Lees verder
Nu ook in ons land strenge maatregelen zijn genomen in de strijd tegen het Coronavirus, krijgen we veel vragen van leden over het virus en hoe zij hiermee om moeten gaan. Op deze pagina bundelen we alle informatie die relevant kan zijn voor logopedisten. Bekijk de laatste updates.

Update 9/9

 • Telefonische zitting Caresq

Telefonische zitting Caresq
In het addendum van 6 april worden de afspraken beschreven omtrent de telefonische zitting. Hierbij informeren wij dat de voorwaarden voor de telefonische zitting van toepassing blijven tot en met 31 december 2020, maar dat het tarief voor de telefonische zitting vanaf 1 juli 2020 wordt gewijzigd. Het tarief dat voor de telefonische zitting kan worden gehanteerd van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020 is ‚ā¨24,83.


Update 29/7

 • www.nvlf.nl/herstelzorg-covid-19

www.nvlf.nl/herstelzorg-covid-19 
We hebben een speciale pagina aangemaakt waar je alle voor logopedisten relevante informatie en het laatste nieuws over de regeling voor herstelzorg kunt vinden. Klik hier om naar deze pagina te gaan.


Update 28/7

 • Vragen over declaraties en onderzoek herstelzorg covid-19 pati√ęnten
 • Meerkosten n.a.v. coronavirus
 • Wat moet ik doen als een cli√ęnt in een land is geweest waarvoor code oranje geldt?
 • Derde rapportage onderzoek impact covid-19 gepubliceerd¬†

Vragen over declaraties en onderzoek herstelzorg covid-19 pati√ęnten
Vorige week werd bekend dat de speciale regeling voor paramedische herstelzorg voor covid-19 pati√ęnten ook geldt voor logopedie. Naar aanleiding van dat bericht krijgen we verschillende vragen over de wijze van declareren en over deelname aan het onderzoek. Zeer logische vragen, maar vanwege de snelheid van de inwerkingtreding van de regeling zijn de systemen van de zorgverzekeraars nog niet ingericht.

Declaraties
De declaraties specifiek voor covid-19 cli√ęnten worden vergoed, maar praktijken moeten deze achterhouden tot het technisch mogelijk is ze in te dienen.

Deelname onderzoek
Veel paramedici vragen zich of het ethisch verantwoord is om pati√ęnten die geen toestemming geven voor deelname aan het onderzoek uit te sluiten van deze herstelzorg. Deze voorwaarde vloeit voort uit de regelgeving over voorwaardelijk toelating. Door opname van deze aanspraak in deze regeling was het mogelijk om op zeer korte termijn een tijdelijke aanspraak te realiseren, waarbij door onderzoek op termijn ook inzicht ontstaat in de effecten.
De gegevens voor het onderzoek worden geanonimiseerd. Pati√ęnten ondervinden op geen enkele wijze schade of nadeel door dit onderzoek. De (onafhankelijke) Advies Commissie Pakket (ACP) heeft in haar advies juist het belang benadrukt van onderzoek, onder de voorwaarden zoals geformuleerd in het advies van het Zorginstituut. E√©n van de leden van de ACP is een hoogleraar ethiek, die deze stellingname heeft onderschreven.

Zodra er meer bekend is over de nadere uitwerking van de regeling en/of we over meer informatie beschikken over het wetenschappelijk onderzoek en declaratiecodes informeren wij de jullie via de website en nieuwsbrief.

Zorginstituut Nederland zal op haar website een FAQ inrichten voor de veelgestelde vragen over de covid-herstelzorg.


Meerkosten n.a.v. coronavirus

De zorgverzekeraars werken op dit moment aan een regeling voor de vergoeding van meerkosten als gevolg van corona, onder andere voor kleine en middelgrote zorgaanbieders.
In september volgt hierover naar verwachting meer informatie. Zorgverzekeraars vragen zorgaanbieders om op dit moment nog geen declaraties in te dienen voor deze meerkosten. Deze kunnen nog niet in behandeling worden genomen in afwachting van de regeling.

Lees ook bij ZN:¬†Ruim 10.000 aanvragen continu√Įteitsbijdrage voor kleine en middelgrote zorgaanbieders

Wat moet ik doen als een cli√ęnt in een land is geweest waarvoor code oranje geldt?
De NVLF volgt hierin de richtlijnen en adviezen van de rijksoverheid. Voor landen met code oranje geldt het dringende advies om bij thuiskomst 14 dagen in (thuis)quarantaine te gaan, ook als iemand geen klachten heeft die lijken op corona. Het is echter geen verplichting. Je kunt de betreffende cli√ęnt wijzen op dit advies en telelogopedie adviseren.

Wat betekent (thuis)quarantaine?
‚Äʬ†Blijf op de plek waar u in quarantaine bent. Ontvang geen bezoek.
‚Äʬ†U mag in de periode dat u in quarantaine bent niet reizen of naar een andere locatie in Nederland gaan. Inkomende reizigers mogen niet terugkeren naar het land van herkomst.
‚Äʬ†Als u tijdens de thuisquarantaine geen klachten ontwikkelt die lijken op het coronavirus mag u na 14 dagen stoppen met de quarantaine.
‚Äʬ†Voor (thuis)quarantaine gelden de volgende leefregels:

  • U werkt thuis en gaat niet met openbaar vervoer.
  • Alleen als u in de zorg werkt, mag u onder bepaalde voorwaarden werken. Overleg dit met de GGD of de bedrijfsarts.
  • Er mag niemand bij u op bezoek komen, behalve voor medische zaken (bijvoorbeeld huisarts, GGD).
  • Alleen de mensen die bij u wonen, mogen samen met u in huis zijn. U heeft zo weinig¬†¬† mogelijk contact met uw huisgenoten en blijft zo veel mogelijk op 1,5 meter afstand. Dus niet knuffelen, niet zoenen en geen seks.
  • Heeft u medische hulp nodig? Ga dan niet naar de huisarts of het ziekenhuis, maar neem telefonisch contact op met de arts.
  • Laat anderen boodschappen doen. Als dit niet kan, mag u wel even naar buiten om een boodschap te doen. Maar alleen als u geen klachten heeft.
  • U mag in uw tuin of op uw balkon zitten.
  • Kinderen van 12 jaar en jonger mogen naar school of sporten.

Lees hier meer over (thuis)quarantaine bij aankomst in Nederland.

Derde rapportage onderzoek impact covid-19 gepubliceerd
Zoals we eerder lieten weten heeft het ministerie van VWS heeft het RIVM opdracht gegeven om de bredere (indirecte) impact van COVID-19 op de volksgezondheid te onderzoeken. Een essentieel onderdeel hiervan vormt de impact van COVID-19 op de uitgestelde, afgeschaalde en vermeden reguliere zorg, waaronder logopedie. Afgelopen week is de derde rapportage gepubliceerd.
De NVLF heeft opnieuw informatie aangeleverd die verkregen is via de enquêtes over de effecten van het coronavirus. Je vindt de derde rapportage, net zoals de twee eerdere documenten,  hier.

Het RIVM publiceert regelmatig nieuwe rapportages waarin de informatie over de impact van COVID-19 op de volksgezondheid wordt ge√ľpdatet en aangevuld.

 

Update 24/7

 • Addendum Caresq

Addendum Caresq
Veel leden hebben met verbazing gereageerd op het addendum van Caresq. In het addendum geeft Caresq aan dat zij de afspraken omtrent digitale zorg verlengen tot en met 31 december 2020. Ook de telefonische zitting blijft Caresq vergoeden, alleen tegen een verlaagd tarief.

Caresq blijft de zogenaamde ‚Äė√ßorona-prestaties‚Äô vergoeden. De prestaties screening, anamnese en onderzoek, preverbale logopedie en de Hanen-ouder programma‚Äôs mogen via telelogopedie gegeven blijven worden.

De zorgverzekeraars hebben gezamenlijk besloten om de ‚Äė√ßorona-prestaties‚Äô te blijven vergoeden zodat paramedische zorg digitaal gegeven kan blijven worden. Het vaststellen van de bijbehorende tarieven gebeurt door de verschillende zorgverzekeraars zelf.

Reactie NVLF
De NVLF is blij dat de verschillende prestaties via digitale zorg tot het eind van jaar mogelijk blijft. Wel vinden wij het spijtig dat het tarief van de telefonische zitting naar beneden is bijgesteld. Ondanks dat deze prestatie landelijk weinig wordt gebruikt. De meeste logopedisten kiezen voor de telelogopedie. Maar voor een individuele pati√ęnt die geen gebruik kan maken van telelogopedie kan het een nuttige behandelwijze zijn. De NVLF heeft Caresq dan ook gevraagd om dit besluit in heroverweging te nemen.

Update 21/7

 • Belangrijk: logopedische zorg covid-19-pati√ęnten valt onder speciale regeling paramedische herstelzorg

Belangrijk: logopedische zorg covid-19-pati√ęnten valt onder speciale regeling paramedische herstelzorg
Minister Van Ark van medische zorg heeft eind vorige week bekendgemaakt dat vanaf zaterdag 18 juli een tijdelijke aanspraak voor paramedische herstelzorg voor coronapati√ęnten met ernstige klachten van kracht is. In een kamerbrief over dit onderwerp heeft de minister aangegeven dat de speciale regeling voor paramedische herstelzorg ook geldt voor logopedie. Lees verder >>

 

Update 13/7

 • Continu√Įteitsbijdrage: aanvragen kan tot 14 juli, looptijd niet verlengd

Continu√Įteitsbijdrage: aanvragen kan tot 14 juli, looptijd niet verlengd
Morgen, dinsdag 14 juli, is de laatste mogelijkheid om een beroep te doen op de algemene continu√Įteitsbijdrageregeling (CB) van de zorgverzekeraars. Middernacht sluit het aanvraagportaal bij VECOZO. De continu√Įteitsbijdrage kan worden aangevraagd over de maanden maart t/m juni. De looptijd van deze periode wordt niet verlengd.

Update 7/7

 • Terugkijken webinar loondoorbetaling bij variabel loon

Terugkijken webinar loondoorbetaling bij variabel loon
Wat betaal je als werkgever in dit COVID-19-tijdperk aan werknemers die loon ontvangen op basis van de door hen gerealiseerde omzet? Deze lastige vraag stond centraal tijdens een webinar van de VvAA over loondoorbetaling bij variabele beloning. Zou je deze webinar graag alsnog willen volgen? Kijk hem dan hier terug.

Samen met presentator Brecht van Hulten nemen salarisspecialist Jean-Paul van Bemmel en arbeidsrecht jurist Jorine Barents je mee in de afwegingen en voorbehouden bij deze geheel unieke situatie. Daarnaast schetsen ze de mogelijkheden voor jou als werkgever om goed om te gaan met het effect van COVID-19 op de omzetgerelateerde loondoorbetaling van zorgwerknemers.

