Lees verder
Nu het onderzoek naar de logopedische gevolgen van COVID-19 loopt, houdt Hanneke Kalf ons via de website en nieuwsbrief van de NVLF regelmatig op de hoogte van de stand van zaken.

Vier weken verzamelen we nu cijfers over de logopedische gevolgen van COVID-19 en het is mooi om te zien dat al 70 instellingen en praktijken meedoen. Deelname is niet vanzelfsprekend, want het kan veel tijd en moeite kosten om de cijfers in een instelling boven tafel te krijgen.

Voordat wij de nieuwe weekinvoer gebruiken voor analyse, doen we een eenvoudige check om eventuele invoerfouten op te sporen. We vragen deelnemers om in te voeren hoeveel patiënten scoren op elk van de ernstscores op vier domeinen (onderdeel van de Radboud (post)ic-schaal), zie hier.

Het totaal aantal per domein moet natuurlijk steeds hetzelfde zijn. Als dat niet klopt, noteren we de onderzoekcode van de instelling of praktijk (de onderzoekers kunnen geen namen of mailadressen zien) en verzoeken we de verenigingssecretaresse om op basis van die code de betreffende collega te vragen om nog een keer naar de invoer te kijken. In het begin was dat een paar keer nodig, nu vrijwel niet meer. Het RIVM maakt gebruik van bestaande registraties, maar ook op hun bekende grafieken-pagina is te lezen dat meldingen soms moeten worden aangepast.

Ziekenhuizen
De landelijke afname van COVID-19-patiënten in ziekenhuizen is opnieuw ook in onze cijfers te zien, maar het percentage daarvan dat logopedische zorg nodig heeft blijft stabiel op gemiddeld 45%, maar let op: variërend van 0% tot 100%. Inmiddels doen ook vijf grote revalidatiecentra mee en die laten deze week een gemiddelde prevalentie van 36% zien, met eveneens een grote variatie van 11% tot 87%. De prevalentie van logopedische problemen na COVID-19 moet natuurlijk gezien worden als een indicatie, want het zijn in feite slechts verwijzingen. Alleen als alle COVID-19-patienten gescreend zouden worden op logopedische klachten zouden dat nauwkeurige percentages zijn.

Vrije vestiging
Het aantal COVID-19-patiënten in de vrije vestiging blijft laag: 12 praktijken meldden deze week acht COVID-19-patienten. Omdat die nu gezien worden vanwege hun logopedische COVID-klachten, is de prevalentie hier consistent 100%. De prevalentie van alle zorgsoorten middelen zou dus een rare vertekening geven.

In de maand juni gaan we nog door met collega’s vragen om aantallen te registreren in de online monitor. Maar we gaan ook starten met het kwalitatieve onderzoek, om te beginnen om de ervaringen van logopedisten in de acute ziekenhuisfase beter te begrijpen (zie de oproep in deze Nieuwsbrief). Wat was logopedisch anders door COVID-19 en welke lessen kunnen worden genoteerd voor de toekomst?

Hanneke Kalf, projectleider
9 juni 2020