onderdeel kwaliteitstoets

Vanwege de herziene versie van de richtlijn dossiervorming zijn in de criteria vorig jaar veel onderdelen geschrapt. Vanuit het werkveld kregen we een aantal verzoeken om geschrapte onderdelen weer toe te voegen, omdat ze van belang zijn voor het klinisch redeneren.
We hebben ervoor gekozen deze onderdelen niet opnieuw toe te voegen, omdat we de criteria kwaliteitstoets niet willen verzwaren. Wanneer wordt gehandeld conform de richtlijn dossiervorming, dan worden deze onderdelen overigens wel geregistreerd in het dossier. Ze wegen alleen niet mee in de kwaliteitstoets.

De herziening van de richtlijn stotteren gaf wel aanleiding tot het aanpassen van de criteria kwaliteitstoets. De sterke aanbevelingen uit de richtlijn stotteren zijn overgenomen in de criteria kwaliteitstoets voor 2021. Op andere onderdelen zijn de criteria ongewijzigd gebleven.

Onderdeel zelfevaluatie

Het kostenonderzoek is voor logopediepraktijken aanleiding om kritisch te kijken naar de productiviteit van de praktijk. De NVLF heeft ervoor gekozen om productiviteit op te nemen als ambitie binnen de kwaliteitscyclus. Praktijken die aan de slag gaan met de zelfevaluatie zullen bij tenminste 2 twee van de vier NVLF-ambities doelen gaan stellen.

De NVLF-ambities voor 2021 zijn:

  1. Uitvoeren PREM met daaraan gekoppeld actief en aantoonbaar aan de slag met de resultaten (bespreken in de praktijk en/of met patiënten, verbeterpunten benoemen en acties uitzetten). Alle medewerkers van de praktijk hebben hierbij een actieve bijdrage.
  2. Deelname aan Nivel Zorgregistraties met daaraan gekoppeld actief en aantoonbaar aan de slag met de resultaten (bespreken, verbeterpunten benoemen en acties uitzetten). Alle medewerkers van de praktijk hebben hierbij een actieve bijdrage.
  3. Dossieranalyse. Met behulp van de software wordt de top 3 meest behandelde indicaties vastgesteld door de praktijk. Deze top 3 wordt vastgelegd en is een onderdeel van de analyse. Iedere medewerker kiest minimaal tweedossiers die vragen of moeilijkheden hebben gegeven met betrekking tot het methodisch handelen uit en analyseert deze zelfstandig. Tijdens het analyseren noteert de logopedist welke vragen het dossier oproept en formuleert deze op concrete wijze voor collega’s. Deze analyse wordt met collega’s besproken, bijv. bij een praktijkvergadering of tijdens een bijeenkomst van de kwaliteitskring bij een casuïstiekbespreking.

Bij de dossieranalyse heb je  de keuze uit:

  • Analyse op hoofdstappen MLH: hulpvraag, logopedische diagnose, hoofddoel, gegevens uitgevoerde behandeling, (eind)evaluatie.
  • Klinisch redeneren: verbanden leggen tussen de hoofdstappen van het MLH.

4. Verhogen van de productiviteit door beperken van de indirecte patiëntenzorg. De praktijk kan veranderdoelen stellen die leiden tot bijvoorbeeld besparen van tijd, efficiënter werken, (andere) inkomsten genereren.

Door productiviteit op te nemen in de zelfevaluatie, kun je als praktijk ervoor kiezen om productiviteit als een van de ambities op te nemen.