 

Update 3/7

 • Geldigheidsduur ‘coronatarieven’

Geldigheidsduur ‘coronatarieven’
De zorgverzekeraars hebben op dit moment nog geen definitief besluit genomen over het verlengen van de tarieven die vallen onder de uitzonderingsmaatregel naar aanleiding van de coronapandemie. Op korte termijn zullen zij hun besluit kenbaar maken. Het streven is dat alle zorgverzekeraars hetzelfde beleid hanteren. Op dit moment zijn zij bezig met de interne afstemming van hun beleid.
De aangepaste tarieven gelden voor alle zorgverzekeraars (met terugwerkende kracht) van 1 maart 2020 tot 1 juli 2020.

De NVLF pleit voor een verlenging van de ‚Äėcorona-prestaties‚Äô zodat het bieden van telelogpedie tot de mogelijkheden blijft behoren.

Klik hier voor het overzicht vergoedingen logopedie online.

 

Update 26/6

 • Duidelijkheid over inhaalzorg
 • Aanpassen protocol opstarten paramedische zorg

Duidelijkheid over inhaalzorg
Bij het aanvragen van de continu√Įteitsbijdrage roept met name de inhaalzorg veel vragen op. Samen met verschillende beroepsverenigingen heeft de NVLF (via PPN) hiervoor een brief aan Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gestuurd. ZN heeft gereageerd op deze brief. ZN heeft besloten dat een verduidelijking van de werkwijze voor de verrekening van inhaalzorg en de bepaling van omzetderving noodzakelijk is. Dat betekent dat de inhaalzorg en de omzetderving (op uniforme wijze) niet per maand, maar voor de periode als geheel, worden bepaald. De aanpassingen hebben naar verwachting voor de meeste deelnemers een gunstig effect.

Zie ook de online Q&A over de regeling, waar een vraag + antwoord (“Inhaalzorg”) is toegevoegd. De NVLF is tevreden met de aanpassingen die zorgverzekeraars hebben gedaan na ons verzoek.

 

Aanpassen protocol opstarten paramedische zorg
Voor het opschalen van de logopedische zorg in de eerstelijnspraktijken heeft de NVLF samen met de andere paramedische beroepsgroepen een protocol voor opstarten paramedische zorg en een leidraad hygi√ęnemaatregelen opgesteld. De afgelopen dagen zijn de landelijke richtlijnen weer verruimd. Zo mogen kinderen onder de 6 jaar met neusverkoudheid wel naar de kinderopvang of naar school.

Binnenkort plaatsen we op onze website de nieuwe versie van het protocol, waarin de verruiming van de richtlijnen is verwerkt.

 

Update 25/6

 • Periode voor aanvragen continu√Įteitsbijdrage verlengd tot en met 14 juli

Periode voor aanvragen continu√Įteitsbijdrage verlengd tot en met 14 juli
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft de periode voor het aanvragen van de continu√Įteitsbijdrage verlengd tot en met 14 juli. Zorgaanbieders (met een jaaromzet kleiner dan tien miljoen euro) hebben dus nog tot en met dinsdag 14 juli de mogelijkheid om een continu√Įteitsbijdrage aan te vragen. Lees hier meer.

 

Update 23/6

 • Geldigheidsduur ‘coronatarieven’
 • Verlenging continu√Įteitsbijdrage

Geldigheidsduur ‘coronatarieven’
De zorgverzekeraars hebben nog niet bekend gemaakt of zij de tarieven die vallen onder de uitzonderingsmaatregel naar aanleiding van de coronapandemie gaan verlengen.
De huidige aanpassingen gelden voor alle zorgverzekeraars (met terugwerkende kracht) van 1 maart 2020 tot 1 juli 2020.

Klik hier voor het overzicht vergoedingen logopedie online.

Verlenging continu√Įteitsbijdrage
De NVLF krijgt veel vragen over een eventuele verlenging van de continu√Įteitsbijdrage. Tot nu toe hebben de zorgverzekeraars nog niet besloten om deze te verlengen. Zie ook onderstaande vragen en antwoorden:

Voor welke periode geldt de continu√Įteitsbijdrage-regeling?
De continu√Įteitsbijdrage-regeling geldt met terugwerkende kracht van 1 maart tot en met 30 juni 2020.

Tot wanneer kan ik de continu√Įteitsbijdrage aanvragen?
Daarvoor is nog geen einddatum bepaald, maar u kunt de bijdrage in elk geval aanvragen gedurende de huidige looptijd van de regeling, dus tot en met 30 juni 2020.

 

Update 19/6

 • Webinar loondoorbetaling bij variabel loon

Webinar loondoorbetaling bij variabel loon
Wat betaal je als werkgever in dit COVID-19-tijdperk aan werknemers die loon ontvangen op basis van de door hen gerealiseerde omzet? Deze lastige vraag staat centraal tijdens een webinar van de VvAA op donderdag 2 juli 2020 (19.30-20.15 uur) over loondoorbetaling bij variabele beloning.

Samen met presentator Brecht van Hulten nemen salarisspecialist Jean-Paul van Bemmel en arbeidsrecht jurist Jorine Barents je mee in de afwegingen en voorbehouden bij deze geheel unieke situatie. Daarnaast schetsen ze de mogelijkheden voor jou als werkgever om goed om te gaan met het effect van COVID-19 op de omzetgerelateerde loondoorbetaling van zorgwerknemers.

Klik hier om je aan te melden.

 

Update 16/6

 • Animatie opschalen face-to-face behandelingen beschikbaar
 • RIVM onderzoekt impact van COVID-19
 • Veel gestelde vraag: effect nieuwe medewerker op inhaalzorg

Animatie opschalen face-to-face behandelingen beschikbaar
Zorg ervoor dat het face-to-face contact met jouw cli√ęnten veilig en volgens de richtlijnen verloopt wanneer zij een afspraak hebben in de praktijk door¬†dit instructiefilmpje¬†met hen te delen. De instructie is beschikbaar in zes talen.

Door de versoepeling van de coronamaatregelen zijn face-to-face behandelingen sinds vorige maand weer voorzichtig mogelijk. Met de nodige voorzorgsmaatregelen om besmetting te voorkomen, kunnen de logopedisten weer cli√ęnten¬† in de praktijk ontvangen. Dit gebeurt onder andere omstandigheden dan normaal. Om het in goede banen te leiden heeft de NVLF op verzoek van een aantal leden een animatie gemaakt met een instructie voor cli√ęnten.

Zes talen
Het filmpje is ondertiteld in zes talen, t.w. Nederlands, Engels, Pools, Arabisch, Turks en Berbers. Op Berbers na kun je deze selecteren in de animatie zelf. Voor de versie in het Berbers is er een aparte link. Je kunt de gewenste ondertiteling selecteren door op het radertje rechtsonder in het afspeelscherm van YouTube te klikken.

 

RIVM onderzoekt impact van COVID-19
Het ministerie van VWS heeft het RIVM opdracht gegeven om de bredere (indirecte) impact van COVID-19 op de volksgezondheid te onderzoeken. Een essentieel onderdeel hiervan vormt de impact van COVID-19 op de uitgestelde, afgeschaalde en vermeden reguliere zorg. Ook paramedische zorg en logopedie worden genoemd in de eerste rapportage. Lees de eerste rapportage hier.

Komende periode zullen regelmatig nieuwe rapportages gepubliceerd worden waarin de informatie over de impact van COVID-19 op de volksgezondheid wordt ge√ľpdatet en aangevuld.

Enquête effecten coronavirus
De informatie die de NVLF aanlevert voor deze rapportages is verkregen via de enquêtes over de effecten van het coronavirus. Heb jij deel III (over de periode van 15 maart tot 10 juni 2020) al ingevuld? Het kan nog! Klik hier om de enquête in te vullen.

Veel gestelde vraag: Ik krijg een nieuwe medewerker per 1 juli. Wat is het effect op de inhaalzorg als in de continu√Įteitsbijdrage aanvraag?
De extra omzet van de nieuwe medewerker wordt meegenomen bij de berekening van de inhaalzorg. Probeer bij het aanvragen va n de continu√Įteitsbijdrage hiervoor aparte afspraken te maken met de zorgverzekeraars.

 

Update 12/6

 • Veel gestelde vragen over de Regeling Continu√Įteitsbijdrage

Veel gestelde vragen over de Regeling Continu√Įteitsbijdrage
De afgelopen weken kreeg de NVLF veel vragen over de uitwerking van de Continu√Įteitsbijdrage (CB). We hebben gekeken hoe we deze vragen het beste konden beantwoorden en of het zinvol zou zijn om een webinar te organiseren. De uitwerking van de CB kan echter per praktijk verschillen, omdat elke praktijksituatie weer anders is. Daarom hebben we de meest voorkomende vragen voorgelegd aan de VvAA. Lees¬†hier¬†de antwoorden op deze vragen.

 

Update 8/6

 • Geldigheidsduur ‘coronatarieven’
 • Brief n.a.v. onduidelijkheid inhaalzorg

Geldigheidsduur ‘coronatarieven’
Er heerst momenteel veel onduidelijkheid over de geldigheidsduur van de ‘coronatarieven’. De tarieven die vallen onder de uitzonderingsmaatregel naar aanleiding van de coronapandemie gelden voor alle zorgverzekeraars (met terugwerkende kracht) van 1 maart 2020 tot 1 juli 2020. De zorgverzekeraars besluiten √©√©n dezer dagen of zij de maatregelen verlengen.
Omdat het addendum van Caresq een looptijd had van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 heeft zij de logopediepraktijken een verlenging toegestuurd.

Brief n.a..v. onduidelijkheid inhaalzorg
Samen met een aantal andere beroepsorganisaties uit de zorg heeft de NVLF een brief gestuurd naar ZN. Aanleiding voor de gezamenlijke brief is de onduidelijk over de inhaalzorg zoals beschreven in de regelgeving continu√Įteitsbijdrage. De uitwerking van de inhaalzorg lijkt zijn doel voorbij te schieten en ook niet te passen bij de beleidsregel van de NZa.
Lees de brief hier.

Update 3/6

 • NZa ontwikkelt informatiekaart over communicatie met pati√ęnten¬†
 • Instructiefilmpje voor cli√ęnten in de maak

NZa ontwikkelt informatiekaart over communicatie met pati√ęnten
Om zorgaanbieders te ondersteunen bij het formuleren van heldere en passende communicatie naar pati√ęnten ontwikkelde de NZa in samenwerking met Pati√ęntenfederatie Nederland, het Ministerie van VWS en het RIVM een informatiekaart. De¬†informatiekaart¬†is opgebouwd uit drie bouwstenen voor het opzetten van communicatie met pati√ęnten over de zorg na de corona-uitbraak.

Het is belangrijk om duidelijk aan te geven wat de pati√ęnt van jou als zorgaanbieder kan verwachten en wat jij als zorgaanbieder van je pati√ęnt verwacht. Vervolgens kunnen zorgaanbieders communiceren over de mogelijkheden voor de pati√ęnt in verschillende situaties, zoals iemand van wie zorg is uitgesteld en iemand die een klacht heeft en die klacht nog niet gemeld heeft. Tot slot vragen we zorgaanbieders rekening te houden met een aantal aandachtspunten in de communicatie, zoals het scheppen van re√ęle verwachtingen. Er kan sprake zijn van digitale zorg of van een langere wachttijd.

