Log in

Op 24 november 2021 heeft CZ Groep een brief gestuurd aan gecontracteerde zorgaanbieders met onderwerp: ‘Uw declaraties’. Deze brief was bedoeld voor ongecontracteerde zorgaanbieders waarvoor er sprake is van een machtigingsvereiste. Per abuis is deze brief aan de verkeerde doelgroep verstuurd en zou het idee kunnen ontstaan dat er per 1 januari 2022 sprake is van een machtigingsvereiste voor gecontracteerde zorg. Dat is niet het geval. Onze excuses voor het ongemak en eventuele verwarring die er is ontstaan.

Ongecontracteerde zorg

Voor de ongecontracteerde zorg is de strekking van de brief wel correct, hierbij is al sprake van een machtigingsvereiste. Per 1 januari 2022 willen we hierbij vooraf een aanvraag voor een akkoordverklaring, dus voordat de zorgverlener declareert. In het verleden gingen we coulant om met het achteraf aanvragen van een akkoordverklaring. Achteraf alsnog een akkoordverklaring aanvragen