Log in
Nu het onderzoek naar de logopedische gevolgen van COVID-19 loopt, houdt Hanneke Kalf ons via de website en nieuwsbrief van de NVLF regelmatig op de hoogte van de stand van zaken.

In week 5 van de covid-19-monitor is het aantal deelnemende instellingen en praktijken toegenomen tot 84. Wie weet zitten we aan het einde van de dataverzameling (eind juni) op 100!

De eerste Nederlandse vakantiegangers worden met gejuich in Frankrijk ontvangen, lees ik in de krant. Want in de staart van de epidemie is dat weer mogelijk. Die staart is goed te zien in de aantallen die de collega’s in de ziekenhuizen doorgeven: elke week nemen ze verder af met ongeveer een derde. De prevalentie van logopedische verwijzingen blijft stabiel en is gemiddeld zelfs iets hoger dan vorige week, namelijk zo’n 50%.
Een deel van deze patiënten heeft ook na ontslag nog logopedische zorg nodig. In dit onderzoek is het niet mogelijk om individuele patiënten te volgen, dus we kunnen bevindingen uit de ziekenhuizen niet zomaar relateren aan de cijfers van post-covid-patiënten in de herstelfase. Bovendien komen er ook patiënten in hersteltrajecten die niet in een ziekenhuis opgenomen