Lees ook het nieuwsbericht van de NZa.

Instructiefilmpje voor cli√ęnten in de maak
Verschillende leden lieten ons weten behoefte te hebben aan een instructiefilmpje voor cli√ęnten om het face-to-face contact veilig en volgens de richtlijnen te laten verlopen wanneer zij een afspraak hebben in de praktijk. Daarom werken we momenteel aan zo‚Äôn instructiefilmpje. Het filmpje is vanaf dinsdag 16 juni beschikbaar in vijf verschillende talen.

Het filmpje krijgt een Nederlandse voice-over en kan zo nodig worden ondertiteld in het Engels, Arabisch, Berbers en Pools.

Toolkit
Tot die tijd kun je nog altijd gebruik maken van de overige onderdelen van de toolkit:

–¬†Poster¬†(deze kun je printen op A3- en A4-formaat);
–¬†Afbeelding¬†voor bijvoorbeeld onder je e-mailhandtekening;
–¬†Tekst¬†die je naar je pati√ęnten kunt mailen of op je website kunt plaatsen.

Update 2/6

 • Vragen over de Continu√Įteitsbijdrage

Vragen over de Continu√Įteitsbijdrage
We hebben de afgelopen dagen veel vragen gekregen over het aanvragen van de Continu√Įteitsbijdrage (CB). We snappen dat de CB veel vragen oproept. De NVLF heeft zelf ook de nodige vragen, denk bijvoorbeeld over de uitwerking van de inhaalzorg. Deze vragen worden in samenwerking met PPN besproken met Zorgverzekeraars Nederland.

Het nadeel is dat de Continu√Įteitsbijdrage een generieke regeling is voor alle zorgaanbieders. Maatwerk is helaas mondjesmaat mogelijk. Al strijdt de NVLF wel voor meer maatwerk omdat elke praktijksituatie uniek is.

We bekijken de mogelijkheden om de leden bij het aanvragen van de bijdrage te ondersteunen. Bijvoorbeeld door het organiseren van een webinar. We houden jullie hiervan op de hoogte via de website en de nieuwsbrief van de NVLF.

Houd daarnaast ook de website van Zorgverzekeraars Nederland regelmatig in de gaten. Op deze site worden regelmatig veel gestelde vragen en antwoorden over de CB toegevoegd.

 

Update 29/5

 • Veel gestelde vraag: Tot wanneer kan ik de TOGS aanvragen?
 • Geldigheidsduur ‘coronatarieven’

Veel gestelde vraag: Tot wanneer kan ik de TOGS aanvragen?
Je kunt de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) aanvragen tot en met vrijdag 26 juni 2020. Hier vind je meer informatie over de TOGS.

Geldigheidsduur ‘coronatarieven’
De tarieven die vallen onder de uitzonderingsmaatregel naar aanleiding van de coronapandemie gelden (met terugwerkende kracht) van 1 maart 2020 tot 1 juli 2020. Te zijner tijd zal worden bekeken of verlenging noodzakelijk is.

 

Update 27/5

 • Veel gestelde vraag: Tot wanneer kan ik de continu√Įteitsbijdrage aanvragen?

Veel gestelde vraag: Tot wanneer kan ik de continu√Įteitsbijdrage aanvragen?
De continu√Įteitsbijdrage kan tot en met dinsdag 30 juni worden aangevraagd. Mocht de crisissituatie langer voortduren, dan horen we op een later moment of de aanvraagperiode wordt verlengd. Voor nu is dinsdag 30 juni de laatste dag.


Update 26/5

 • Veel gestelde vraag: Mag ik weer aan de slag op school?

Veel gestelde vraag: Mag ik weer aan de slag op school?
De basisscholen kunnen op 8 juni weer helemaal open. Op 2 juni gaat het voorgezet onderwijs weer open, zij het in beperkte vorm. Dat geldt ook voor het voortgezet speciaal onderwijs. Veel logopedisten vragen zich af of zij dan ook weer volledig aan de slag mogen (of moeten) op de scholen.

> Logopedist in dienst van een school
Logopedisten in dienst van een school vallen onder het protocol van de school waar zij/hij werkt. Vanzelfsprekend moet de school zorgen voor de veiligheidseisen die het RIVM heeft vastgesteld voor zowel de kinderen als de medewerkers (leerkrachten en overig personeel, zoals logopedisten, in dienst van de school). Zo moet de anderhalve meter afstand tussen de volwassenen en de kinderen zoveel mogelijk gegarandeerd kunnen worden. Ook mogen ouders of verzorgers de school niet in.

Klik hier voor meer informatie.

> Logopedie in de eerstlijnspraktijk
Voor het opschalen van de logopedische zorg in de eerstelijnspraktijken blijft het triageschema van kracht. De NVLF heeft samen met de andere paramedische beroepsgroepen een protocol voor opstarten paramedische zorg en een leidraad hygi√ęnemaatregelen opgesteld.

De belangrijkste overwegingen zetten we hier op een rijtje:
‚ÄĘ Houd rekening met social distancing. Handhaaf bij praktijkorganisatie de regels van social distancing.
‚ÄĘ Een triage COVID-19 verschijnselen voorafgaand aan een fysiek consult blijft essentieel. Zonder triage start je niet met een fysiek consult.
‚ÄĘ Een consult op afstand was de voorkeurs optie en is nu een overweging.

Wat verder blijft gelden:
Behoud bij een consult zo veel mogelijk de 1,5 meter afstand en handhaaf de regels van het hygi√ęneprotocol.

Bekijk het triage stappenplan hier.

> Logopediepraktijk op een schoollocatie
Voor logopedisten met een logopediepraktijk op een schoollocatie geldt dat de opschaling van de eerstelijns logopedie moet plaatsvinden volgens de voorzorgsmaatregelen voor de eerstelijns zorg, zoals hierboven beschreven.
Daarbij moet ook afstemming plaatsvinden met de school over het opschalen van de zorg. Denk aan afspraken over toegang tot het schoolgebouw, het toepassen hygi√ęne voorschriften op de behandellocatie en aanwezigheid van/afstemming met ouder/verzorger bij de behandeling.

 

Update 25/5

 • Overzicht coronamaatregelen KP

Overzicht coronamaatregelen KP
Het KP heeft een overzicht gemaakt van alle regelingen die het heeft getroffen naar aanleiding van het coronavirus. Je vindt het overzicht hier.

 

Update 20/5

 • Veel gestelde vraag over de UBO

Veel gestelde vraag over de UBO
Verschillende leden hebben ons deze vraag gesteld: Er ligt nog een wetsvoorstel over de UBO bij de Eerste Kamer. Hoe zit dat? Moet/Kan ik dan wel een UBO aanvragen?
De NVLF heeft het lobbybureau waar we mee samenwerken om een reactie gevraagd op de vragen:

Is de UBO nu wel of niet door de Eerste Kamer goedgekeurd? Zo nee, mag een zorgverzekeraar een UBO dan wel verplichten?

Het lobbybureau heeft ons het volgende laten weten:

Register
Het wetsvoorstel waar de NVLF naar verwijst is de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten (35.179). Dit voorstel vloeit voort uit de gewijzigde vierde Europese anti-witwasrichtlijn (2018/843) van 2018. Volgens deze richtlijn moet Nederland ook een centraal register met informatie over uiteindelijk belanghebbenden van trusts (ubo‚Äôs) opzetten. Vandaar de Implementatiewet. Het¬†kabinet¬†wil het nieuwe register in 2020 laten ingaan. Het wetsvoorstel waarmee het UBO-register in Nederland verplicht wordt, is nog niet door het parlement goedgekeurd. De minister van J&V heeft het voorstel wel in een¬†Kamerbrief¬†als spoedeisend aangemerkt (n.a.v. de coronacrisis). Momenteel ligt deze wet voor bij de Eerste Kamercommissie voor Financi√ęn om schriftelijk behandeld te worden alvorens plenaire afronding in te plannen.

Het landelijke UBO-register is dus nog niet van kracht. In het wetsvoorstel staat dat de wet in werking zal treden bij een koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. Dit koninklijk besluit zal pas worden gepubliceerd, na de afkondiging van het wetsvoorstel in het Staatsblad. Na invoering van de wet zal de Kamer van Koophandel (waar het UBO-register is belegd) organisaties benaderen om de UBO in het register op te nemen.

Maar: bovenstaande is iets anders dan de verplichting voor zorgverzekeraars om een UBO te vragen.

Verzekeraars
Enkele partijen zijn nu wel al verplicht om de UBO vast te stellen. Dit geldt o.a. voor verzekeraars. Op grond van de¬†Wwft¬†is een instelling verplicht om een cli√ęntenonderzoek te verrichten, waaronder het identificeren van een uiteindelijke belanghebbende (artikel 3 Wwft). De Wwft is volgens Artikel 1a van toepassing op onder andere financi√ęle ondernemingen. Op grond van art. 1:1 van de¬†Wet op het financieel toezicht¬†is een verzekeraar aan te merken als een financi√ęle onderneming. Als zorgverzekeraars niet weten wie de UBO van een organisatie is, dan mogen zij dus volgens de¬†Sanctiewet 1977, de¬†Wwft¬†en andere sanctieregelingen geen geld overmaken aan die organisatie. Dat geldt ook voor de continu√Įteitsbijdrage.

Conclusie
Dus als antwoord op de twee vragen: het UBO-register is nog niet goedgekeurd, maar dit wetsvoorstel staat los van de verplichting voor zorgverzekeraars om voor bijdragen een UBO vast te stellen voor de gevallen waarbij dit moet. Deze verplichting komt voort uit andere wetten en sanctieregelingen, zoals de Sanctiewet 1977 en de Wwft.

 

Update 19/5

 • Aanvragen continu√Įteitsbijdrage
 • Kan ik de kosten van aanpassingen in mijn praktijk n.a.v. het coronavirus ergens declareren?
 • Document Europese Commissie

Aanvragen continu√Įteitsbijdrage
Vanaf morgen, woensdag 20 mei, kunnen logopedisten hun aanvraag voor de continu√Įteitsbijdrage indienen. Dat kan via de uitvraagmodule in het zorginkoopportaal van VECOZO, op de AGB-code van de onderneming.

Verloopt het aanvragen van de continu√Įteitsbijdrage niet zoals verwacht? Neem dan contact op met de NVLF, want dan kunnen we aan de hand van specifieke situaties de problematiek inbrengen bij de overleggen met de zorgverzekeraars.

De NVLF is blij dat met deze regeling er nu ondersteuning is voor die praktijken die door de coronamaatregelen in financi√ęle nood zijn gekomen en dat de continu√Įteit van zorg daarmee behouden blijft. De afgelopen weken is door ZN hard gewerkt aan de regeling. Daarvoor zijn wij hen zeer erkentelijk. Uitgebreide informatie over de regeling, voorwaarden, betaalovereenkomst en een rekenvoorbeeld vind je op de¬†website van ZN.

