Log in
Nu het onderzoek naar de logopedische gevolgen van COVID-19 loopt, houdt Hanneke Kalf ons via de website en nieuwsbrief van de NVLF regelmatig op de hoogte van de stand van zaken.

In de tweede week van de dataverzameling (vanaf 19 mei) van het COVID-19-onderzoek deden al meer instellingen en praktijken mee, namelijk 60. Dat is inclusief de diverse instellingen die meerdere keren scores invullen, namelijk per zorgsoort. Met name de verpleeghuizen kennen verschillende zorgsoorten, zoals kortdurende intramurale zorg (geriatrische revalidatiezorg of GRZ), langdurige intramurale zorg (bijv. PG-afdelingen), maar ook behandelingen in de eerste lijn. Het zou niet terecht zijn om die verschillende groepen bij elkaar op te tellen, maar het is nog te vroeg om daar betrouwbare cijfers bij te noemen.

Met meer deelnemers stijgt ook het totaal aantal patiënten van wie de logopedische scores zijn bijgehouden, namelijk van 163 naar 192. In lijn met de landelijke trend was te zien dat het aantal COVID-patiënten in de ziekenhuizen en verpleeghuizen t.o.v. vorige week licht is gedaald, maar in de poliklinieken en revalidatiecentra juist is toegenomen. De prevalentie van logopedische patiënten door COVID-19 nam over alle zorgsoorten iets toe, van 20%