Lees verder
Begin deze maand heeft het verenigingsbestuur van de NVLF de criteria Kwaliteitsregister Paramedici 2020-2025 geautoriseerd.

In juli lieten we al weten dat de concept criteria Kwaliteitsregister Paramedici 2020-2025 waren goedgekeurd door het bestuur van het KP.

Verbetervoorstellen die de NVLF heeft ingebracht en die in de concept-criteria KP 2020-2025 zijn opgenomen, zijn:

  • Meer punten voor stagebegeleiding
  • Punten voor deelname aan landelijke kennisnetwerken
  • Punten voor cursussen over AED, EHBO, reanimatie
  • Punten voor lidmaatschap NVLF (al gerealiseerd)

Na de zomer zijn de criteria ter autorisatie naar alle deelnemende beroepsverenigingen gestuurd. Het bestuur van de NVLF heeft de criteria op 6 januari 2020 geautoriseerd.

Beroepsspecifieke criteria
De documenten die ter autorisatie aan het bestuur zijn aangeboden zijn de algemene set kwaliteitscriteria die voor alle deelnemende beroepsverenigingen gelijk zijn, een regeling voor docent-onderzoekers én de beroepsgroep specifieke criteria. Voor logopedie zijn blijven beroepsgroepspecifieke criteria ongewijzigd.  Dat houdt het volgende in:

  • IPO niet verplicht
  • Punten voor KKB’er
  • Punten voor lidmaatschap kwaliteitskring
  • Punten voor lidmaatschap NVLF

Hoe nu verder?
Per deskundigheid bevorderende activiteit worden nu concrete voorbeelden uitgewerkt om de criteria te verduidelijken. Daarnaast werkt de NVLF nog aan de laatste details van een voorstel voor puntentoekenning voor landelijke en regionale werkgroepen die niet door de NVLF zijn geïnitieerd.

De nieuwe criteria Kwaliteitsregister Paramedici 2020-2025 zijn op 1 juli 2020 gereed.