Voorwaarden
We adviseren je alvorens je de aanvraag daadwerkelijk doet de voorwaarden goed door te lezen. Deze staan beschreven in het¬†Addendum bij een Zorgovereenkomst CB. Wijzigingen in de juridische structuur en/of eventuele materi√ęle controles in het verleden kunnen de aanspraak op deze regeling be√Įnvloeden.

Correctie voor inhaalzorg
Nog niet alle details van de regeling zijn duidelijk. Van leden hebben we inmiddels al een aantal vragen ontvangen. We zullen ZN deze vragen voorleggen. De zogenaamde ‘correctie voor inhaalzorg’ is voor veel zorgaanbieders een belangrijk onderdeel van de overeenkomst. De inhaalcorrectie geldt zes maanden na de CB-periode en maximaal tot de hoogte van de inhaalcorrectie gelijk is aan de hoogte van de continu√Įteitsbijdrage. Als je personeelskosten moet maken voor deze inhaalzorg, vraagt dit om een goede afweging

Welke regeling vraag ik aan?
Deze dagen is bekend geworden dat praktijken een keuze kunnen maken tussen het aanvragen van een rijksregeling, zoals de TOG, of het aanvragen van de continu√Įteitsbijdrage via de zorgverzekeraars. De verwachting is dat voor de meeste praktijken de continu√Įteitsbijdrage de meest geschikte regeling is.
In sommige situaties kan het echter gunstiger zijn om gebruik te maken van een rijksregeling, bijvoorbeeld als het om een kleine praktijk gaat. De afweging tussen de NOW en de continu√Įteitsbijdrage is ingewikkeld en zal afhangen van de persoonlijke situatie. Zo mogelijk nog ingewikkelder is de combinatie tussen de continu√Įteitsbijdrage en andere overheidsregelingen, zoals TOGS en TOZO. Ons advies is om deze afweging samen met je financieel adviseur of accountant maken.

Meer informatie vind je op de website van het advocatenkantoor Eldermans en Geerts en op de website van de VvAA.

Veel gestelde vraag: Kan ik de kosten van aanpassingen in mijn praktijk n.a.v. het coronavirus ergens declareren?
De NZa heeft het via een beleidsregel mogelijk gemaakt om meerkosten die direct samenhangen met de coronacrisis te laten vergoeden door zorgverzekeraars. Het gaat voor de meeste praktijken dan over gemaakte kosten zoals duurdere beschermingsmiddelen of kosten voor het aanpassen van de praktijk. Hoe deze kosten kunnen worden gedeclareerd en bij wie, wordt op dit moment nog uitgewerkt. Het is voor nu zaak om deze kosten bij te houden op een aparte overzicht zodat zij later, als de kosten gedeclareerd kunnen worden, goed inzichtelijk zijn.

Document Europese Commissie
CPLOL heeft de Guidance on free movement of health professionals and minimum harmonisation of
training in relation to COVID-19 emergency measures van de Europese Commissie gedeeld. Lees de tekst hier.

Update 15/5

 • 10 meest gestelde vragen en antwoorden over ondersteuningsmaatregelen paramedici

10 meest gestelde vragen en antwoorden over ondersteuningsmaatregelen paramedici
De VvAA heeft de tien meest gestelde vragen over de ondersteuningsmaatregelen voor paramedici, die tijdens de webinar op 6 mei zijn gesteld, op een rij gezet. Lees de vragen en antwoorden hier.

Voor meer actuele vragen en antwoorden over het effect van COVID-19 op de dagelijkse praktijk kun je ook terecht in het het online COVID-19-dossier van VvAA.


Update 14/5

 • Wanneer moet ik een UBO aanvragen?

Wanneer moet ik een UBO aanvragen?
Voor het aanvragen van de continu√Įteitsbijdrage bij de zorgverzekeraars kan het nodig zijn dat de praktijk moet beschikken over een UBO (Ultimate Beneficial Owner). Maar dit geldt niet voor alle praktijken. Eenmanszaken hoeven bijvoorbeeld geen UBO aan te vragen. Als je geen mail of brief van Vektis hebt ontvangen, is de UBO bekend of niet nodig eb is er dus geen actie vereist van jouw kant. Hieronder lees je meer informatie over de UBO.

1. Wat betekent UBO?
UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, ofwel uiteindelijk belanghebbende van een organisatie.
Dit zijn de personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Denk aan personen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een bv. Of personen die meer dan 25% direct of indirect eigendomsbelang hebben in een vof of maatschap.

2. Waarom is er een UBO-register?
Het UBO-register komt voort uit Europese regelgeving. Het draagt bij aan het voorkomen van het
gebruik van het financi√ęle stelsel voor witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Het UBO-register
maakt transparanter wie aan de touwtjes trekt bij organisaties die in Nederland zijn opgericht.
Zo kunnen personen hun financieel-economische criminaliteit niet meer verhullen achter juridische entiteiten. Daarnaast kunnen personen en organisaties door de openbaarheid van het register beter ge√Įnformeerd besluiten met wie zij zaken doen.

3. Moet ik ook UBO’s inschrijven?
Organisaties met de volgende rechtsvormen zijn verplicht om hun UBO’s in te schrijven:
‚Äʬ†personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen
‚Äʬ†niet-beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
‚Äʬ†stichtingen
‚Äʬ†verenigingen:
– met volledige rechtsbevoegdheid
– met beperkte rechtsbevoegdheid maar met onderneming
‚Äʬ†co√∂peraties

Heeft je organisatie één van de volgende rechtsvormen, dan heb je geen opgaveplicht:
‚Äʬ†eenmanszaken
‚Äʬ†beursgenoteerde besloten en naamloze vennootschappen
‚Äʬ†rechtspersonen in oprichting
‚Äʬ†verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid die geen onderneming drijven
‚Äʬ†publiekrechtelijke rechtspersonen

Update 13/5

 • Continu√Įteitsbijdrage aanvragen vanaf 20 mei
 • Antwoorden op vragen over de continu√Įteitsbijdrage-regeling

Continu√Įteitsbijdrage aanvragen vanaf 20 mei
Zorgverzekeraars Nederland heeft de aanvullende informatie over het aanvragen van de continu√Įteitsbijdrage bekend gemaakt. Om de aanvragen goed te kunnen verwerken kunnen zorgverleners gefaseerd een aanvraag indienen. Logopedisten kunnen de bijdrage vanaf woensdag 20 mei aanvragen.

Aanvragen via VECOZO
Zoals eerder al bekend werd gemaakt loopt het aanvragen van een continu√Įteitsbijdrage via VECOZO. Als je nog niet bent aangesloten bij VECOZO en een beroep op de regeling willen doen, word je geadviseerd de aanmelding zo snel mogelijk te regelen via¬†www.vecozo.nl/diensten/aanmelden. Zo voorkom je bij het aanvragen van de continu√Įteitsbijdrage extra doorlooptijd voor de aansluiting.

Let op: aanvragen UBO-registratie
Een van de voorwaarden voor het aanvragen van de continu√Įteitsbijdrage is een¬†UBO-registratie. Heb je deze registratie nog niet, geef dat dan zo snel mogelijk door aan Vektis. Vektis stuurde daar eind april¬†een bericht¬†over.

Vragen
Wij snappen dat de continu√Įteitsbijdrage vragen kan oproepen. Deze vragen kun je mailen naar de NVLF via¬†logopedie@nvlf.nl. Wij zullen de binnengekomen vragen bundelen en voorleggen aan ZN. ZN heeft laten weten niet de capaciteit te hebben om individuele zorgaanbieders te woord te staan en dus uitsluitend aanspreekpunt te zijn voor de branche- en beroepsverenigingen.

Informatie van ZN
‚ÄĘ Lees¬†hier¬†het persbericht van Zorgverzekeraars Nederland;
‚ÄĘ De¬†continu√Įteitsbijdrage-regeling;
‚ÄĘ Bekijk¬†hier¬†het overzicht van de specifieke zorgsoorten die onder deze regeling vallen en de percentages die in de regeling gehanteerd worden;
‚ÄĘ Bekijk¬†hier¬†een handige infographic met verdere uitleg;
‚Äʬ†Antwoorden op veel gestelde vragen over de continuiteitsbijdrage.

 

Antwoorden op vragen over de continu√Įteitsbijdrage-regeling
Hieronder vind je de antwoorden op een aantal vragen over de continu√Įteitsbijdrage die de NVLF heeft ontvangen van leden:

‚ÄĘ Wat is de hoogte van de continu√Įteitsbijdrage?
Zorgaanbieders ontvangen de continu√Įteitsbijdrage voor het deel van de omzet dat daalt door de coronacrisis. Uitgangspunt is de normale omzet die zorgverzekeraars zouden vergoeden uit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Bij het bepalen van de omzetdaling wordt rekening gehouden met de declaraties die de zorgaanbieder nog wel heeft ingediend over de corona periode. Van de omzetdaling bij logopedie wordt 85% vergoed.

‚ÄĘ Op basis van welke omzet(periode) wordt de bijdrage bepaald?

De definitieve bijdrage wordt gebaseerd op de omzet over 2019 met een indexatie voor 2020. De methode is dat de omzet van 2019 de basis is en die wordt gedeeld door 12.

‚ÄĘ Is de hoogte van mijn continu√Įteitsbijdrage iedere maand hetzelfde?
Nee, die is niet iedere maand hetzelfde. De hoogte van de bijdrage per maand hangt af van de declaraties die u die maand indient.

‚ÄĘ Hoe wordt omgegaan met afwijkingen ten gevolge van andere omstandigheden (bijvoorbeeld overname of fusie)?
Voor wijzigingen in de AGB ten opzichte van vorig jaar is maatwerk nodig. Je kunt bij de aanvraag aangeven welke wijzigingen op jou van toepassing zijn.

‚ÄĘ Waarom verschillen de percentages tussen zorgsoorten?
Zorgsoorten verschillen van elkaar in bijvoorbeeld bedrijfsvoering en de zorg die geleverd wordt, waardoor de verhouding tussen variabele kosten en doorlopende kosten per zorgsoort kan verschillen. Dat leidt tot verschillen in percentages.

‚ÄĘ Waarop zijn de percentages voor de berekening van de continu√Įteitsbijdrage gebaseerd?
Door een onafhankelijk bureau (Gupta) is onderzoek gedaan naar de hoogte van de doorlopende kosten. Hierbij is onderscheid gemaakt naar verschillende zorgsoorten. Bronnen voor dit onderzoek betroffen jaarrekeningen van zorgaanbieders, kostenonderzoeken e.d. Op basis van deze inzichten zijn de verschillende percentages vastgesteld

‚ÄĘ Hoe verloopt de vergoeding van de meerkosten i.v.m. corona?
Over meerkosten rondom coronazorg is nog niets bekend. Dit wordt op een later moment bekend gemaakt.

