Lees verder
Nu het onderzoek naar de logopedische gevolgen van COVID-19 loopt, houdt Hanneke Kalf ons via de website en nieuwsbrief van de NVLF regelmatig op de hoogte van de stand van zaken.

In de tweede week van de dataverzameling (vanaf 19 mei) van het COVID-19-onderzoek deden al meer instellingen en praktijken mee, namelijk 60. Dat is inclusief de diverse instellingen die meerdere keren scores invullen, namelijk per zorgsoort. Met name de verpleeghuizen kennen verschillende zorgsoorten, zoals kortdurende intramurale zorg (geriatrische revalidatiezorg of GRZ), langdurige intramurale zorg (bijv. PG-afdelingen), maar ook behandelingen in de eerste lijn. Het zou niet terecht zijn om die verschillende groepen bij elkaar op te tellen, maar het is nog te vroeg om daar betrouwbare cijfers bij te noemen.

Met meer deelnemers stijgt ook het totaal aantal patiënten van wie de logopedische scores zijn bijgehouden, namelijk van 163 naar 192. In lijn met de landelijke trend was te zien dat het aantal COVID-patiënten in de ziekenhuizen en verpleeghuizen t.o.v. vorige week licht is gedaald, maar in de poliklinieken en revalidatiecentra juist is toegenomen. De prevalentie van logopedische patiënten door COVID-19 nam over alle zorgsoorten iets toe, van 20% naar 24%. Heel voorzichtig kunnen we dus zeggen dat op dit moment gemiddeld bijna een kwart van de COVID-19-patiënten logopedie krijgt. Maar voorlopig gaan we door met registreren en elke nieuwe aanmelding is nog altijd welkom!

Belangrijke toevoeging: in de eerste lijn worden op dit moment nauwelijks COVID-19-patiënten gezien. Dat is wellicht terecht, want niet (meer) nodig of het is een onderschatting. Dat weten we nog niet, dus daarom deze week een speciale oproep aan de vrijgevestigde collega’s: zie je normaal in je praktijk (en eventueel nu op afstand) volwassenen met stem- en/of slikklachten, meld je dan hier aan om ons te laten weten of je ook COVID-19-patiënten ziet, of niet.