Log in

Op verzoek van de NVD delen we onderstaand bericht met jullie.

Sinds eind maart is het onderzoek COVID-19 Paramedische Herstelzorg van start  waarbij we als paramedici samenwerken.  Inmiddels zijn ruim 500 deelnemers geïncludeerd, met een  instroom vanuit met name fysiotherapie en ergotherapie. De aanmeldingen vanuit de diëtetiek blijven echter achter. Bij navraag onder praktijken blijkt dat  diëtisten weinig doorverwijzingen krijgen, ook vanuit de paramedische collega’s  en dat is opmerkelijk omdat uit de COVID-studie Resultaten-COVOED-onderzoek-infographic.pdf (zakboekdietetiek.nl)  blijkt dat bij een meerderheid van de cliënten specifieke voedingsproblematiek aanwezig is. COVID-19 Paramedische Herstelzorg onderzoekt vooral ook de effecten van de inzet van meerdere paramedische disciplines.

Bij deze de oproep om als paramedici onderling naar elkaar door te verwijzen en om sámen in te zetten op een optimaal herstel van onze cliënten herstellende van COVID-19. Vanuit de Nederlandse Vereniging van Diëtisten komt daarom de oproep