‚ÄĘ Ik heb zzp‚Äôers ‚Äėin dienst‚Äô die voor mij werken. Moet ik hen ook een deel van de continu√Įteitsbijdrage betalen?
Als je structureel gebruik maakt van zzp‚Äôers voor de verlening van zorg moet je hen betalen met de ontvangen continu√Įteitsbijdrage. Een uitzondering wordt gemaakt wanneer je kunt aantonen dat dit niet van jou gevergd kan worden omdat daardoor de continu√Įteit van jouw eigen bedrijf in gevaar komt. Door de voorwaarden voor de continu√Įteitsbijdrage te accepteren ga ja ook met deze voorwaarde akkoord en kan de zorgverzekeraar (met terugwerkende kracht tot 1 maart) nakoming ervan afdwingen. Ook is het verstandig te kijken naar de contractuele afspraken die je hebt gemaakt met de onderaannemer.

 

Update 8/5

 • Toolkit ‚ÄėVeilig naar de logopedist‚Äô
 • Organisatie praktijk
 • Nieuwe versie triage stappenplan
 • Kan ik zelf kiezen welke regeling ik aanvraag?
 • Hoe kan ik continu√Įteitsbijdrage aanvragen?
 • Webinar ‚ÄėOndersteuningsmaatregelen voor paramedici ontrafeld‚Äô terugkijken

Toolkit ‚ÄėVeilig naar de logopedist‚Äô
Ook op veler verzoek: een toolkit die je in de praktijk kunt gebruiken. Met onder andere een poster en een afbeelding voor bijvoorbeeld in je e-mailhandtekening. Alles onder het motto: ‘Veilig naar de logopedist. Zo doe je dat.’ De toolkit bestaat uit de volgende onderdelen:

–¬†Poster¬†(deze kun je printen op A3- en A4-formaat)
–¬†Afbeelding¬†voor bijvoorbeeld onder je e-mailhandtekening
–¬†Tekst¬†die je naar je pati√ęnten kunt mailen of op je website kunt plaatsen


Organisatie praktijk
Op veler verzoek heeft de NVLF een aantal adviezen voor de inrichting van de logopediepraktijk op een rij gezet. In dit document vind je tips voor de herinrichting van de organisatie van zorg (indien van toepassing). Het is uiteindelijk aan de logopedist zelf om goed naar de eigen praktijk en situatie te kijken en de voor haar/hem passende maatregelen te treffen.

Nieuwe versie triage stappenplan
Woensdagavond maakte het Kabinet tijdens de persconferentie nieuwe maatregelen bekend. Voor KNGF, SKF en PPN was dit aanleiding om opnieuw ons triage stappenplan onder de loep te nemen. Het blijkt dat het voorgaande stappenplan al redelijk goed aansluit bij de nieuwe situatie.

De belangrijkste wijzigingen zetten we hier op een rijtje:

 • Houd rekening met social distancing. Handhaaf bij praktijkorganisatie de regels van social distancing.
 • Een triage COVID-19 verschijnselen voorafgaand aan een fysiek consult blijft essentieel. Zonder triage start je niet met een fysiek consult
 • Een consult op afstand was de voorkeurs optie en is nu een overweging.

Wat verder blijft gelden:
Behoud bij een consult zo veel mogelijk de 1,5 meter afstand en handhaaf de regels van het hygi√ęneprotocol.

Bekijk de nieuwe versie van het triage stappenplan hier.

Kan ik zelf kiezen welke regeling ik aanvraag: de compensatieregeling zorgverzekeraars of bijvoorbeeld de TOGS?
Het uitgangspunt is dat de zorgverlener start met het aanvragen van de compensatieregeling via de zorgverzekeraars. Als deze zorgaanbieder na de steun van de zorgverzekeraar nog steeds aan de voorwaarden van de TOGS voldoet, dan kan de hij/zij een aanvraag indienen bij de RVO (Rijksoverheid voor ondernemend Nederland) De RVO zal vervolgens de aanvraag toetsen.

De VvAA heeft een filmpje gemaakt over hoe de verchillende regelingen zich tot elkaar verhouden en hoe je deze toepast. Bekijk het filmpje hier.

Veel gestelde vraag: Hoe kan ik¬†continu√Įteitsbijdrage aanvragen?
Dat kan via de Uitvraagmodule in het Zorginkoopportaal van VECOZO, op de AGB-code van de onderneming. Hiervoor is een aansluiting bij VECOZO nodig en een persoonlijk certificaat met autorisatie voor de Uitvraagmodule van het Zorginkoopportaal. 

Let op! Ben je nog niet aangesloten bij VECOZO? Regel je¬†aanmelding¬†en¬†autorisatie¬†dan zo snel mogelijk. Zo voorkom je bij het aanvragen van de continu√Įteitsbijdrage extra doorlooptijd voor de aanmelding en autorisatie.


Webinar ‚ÄėOndersteuningsmaatregelen voor paramedici ontrafeld‚Äô terugkijken
Afgelopen woensdag volgden ruim 4000 paramedici het webinar met een praktische toelichting op de continuiteitsbijdrage en de samenhang met de overheidsmaatregelen, georganiseerd door de VvAA in samenwerking met KNGF, SKF en PPN. Heb je het webinar woensdag niet kunnen volgen? Kijk hem dan hier terug.

 


Update 7/5

 • Aanvragen continu√Įteitsbijdrage mogelijk vanaf 15 mei a.s.

Aanvragen continu√Įteitsbijdrage mogelijk vanaf 15 mei a.s.
Vanaf 15 mei a.s. kunnen zorgaanbieders, die zorg leveren die vergoed wordt vanuit de basisverzekering of een aanvullende verzekering, de¬†maandelijkse continu√Įteitsbijdrage¬†aanvragen. Met de continu√Įteitsbijdrage-regeling zorgen zorgverzekeraars ervoor dat zorgaanbieders in deze moeilijke tijd het hoofd boven water kunnen houden. Met de bijdrage kunnen zorgaanbieders hun doorlopende kosten blijven betalen, zoals personeelskosten, huur en bijvoorbeeld het loon van de praktijkhouder.

ZN heeft alle informatie nog een keer op een rij gezet:

Wie kan de continu√Įteitsbijdrage aanvragen?
De continu√Įteitsbijdrage is bedoeld voor alle zorgaanbieders die zorg verlenen die op dit moment valt onder de basisverzekering of de aanvullende verzekering. De regeling geldt voor vrijwel alle zorgaanbieders die een jaarlijkse omzet hebben lager dan 10 miljoen euro. Voor andere zorgaanbieders wordt een afzonderlijke regeling getroffen en zij worden daarover apart ge√Įnformeerd.

Wat is de hoogte van de continu√Įteitsbijdrage?
Zorgaanbieders ontvangen de continu√Įteitsbijdrage voor het deel van de omzet dat daalt door de coronacrisis. De bijdrage is gebaseerd op de normale omzet die zorgverzekeraars zouden vergoeden uit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen en ligt voor de meeste zorgaanbieders tussen de 75% en 87%. De tarieven per sector vind je in het¬†document Continu√Įteitsbijdrage-regeling¬†op de website van ZN.

Wanneer kan de continu√Įteitsbijdrage aangevraagd worden?
Zorgaanbieders kunnen vanaf 15 mei gefaseerd de continu√Įteitsbijdrage aanvragen. ZN is hard bezig om deze fasering uit te werken. Zodra hier meer over bekend is, hoor je dit van ons.

Hoe kan de¬†continu√Įteitsbijdrage worden aangevraagd?
Dat kan via de Uitvraagmodule in het Zorginkoopportaal van VECOZO, op de AGB-code van de onderneming. Hiervoor is een aansluiting bij VECOZO nodig en een persoonlijk certificaat met autorisatie voor de Uitvraagmodule van het Zorginkoopportaal. 

Let op! Ben jij als zorgaanbieder nog niet aangesloten bij VECOZO? Regel je aanmelding en autorisatie dan zo snel mogelijk via¬†https://www.vecozo.nl/diensten/aanmelden. Zo voorkom je bij het aanvragen van de continu√Įteitsbijdrage extra doorlooptijd voor de aansluiting en autorisatie.

Heb jij als zorgaanbieder een vraag over de inhoud van de continu√Įteitsbijdrage-regeling?
Kijk dan op¬†www.zn.nl/corona/zorgverzekeringswet. ZN is uitsluitend aanspreekpunt¬†voor andere branche- en beroepsverenigingen en heeft niet de capaciteit om individuele zorgaanbieders te woord te staan. Je kunt je vragen over de continu√Įteitsbijdrage-regeling ook mailen naar de NVLF via¬†logopedie@nvlf.nl. Wij zullen de binnengekomen vragen bundelen en deze voorleggen aan ZN.

Heb jij als zorgaanbieder een vraag over het aanvraagproces van de continu√Įteitsbijdrage?
Kijk dan op de website van VECOZO.

Heb jij als zorgaanbieder straks een vraag over de afhandeling (zoals toewijzing/afwijzing) van jou aanvraag?
Dan kun je contact opnemen met jouw zorgverzekeraar(s). Zij zijn het eerste aanspreekpunt als het over jouw continu√Įteitsbijdrage gaat.

Update 4/5

 • Tweede Kamer vraagt organisaties naar gevolgen coronamaatregelen

Tweede Kamer vraagt organisaties naar gevolgen coronamaatregelen
De ontwikkelingen rondom het coronavirus staan boven aan de agenda van de Tweede Kamer. De maatregelen van het kabinet hebben gevolgen voor iedereen, maar zeker ook voor bedrijven, organisaties en instellingen. De Kamer vroeg organisaties eind april te beschrijven welke gevolgen zij ondervinden van de maatregelen. De NVLF heeft de Kamer het volgende laten weten:

Welke gevolgen hebben de coronamaatregelen voor uw organisatie?
De coronacrisis raakt vrijwel alle logopediepraktijken. Hoewel een aantal behandelingen kan doorgaan door gebruik te maken van videobellen, worden veel afspraken afgezegd en blijven nieuwe pati√ęnten weg. Dat heeft forse financi√ęle gevolgen voor de eerstelijns praktijken. De omvang daarvan zal over enige tijd pas goed duidelijk zijn. Dat er nu relatief weinig acute financi√ęle problemen zijn, vertekent het beeld voor de toekomst. Dat concludeert NVLF op basis van een onderzoek onder de leden, waarvoor ruim 250 praktijken zijn ondervraagd. Vrijwel alle ondervraagde logopediepraktijken (98%) hebben te maken met behandelingen die worden afgezegd. Bij 30% van de praktijken is dat zelfs meer dan de helft. 93% van de praktijken zag het aantal aanmeldingen van nieuwe pati√ęnten de afgelopen maand dalen ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Bij bijna 70% van de ondervraagde praktijken is het aantal aanmelding zelfs minstens gehalveerd. Dat de omzetten van de praktijken niet totaal zijn ingestort, is een gevolg van overschakeling op telelogopedie, het behandelen door middel van videobellen. Ruim 60 procent van de ondervraagde praktijken laat weten dat momenteel uitsluitend door middel van telelogopedie wordt behandeld.Welke boodschap zou u de Tweede Kamer mee willen geven?
Het is belangrijk dat steunmaatregelen voor de gezondheidszorg ook voor de paramedische zorg beschikbaar blijven.

