Lees verder
Nu het onderzoek naar de logopedische gevolgen van COVID-19 loopt, houdt Hanneke Kalf ons via de website en nieuwsbrief van de NVLF regelmatig op de hoogte van de stand van zaken.

De musea, cafés en restaurants zijn gelukkig weer open, maar de behandeling van COVID-19-patiënten gaat gewoon door. Net als bij de cijfers van het RIVM lopen onze cijfers steeds iets achter, omdat gegevens niet altijd op de bedoelde dag al beschikbaar zijn. De cijfers die we hier noemen kunnen dus nog veranderen. In de 3e week van de dataverzameling deden 63 instellingen en praktijken mee, zes minder dan de 69 die het vorige week uiteindelijk waren.

De landelijke afname van ziekenhuis- en ic-opnames is ook in onze cijfers goed te zien. Absolute aantallen patiënten zeggen hier niet veel, omdat het volledig afhangt van het aantal deelnemende instellingen en praktijken. Maar om een idee te geven: het aantal door logopedisten doorgegeven COVID-19-patiënten in 23 ziekenhuizen daalde met 35% (van 306 naar 199). Het aantal logopedisch behandelde patiënten nam procentueel echter iets toe van 37% naar 43%. Dat wordt mogelijk veroorzaakt door de afname van beademde ic-patiënten, want pas als de beademingsbuis eruit is kan de logopedist het slikken en spreken beoordelen en behandelen.

Vrije vestiging
Het aantal COVID-19-patiënten in de vrije vestiging blijft erg laag: 9 deelnemende praktijken (vorige week 10) meldden weliswaar tweemaal zoveel patiënten als vorige week, namelijk slechts zes i.p.v. drie, maar dat blijft natuurlijk heel gering. Het zijn patiënten zonder slikproblemen, maar er is wel een lichte toename van de stemproblemen en cognitieve stoornissen te zien. Om uiteindelijk echt iets zinnigs te zeggen over COVID-19 in de vrije vestiging zijn er echter véél meer deelnemende praktijken nodig.

Revalidatiecentra
In de revalidatiecentra is op dit moment te zien dat maar liefst de helft van de COVID-19-patiënten logopedie nodig heeft. Als dat stabiliseert is het zeer de moeite waard om dat te blijven volgen en in de revalidatie-sector te melden.

Verpleeghuizen
De situatie in verpleeghuizen is een verhaal apart. Daar komen we op terug zodra we dat zorgvuldiger hebben kunnen uitzoeken en de logopedische cijfers beter kunnen interpreteren.

Ondertussen danken we alle collega’s die moeite doen om de cijfers aan te leveren, want we weten dat dat niet altijd makkelijk is! We hebben ook alle begrip voor collega’s, met name in grote instellingen, die ons laten weten dat het eenvoudig niet goed mogelijk is om aan betrouwbare cijfers te komen. Maar alle collega’s in instellingen en praktijken waar volwassenen met stem- of slikklachten worden gezien blijven we graag uitnodigen om hier aan ons te laten weten of en hoeveel COVID-19-patiënten ze in hun werk zien.