Lees verder
Nu het onderzoek naar de logopedische gevolgen van COVID-19 loopt, houdt Hanneke Kalf ons via de website en nieuwsbrief van de NVLF regelmatig op de hoogte van de stand van zaken.

In week 6 van de covid-19-monitor namen 93 instellingen en praktijken deel, dat is 9 meer dan vorige week. Is het beeld van de logopedische gevolgen afgelopen week veranderd?

Het aantal door ziekenhuislogopedisten doorgegeven covid-19-patiënten is nog nauwelijks lager dan vorige week, maar de prevalentie van logopedische verwijzingen daalde wel van gemiddeld 50% naar gemiddeld 35%. Dat klopt met de verhalen van ziekenhuislogopedisten dat afdelingen weer terug gaan naar hun werkverdeling van vóór de uitbraak.

De acht deelnemende revalidatiecentra hadden afgelopen week een gemiddelde prevalentie van verwijzingen van 57%, dus zelfs nog iets hoger dan vorige week. In Medisch Contact verscheen deze week het artikel ‘Revalidatie covid-19-patiënten is maatwerk’, dat de revalidatiefase na covid-19 beschrijft, met name na langdurige beademing. De diversiteit van gevolgen van de ziekte wordt uitvoerig beschreven, maar in het stuk ontbreekt elke verwijzing naar stem- of slikstoornissen of logopedische behandeling. In het licht van de cijfers die we nu verzamelen lijkt dat toch een serieuze leemte.

Want het patroon dat vorige week zichtbaar werd, lijkt te stabiliseren. In de ziekenhuizen komen slikstoornissen ongeveer even vaak voor als stemproblemen (meer dan 90%), maar in de herstel- en revalidatiefase blijven de stemstoornissen langer bestaan dan de slikstoornissen. Op dit moment heeft zo’n 60% van de post-covid-patiënten in de klinische revalidatie nog slikstoornissen (waarvan enkele zelfs ernstig) tegenover minder dan 20% in de eerste lijn. Maar zowel in de klinische revalidatie als in de eerstelijn zijn stemstoornissen aanwezig bij ruim 90% van de post-covid-patiënten die voor logopedische behandeling zijn verwezen. Dat vermoedden we al, maar geleidelijk begint het ook evidence-based te worden. Nog twee weken te gaan.

Hanneke Kalf, projectleider
23 juni 2020