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus kunnen beoordelen. Daarom vroeg zij organisaties informatie te leveren. Deze zogeheten internetconsultatie heeft 149 bruikbare openbare reacties opgeleverd en deze samengevoegd in een bundel. Kamerleden uit de commissie kunnen bijdragen gebruiken in de debatten over de coronamaatregelen.

Update 2/5

 • Beschrijving continu√Įteitsbijdrage-regeling
 • Leestip

Beschrijving continu√Įteitsbijdrage-regeling
Gisteravond, vrijdag 1 mei 2020 , is continu√Įteitsbijdrage-regeling van zorgverzekeraars vastgesteld. Door zorgverzekeraars en het ZN-bureau is de afgelopen weken hard gewerkt aan de uitwerking van de regeling. Het gaat om een bijzonder steunpakket. De uitwerking ervan vroeg dan ook om zorgvuldigheid, richting zowel zorgaanbieders als premiebetalers.

Vanmiddag heeft ZN meer informatie over de hoofdlijn van de regeling gedeeld. In¬†dit document¬†vind je een beschrijving van de continu√Įteitsbijdrage-regeling, inclusief de percentages voor de meeste beroepsgroepen en branches. Verdere informatie over de regeling en het aanvraagproces volgt later; zodra deze beschikbaar zijn zullen wij jullie dat weer laten weten.

Wij snappen dat de continuiteitsbijdrage vragen kan oproepen. Deze vragen kun je mailen naar de NVLF via logopedie@nvlf.nl. Wij zullen de binnengekomen vragen bundelen en deze voorleggen aan ZN. ZN heeft laten weten niet de capaciteit te hebben om individuele zorgaanbieders te woord te staan en dus uitsluitend aanspreekpunt te zijn voor de branche- en beroepsverenigingen.

De NVLF is blij dat er duidelijkheid is gekomen over de uitwerking van de continuiteitsbijdrage. Al roept de regeling ook vragen bij ons op, zoals Hoe vraag je de bijdrage aan? Hoe wordt een passende referentieperiode bepaald? Wat houdt de inhaalzorg in? Hoe wordt deze berekend? Deels worden deze vragen nog beantwoord zodra meer informatie over de uitwerking bekend wordt, de vragen de onbeantwoord blijven zal de NVLF samen met jullie vragen aan ZN voorleggen.

We houden jullie op de hoogte.


Leestip
: ‘Zorgverzekeraars: Al het premiegeld naar reguliere zorg en coronarekening uit reserves’
Zorgaanbieders kunnen vanaf 15 mei continu√Įteitsbijdragen gaan aanvragen bij zorgverzekeraars. In het reddingsplan van zorgverzekeraars krijgen zorgaanbieders nu een hoog percentage, maar levert inhaalzorg straks minder op, laten Menzis-bestuursvoorzitter Ruben Wenselaar en Zorg en Zekerheid-topman Ton van Houten namens Zorgverzekeraars Nederland weten aan Skipr. ‚ÄúWe gaan volledig uitgeven wat we aan premies hebben ontvangen.‚Ä̬†Lees verder bij skipr >>>


Update 1/5

 • Publicatie regelgeving continu√Įteitsbijdrage en meerkosten
 • Persbericht ZN
 • Testbeleid voor paramedici
 • Aanvraagproces persoonlijke beschermingsmiddelen paramedische zorg
 • NZa werkt aan overzicht van de revalidatiezorg na corona
 • Stappenplan opschalen paramedische zorg
 • Veel gestelde vragen triage stappenplan

Publicatie regelgeving continu√Įteitsbijdrage en meerkosten
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft vandaag de¬†beleidsregel,¬†nadere regel¬†en¬†prestatiebeschrijvingbeschikking¬†met betrekking tot de regelgeving continu√Įteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het coronavirus vastgesteld en gepubliceerd.

Aanvullend hierop de onderstaande stukken verschenen:

 • de¬†circulaire¬†met een toelichting op de regelgeving;
 • de¬†consultatietabel¬†met consultatiereacties van de betrokken branche- of beroepsorganisaties die toestemming hebben gegeven deze reacties hierbij openbaar te maken. In deze consultatietabel staat ook een respons van de NZa op deze consultatiereacties beschreven.

Het doel van deze beleidsregel is een tijdelijke bekostigingsbasis cre√ęren voor zorgaanbieders die als gevolg van de uitbraak van COVID-19 te maken hebben met een omzetverlies en/of specifieke meerkosten.

Door het vaststellen van de beleidsregel kunnen zorgverzekeraars afspraken maken met zorgaanbieders, die als gevolg van de coronacrisis en de adviezen en richtlijnen van het RIVM hun omzet zien teruglopen, maar ondertussen wel te maken hebben met doorlopende kosten. De continu√Įteitsbijdrage vanuit de zorgverzekeraar is een vergoeding voor de doorlopende kosten zoals loonkosten, kosten voor vastgoed en overige vaste kosten. Hiermee wordt beoogd de continu√Įteit van de zorg te borgen, hetgeen zorgverzekeraars in staat stelt om nu en later aan hun zorgplicht te kunnen blijven voldoen.

Zorgverzekeraars Nederland heeft vandaag met¬†een persbericht¬†gepubliceerd over de uitwerking voor de continu√Įteitsbijdrage. Vandaag deel 1 met een aantal spelregels, morgen volgt deel 2 met o.a. de percentages.

De NVLF gaat zich nu samen met de PPN-partners verdiepen in de consequenties en komt z.s.m. met een nadere toelichting. We houden je op de hoogte via onze website.

Persbericht ZN
Lees hier het persbericht van ZN over de continuiteitsbijdrage.

Testbeleid voor paramedici
Paramedici die direct pati√ęntenzorg verlenen kunnen laagdrempelig worden getest wanneer zij ten minste 24 uur symptomen van COVID-19 (neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts) vertonen. Totdat de testuitslag bekend is moet de medewerker thuis blijven.
Meer informatie over het testen vind je hier.


Aanvraagproces persoonlijke beschermingsmiddelen paramedische zorg
Door COVID-19 is er een tekort ontstaan aan persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) voor de gezondheidszorg. Om de tekorten op te lossen is onder toeziend oog van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) opgericht. In dit consortium werken een aantal publieke en private partijen samen om de tijdelijke tekorten aan medische hulpmiddelen, die zijn ontstaan door de COVID-19 crisis, op te heffen.

In het LCH is afgesproken dat op korte termijn alle zorgprofessionals in Nederland werkzaam buiten het ziekenhuis en de ambulancezorg ‚Äď waaronder nu ook de paramedische praktijken – hun aanvraag kunnen indienen via een online portaal van Mediq, een van de grootste leveranciers van medische hulpmiddelen aan de zorg. Mediq is een van de leveranciers die vanaf het eerste uur nauw samenwerkt met LCH om de schaarste op te lossen.

Je dient bij het aanvragen rekening te houden met de¬†RIVM richtlijnen¬†voor gepast gebruik van PBM en ons eigen¬†triage stappenplan. Op basis daarvan is voor slechts een kleine groep pati√ęnten persoonlijke beschermingsmiddelen nodig. Door selectief te zijn bij het aanvragen, zorgen we dat de beschermingsmiddelen ook echt gebruikt worden bij pati√ęnten voor wie dat nodig is. In het¬†triage stappenplan¬†kun je zien welke PBM je nodig hebt. Het landelijk Consortium Hulpmiddelen heeft bepaald dat fysiotherapiepraktijken vanaf vrijdag 1 mei PBM kunnen aanvragen. Andere paramedische praktijken kunnen vanaf zaterdag 2 mei PBM aanvragen.

Wanneer je PBM wilt aanvragen, dan doe je dit via het portaal van Mediq: Mijn MedBIS, binnen een speciale PBM aanvraagomgeving. Nadat je een aanvraag hebt ingediend, wordt deze gecontroleerd en beoordeeld. Dat kan 1-3 dagen duren. Op basis van beschikbare voorraad bij LCH en de RIVM richtlijnen wordt vervolgens voor het gebruik van beschermingsmiddelen bekeken hoe de beschikbare voorraad kan worden verdeeld en wat jouw organisatie ontvangt. In beginsel is er genoeg materiaal, maar het kan zijn dat op een bepaald moment op een bepaalde (urgente) plek extra materiaal nodig is.

Mediq levert vervolgens de producten aan jou uit en factureert deze ook. PBM komen mogelijk in aanmerking om op te geven bij de meerkostenregeling van Zorgverzekeraars Nederland. Dat zal duidelijk worden nadat de regeling voor de continuiteitsbijdrage van Zorgverzekeraars Nederland bekend is.

Heb je vragen over het aanvraagproces? Bekijk de veelgestelde vragen op de Mediq website of neem contact met het klantsupportteam op via 088-8889404.

NZa werkt aan overzicht van de revalidatiezorg na corona
Nu het aantal pati√ęnten dat herstelt van het coronavirus toeneemt, groeit de behoefte voor gestructureerde afstemming en co√∂rdinatie van de revalidatiezorg. De NZa brengt samen met het Ministerie van VWS en ZonMw in kaart wat hiervoor nodig is.

Inmiddels wordt steeds duidelijker dat pati√ęnten die hersteld zijn van het coronavirus kunnen lijden aan verschillende gezondheidsklachten die door het virus veroorzaakt zijn. Pati√ęnten kunnen bijvoorbeeld te maken krijgen met longklachten vanwege hoge beademingsdruk op de Intensive Care (IC), en met beweegklachten vanwege spierafname door een langdurig verblijf in het ziekenhuis. Daarnaast kunnen de pati√ęnten, die langere tijd in het ziekenhuis verblijven, lijden aan psychische klachten. Andere pati√ęnten zijn nooit opgenomen geweest maar zijn thuis herstellende van het coronavirus.

Vanwege de diversiteit aan klachten, zal ook de zorgbehoefte van de pati√ęnten verschillen. Waar mogelijk kunnen pati√ęnten dichtbij huis herstellen, maar sommige pati√ęnten zullen moeten revalideren in een instelling.

Samenwerking tussen zorgverleners van verschillende disciplines is veelal nodig, zowel in de eerste lijn als in een zorginstelling om alle pati√ęnten van goede revalidatiezorg te kunnen voorzien. Dat geldt voor de zorginhoud maar ook voor de organisatie en co√∂rdinatie van de zorg.

Overzicht herstel coronapati√ęnten
Er ontstaan verschillende initiatieven in het veld voor herstel van corona pati√ęnten, zowel in de medisch specialistische revalidatiezorg, geriatrische revalidatiezorg als in de eerstelijnszorg bijvoorbeeld paramedische zorg. In samenwerking met het ministerie van VWS en ZonMw brengen we deze initiatieven in kaart. Vervolgens brengen wij in een overzicht samen hoe de revalidatiezorg na coronazorg georganiseerd kan worden, rekening houdend met capaciteit en bekostiging. Hierbij stimuleren wij dat de zorg waar mogelijk dichtbij huis geleverd wordt.

