Log in
In de nieuwsbrief van 11 december schreven wij dat bij kinderen met ADHD de richtlijn TOS niet gevolgd hoeft te worden, aangezien er in dit geval geen sprake zou zijn van specifieke TOS. Een oplettend lid nam hierover contact met ons op. Zij heeft wetenschappelijke inzichten met ons gedeeld waarom bij ADHD de richtlijn TOS wel gevolgd kan worden.
Redactie

ADHD geldt dus niet als uitsluitcriterium (in tegenstelling tot een contactstoornis als autisme). Bij een kind met ADHD en TOS volg je dus wél gewoon de richtlijn. Uiteraard blijft het van belang om als logopedist de afweging te maken in hoeverre de ADHD bij dit kind de voortgang van jouw behandeling in de weg staat. Als bijvoorbeeld door concentratieproblemen het kind een onvoldoende luisterhouding heeft zal de logopedische behandeling minder effectief zijn.