De NZa zet onder meer data-analyse in om inzicht te krijgen in de (verwachte) toestroom en doorstroom van pati√ęnten. Zo willen we optimaal gebruik maken van de beschikbare capaciteit. Hiermee kunnen we doelgericht inzetten op het verlenen van zorg thuis als het kan en in een instelling als het moet. Daarnaast onderzoeken we in hoeverre de huidige prestaties voor de bekostiging van de zorg passend en toereikend zijn voor het herstel van corona pati√ęnten

De verschillende initiatieven voor herstel van coronapati√ęnten, de verwachte toestroom en doorstroom van corona pati√ęnten die herstellen en de bekostiging van deze zorg brengen wij de komende tijd in een overzicht samen. Hiermee wil de NZa zorgverleners ondersteunen in het bieden van de juiste zorg op de juiste plek.

 

Stappenplan opschalen paramedische zorg
Na intensief overleg tussen de paramedische beroepsgroepen (PPN, KNGF en Keurmerk Fysiotherapie), het ministerie van VWS en het RIVM is vanmorgen de definitieve klap gegeven op de verschillende documenten.

Het is noodzakelijk om de paramedische zorg veilig en verantwoord op te schalen, met gepaste voorzorgsmaatregelen voor alle zorgverleners, om besmettingsrisico’s te beperken. Op basis van de adviezen en informatie van het ministerie van VWS en de richtlijnen van het RIVM (dd. 30 april) is een stappenplan tot stand gekomen. In dit stappenplan staat beschreven onder welke voorwaarde de zorg kan plaatsvinden. Het accent ligt nog steeds waar het effectief is de zorg op afstand te leveren. Op 19 mei houdt het RIVM de beslissing om op te schalen opnieuw tegen het licht.

Omdat dit een samenwerking is van de verschillende paramedische beroepsgroepen kan het zijn dat de terminologie iets anders is dan je gewend bent binnen de logopedie.

Leidraad
Het document bevat expliciete, zoveel mogelijk op wetenschappelijk bewijs gebaseerde, aanbevelingen om kwalitatief optimale zorg ten aanzien van infectiepreventie. Deze informatie is uit WIP-richtlijnen en wetenschappelijke literatuur gehaald. Ook is gebruik gemaakt van de tijdelijke hygi√ęneadviezen van het Landelijk Centrum voor Hygi√ęne en Veiligheid (LCHV) om de zorgverleners te ondersteunen in de juiste hygi√ęnische werkwijze. Het zijn dus uitdrukkelijk geen richtlijnen, maar het is een leidraad. De paramedische praktijk is verantwoordelijk voor de uitwerking de leidraad naar lokale protocollen. In een protocol worden de aanbevelingen uit de leidraad uitgewerkt in concrete acties (wie, wat, hoe en wanneer).

Voor zorginstellingen is het hanteren van een hygi√ęneprotocol al gebruikelijk. De coronacrisis heeft doen inzien dat ook voor de eerstelijns paramedische zorg een protocol noodzakelijk is. Daarom blijft het hygi√ęneprotocol ook na de coronacrisis van kracht.

PBM
Wij komen op een later moment terug op de wijze waarop persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) aangevraagd kunnen worden, in de verwachting dat deze voor een zeer selecte groep pati√ęnten nodig zal zijn.

Poster
De NVLF zal de poster die wij eerder hebben gedeeld aanpassen, zodat jullie deze kunnen ophangen in de praktijk.

Download de documenten hier:
> Triage stappenplan
>¬†Inleiding Hygi√ęneprotocol
>¬†Hygi√ęneprotocol: Leidraad voor infectiepreventie eerstelijns paramedische praktijk


Veel gestelde vragen triage stappenplan

Wat wordt verstaan onder ‘noodzakelijke zorg’?
We snappen deze vraag maar dat is toch een overweging die alleen de zorgaanbieder kan maken. Jij kent de tenslotte de pati√ęnt en weet wat de hulpvraag is en hoe het behandelen via telelogopedie gaat.

In het triage stappenplan staat “Als het consult ‚Äėop afstand‚Äô niet mogelijk is: bepaal de noodzaak voor het direct starten van paramedische zorg. De noodzaak om een consult direct te starten wordt bepaald op basis van een professionele afweging door de zorgverlener. Is een consult noodzakelijk?”
Je zult dus zelf moeten bepalen in welke gevallen je al gaat beginnen met face-to-face behandelen. Het is het makkelijkst om hiervoor het stroomdiagram te volgen op pagina 6 van het Triage stappenplan.

Om de paramedische zorg veilig en verantwoord op te schalen is het belangrijk om besmettingsrisico’s te beperken. Op basis van de adviezen en informatie van het ministerie van VWS en de richtlijnen van het RIVM (dd. 30 april) is het stappenplan tot stand gekomen. In dit stappenplan staat beschreven onder welke voorwaarde de zorg kan plaatsvinden. De algemene richtlijn blijft: behandel zoveel op afstand d.m.v. telelogopedie en alleen waar nodig face-to-face. Het accent ligt dus nog steeds waar het effectief is de zorg op afstand te leveren. Onder effectieve behandeling op afstand, verstaan we een behandeling die niet (extreem) inboet aan kwaliteit ten overstaan van face-to-face behandelingen.

Uitgangspunten:
‚ÄĘ Alle pati√ęnten kunnen benodigde zorg krijgen bij de paramedicus, waar mogelijk op afstand.
‚ÄĘ De noodzaak tot het opschalen van de reguliere zorg ligt in de toename van de ernst van de klacht als deze langer uitgesteld wordt.
‚ÄĘ De ernst van een hulpvraag is leidend voor de noodzaak van fysieke behandeling.
‚ÄĘ Paramedici werkzaam binnen een instelling houden het voor hun instelling vastgestelde test- enPBM-beleid aan
‚ÄĘ Paramedische zorg kan alleen worden opgeschaald wanneer de praktijkvoering is aangepast aan de regels van de overheid aangaande ‚Äėsocial distancing‚Äô en wanneer het algemeen hygi√ęneprotocol wordt toegepast.

Wordt bij de triage onderscheid gemaakt in kinderen tot 12 jaar en kinderen van 12 tot 18 jaar?
Nee, op dit moment geldt het stroomschema voor alle pati√ęntencategorie√ęn en alle leeftijden.

Geldt de triage ook voor het behandelen van kinderen op scholen?
Ja, voor logopedisten met een behandellocatie op een school geldt dezelfde triage. De algemene richtlijn blijft dus zoveel mogelijk zorg op afstand en alleen waar nodig face-to-face.
De triage geldt niet voor logopedisten in dienst van een school. Zij vallen onder het protocol van de school waar zij/hij werkt.

In de leidraad voor infectiepreventie eerstelijns paramedische praktijk staat dat een handalcohol die door het Ctgb Board for the Authorisation of Plant Protection Products and Biocides is toegelaten. Hoe weet ik dat ik een handalcohol heb dit goedgekeurd is?
Je kunt de toegestane producten herkennen aan een code, die bestaat uit 5 cijfers en de letter N.
Klik hier voor de lijst met alle handdesinfectiemiddelen die de Ctgb toestaat.

Update 30/4

 • Stand van zaken leidraad voor opschalen paramedische zorg
 • Vergoeding prestaties Hanen-ouderprogramma, lange zitting en instructie/overleg

Stand van zaken leidraad voor opschalen paramedische zorg
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de leidraad voor opschalen paramedische zorg en het hygi√ęne protocol. Vrijdagochtend zullen deze worden gedeeld met de leden.

Vergoeding prestaties Hanen-ouderprogramma, lange zitting en instructie/overleg

De zorgverzekeraars hebben besloten om het online aanbieden van de twee Hanen-ouderprogramma’s tijdelijk te accepteren met een voorlopige einddatum van 1 juli as. Dit geldt ook voor het gebruik van de prestaties lange zitting en instructie/overleg online.

Klik hier voor het overzicht vergoedingen logopedie online.

Update 28/4

 • Resultaten effecten coronavirus

Eerder deze maand vroegen wij jullie een enquête in te vullen omdat we graag willen weten wat de effecten zijn van het coronavirus op logopedische behandelingen. Deze cijfers kunnen we meenemen in onze gesprekken met onder andere zorgverzekeraars en het ministerie van VWS.  De enquête is door ongeveer 280 logopedisten ingevuld. Het grootste deel van hen (90%) werkt in de vrije vestiging. De resultaten op een rijtje:

 • Vrijwel alle ondervraagde leden (98%) hebben te maken met behandelingen die worden afgezegd. In 30% van de gevallen is dat zelfs meer dan de helft van de behandelingen.
 • 93% van de logopediepraktijken zag het aantal aanmeldingen van nieuwe pati√ęnten de afgelopen maand dalen ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Bij bijna 70% van de ondervraagde praktijken is het aantal aanmelding minstens gehalveerd.
 • Waar in 2019 nog 67% van de eerstelijns praktijken een wachtlijst hadden, is dat percentage de afgelopen periode gedaald naar 41%.
 • Ruim 60 procent van de ondervraagde praktijken laat weten dat zij momenteel uitsluitend door middel van telelogopedie behandelen.
 • Tot slot, een klein deel van de logopedisten kan niet werken vanwege gezondheidsklachten, een kleine 10% van de ondervraagden heeft hiermee te maken (gehad) in zijn of haar werksetting.

Naar aanleiding van de resultaten van deze enquête hebben dinsdagmiddag  een persbericht verstuurd naar landelijke en regionale media. Lees het persbericht hier.
Daarnaast werken we op dit moment aan een video over telelogopedie. Deze verwachten we op korte termijn te kunnen delen met jullie en te verspreiden via sociale media.

Update 24/4

 • Mag ik weer aan de slag op school?
 • VvAA en PPN organiseren webinar over ondersteuningsmaatregelen
 • Zorgen om behandelindex

Mag ik weer aan de slag op school?
De scholen en kinderdagverblijven openen (deels) weer hun deuren weer op 11 mei. Veel logopedisten vragen zich af of zij dan ook weer aan de slag mogen (of moeten) op de scholen.

> Logopedist in dienst van een school
Logopedisten in dienst van een school vallen onder het protocol van de school waar zij/hij werkt. Vanzelfsprekend moet de school zorgen voor de veiligheidseisen die het RIVM heeft vastgesteld voor zowel de kinderen als de medewerkers (leerkrachten en overig personeel, zoals logopedisten, in dienst van de school). Zo moet de anderhalve meter afstand tussen de volwassenen en de kinderen gegarandeerd kunnen worden. Ook mogen ouders of verzorgers de school niet in.

> Logopedie in de eerstlijnspraktijk
In tegenstelling tot de scholen die de afgelopen weken gesloten waren, konden de logopedische behandelingen deels doorgaan. Bij voorkeur wordt de zorg op afstand uitgevoerd, bijvoorbeeld telefonisch of door middel van videobellen. In situaties waarin zorg echt niet op afstand kan worden geboden maar de zorg wel strikt noodzakelijk is, kan ook fysieke (face-to-face) zorg worden geboden. Bijvoorbeeld in de praktijk, bij de pati√ęnt thuis of op een andere locatie. Hierbij moeten wel de hygi√ęnemaatregelen worden opgevolgd (ook door de pati√ęnt).

Ook voor de paramedische zorg wordt gekeken hoe de face to face behandelingen verder opgeschaald kunnen worden. De NVLF heeft samen met de andere paramedische beroepsgroepen een protocol voor opstarten paramedische zorg en een leidraad hygi√ęnemaatregelen opgesteld. Deze documenten ligt op dit moment bij het RIVM ter goedkeuring voor. We hopen hierover snel duidelijkheid te kunnen geven.

> Logopediepraktijk op een schoollocatie
Voor logopedisten met een logopediepraktijk op een schoollocatie geldt dat de opschaling van de eerstelijns logopedie moet plaatsvinden volgens de voorzorgsmaatregelen voor de eerstelijnsl zorg, zoals hierboven beschreven.
Daarbij moet ook afstemming plaatsvinden met de school over het opschalen van de zorg, Denk aan afspraken over toegang tot het schoolgebouw, het toepassen hygi√ęne voorschriften op de behandellocatie en aanwezigheid van/afstemming met ouder/verzorger bij de behandeling.

VvAA en PPN organiseren webinar over ondersteuningsmaatregelen
Nu de duidelijkheid over de hoogte van de continu√Įteitsbijdrage nog uitblijft, is het belangrijk te kijken naar de aanvullende mogelijkheden van de overheidsmaatregelen voor paramedici. Daarom organiseert VvAA op woensdag 6 mei om 19:30 uur in samenwerking met KNGF, SKF en PPN een¬†webinar¬†met een praktische toelichting op de continuiteitsbijdrage en de samenhang met de overheidsmaatregelen. De deelname is gratis. Klik¬†hier¬†om je aan te melden voor het webinar.

Zorgen om behandelindex
Van verschillende leden hebben we berichten ontvangen over dat zij zich zorgen maken over de effecten van de coronacrisis op de behandelindex van 2020.
Dit is besproken in de werkgroep ‚ÄėOntwikkeling landelijke behandelindex’ en jullie kunnen erop vertrouwen dat met de effecten van de coronacrisis op de behandelindex 2020 rekening wordt gehouden. De zorginkopers die de behandelindex betrekken bij het inkoopbeleid 2021 baseren de behandelindex op de cijfers van 2018 of 2019. De coronapandemie is hierop niet van invloed.

 

Update 23/4

 • Leidraad voor opschalen paramedische zorg besproken met VWS
 • Versie 1.4 factsheet logopedisch handelen bij COVID-19 beschikbaar
 • Revalidatie van coronapati√ęnten

Leidraad voor opschalen paramedische zorg besproken met VWS
Zoals eerder deze week al aangegeven hebben wij vanmiddag in gezamenlijkheid met alle PPN partijen, Stichting Keurmerk Fysiotherapie en het KNGF (fysiotherapie) de leidraad voor het veilig en verantwoord opschalen van de paramedische zorg kunnen bespreken met het ministerie van VWS. Ons gezamenlijke voorstel is goed ontvangen en we zullen spoedig de paramedische zorg met gepaste maatregelen kunnen opschalen. Beeldbellen blijft echter voorlopig de voorkeur houden. De leidraad wordt nu voorgelegd aan RIVM om een advies te krijgen.

We verwachten de leidraad op korte termijn te kunnen publiceren.

Versie 1.4 factsheet logopedisch handelen bij COVID-19 beschikbaar
Er is een nieuwe versie beschikbaar van de factsheet logopedisch handelen bij COVID-19 met een paar aanpassingen naar aanleiding van het webinar van vrijdag 17 april, o.a. bij de onderwerpen:

 • Beschermende maatregelen
 • Aanbevelingen
 • Communicatie
 • Algemeen, logopedische behandeling

Bekijk versie 1.4 hier.

Revalidatie van coronapati√ęnten
Op het bureau ontvangen we vragen over¬†de revalidatie van coronapati√ęnten. De NVLF is op de hoogte van verschillende mono- en multidisciplinaire initiatieven om het revalidatietraject voor coronapati√ęnten vorm te geven. De NVLF is daarom gestart in¬†samenwerking met het Radboudmc met onderzoek¬†en is o.a. aangehaakt bij de revalidatieartsen (VRA). Het belang van logopedie binnen het revalidatietraject is duidelijk in beeld bij de revalidatieartsen. We houden jullie op de hoogte van de vorderingen en delen eventuele kwaliteitsdocumenten, zoals richtlijnen en protocollen,¬†zodra deze beschikbaar zijn.

Update 22/4

 • Nuancering bewoording ‚Äėmedische noodzaak‚Äô
 • Tarief telefonische zitting
 • Regels paramedische zorg nog niet verruimd

Nuancering bewoording ‚Äėmedische noodzaak‚Äô
In het persbericht van het kabinet van 21 april¬†¬†over de stand van zaken staat de zin:¬īVoor de behandeling van (para)medische beroepen gold al een uitzondering op het verbod op het uitoefenen van contactberoepen, mits daar een individuele medische indicatie voor bestaat en de beoefenaar alle hygi√ęnevereisten kan naleven.‚Äô

Een paar weken geleden heeft VWS deze bewoording al genuanceerd. In overleg met het ministerie van VWS is dit advies toen als volgt uitgewerkt:

Kunnen paramedici, zoals logopedisten, nog zorg blijven bieden?
Ja, maar deze zorg moet op afstand worden uitgevoerd, bijvoorbeeld telefonisch of door middel van videobellen. In situaties waarin zorg echt niet op afstand kan worden geboden maar de zorg wel strikt noodzakelijk is, kan ook fysieke (face-to-face) zorg worden geboden. Bijvoorbeeld in de praktijk, bij de pati√ęnt thuis of op een andere locatie. Hierbij moeten wel de hygi√ęnemaatregelen worden opgevolgd (ook door de pati√ęnt):‚ÄĘ Was je handen regelmatig
‚ÄĘ Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
‚ÄĘ Gebruik papieren zakdoekjes
‚ÄĘ Geen handen schudden
‚ÄĘ Blijf thuis als je verkoudheidsklachten hebtDe paramedicus bepaalt of de zorg strikt noodzakelijk is en stemt dat als het nodig is af met de betrokken (huis)arts. Als een pati√ęnt verkoudheidsklachten of koorts heeft en de zorg moet toch geleverd worden, dan moeten daarvoor de richtlijnen van het RIVM voor de desbetreffende zorgsector worden gevolgd. Zorgaanbieders moeten onderling verdere afspraken maken, zodat noodzakelijke zorg met zo min mogelijk risico voor pati√ęnt en behandelaar geboden kan blijven worden.

(Zie ook update 25 maart)

Tarief telefonische zitting
Zoals jullie ongetwijfeld al hebben begrepen, hebben alle zorgverzekeraars om met ingang van 1 maart jl. tijdelijk voor alle paramedische zorg de telefonische zitting ingekocht. Inmiddels hebben zij gezamenlijk besloten om voor een telefonische zitting hetzelfde tarief te hanteren als voor een reguliere zitting.

In sommige gevallen betekent dart dat over maart en april declaraties zijn ingediend tegen een te laag tarief. De NVLF gaat ervan uit dat de zorgverzekeraars een nabetaling doen. CZ en Zorg en Zekerheid hebben dit al bevestigd.

Klik hier voor het aangepaste overzicht van de tarieven ten tijde van de coronacrisis.

Regels paramedische zorg nog niet verruimd
Zoals verwacht is gisteren tijdens de persconferentie aangegeven dat de kinderopvang en het speciaal basisonderwijs de deuren na de meivakantie weer kunnen openen en dat de basisscholen deels weer kunnen starten.

De regels voor de (para)medische zorg zijn niet verruimd. Dat geldt ook voor logopediepraktijken gevestigd op een schoollocatie. De locatie is niet leidend voor het opstarten van de werkzaamheden.

Zie ook de onderstaande passages uit het persbericht van gisteravond:

Voorlopig is uitoefening van contactberoepen ‚Äď kappers, masseurs, nagelstudio‚Äôs ‚Äď niet mogelijk. De onzekerheden voor deze beroepen zijn nog te groot. Die onzekerheid zit onder andere in de vraag of het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen ‚Äď waaronder mondkapjes ‚Äď voor de contactberoepen nuttig en nodig is. Daarover krijgen we in de komende weken een breder advies van het Outbreak Management Team en dan volgt een nieuwe afweging.

Voor de behandeling van (para)medische beroepen gold al een uitzondering op het verbod op het uitoefenen van contactberoepen, mits daar een individuele medische indicatie voor bestaat en de beoefenaar alle hygi√ęnevereisten kan naleven.

Initiatieven om de zorg weer op te kunnen schalen zijn vanuit het oogpunt om alle zorg weer op normaal niveau te brengen een begrijpelijke stap, maar dat kan alleen binnen in ieder geval de volgende randvoorwaarden gebeuren:

a. De inzet op deze zorg gaat nooit ten koste van de noodzakelijke COVID-19-zorg (IC, non-IC, operatiekamers). Onttrekking van personeel, persoonlijke beschermingsmiddelen, apparatuur en geneesmiddelen die voor de COVID-19 zorg noodzakelijk zijn, is niet acceptabel.
b. De inzet op deze zorg brengt de opschaling van de noodzakelijke urgente reguliere zorg op de NZa-urgentielijst niet in gevaar. Onttrekking van personeel, persoonlijke beschermingsmiddelen, apparatuur en geneesmiddelen die voor de zorg op de NZa-urgentielijst noodzakelijk zijn, is niet acceptabel.

De NVLF werkt momenteel met de overige paramedische beroepsgroepen samen aan een plan om de eerstelijnszorg weer te kunnen opstarten. Dit plan wordt aanstaande donderdag met het ministerie van VWS en het RIVM afgestemd. Tot dit tijd blijft het huidige beleid van kracht, zoals verwoord in onderstaand bericht.

Kunnen paramedici, zoals logopedisten, nog zorg blijven bieden?
Ja, maar deze zorg moet op afstand worden uitgevoerd, bijvoorbeeld telefonisch of door middel van videobellen. In situaties waarin zorg echt niet op afstand kan worden geboden maar de zorg wel strikt noodzakelijk is, kan ook fysieke (face-to-face) zorg worden geboden. Bijvoorbeeld in de praktijk, bij de pati√ęnt thuis of op een andere locatie. Hierbij moeten wel de hygi√ęnemaatregelen worden opgevolgd (ook door de pati√ęnt):

‚ÄĘ Was je handen regelmatig
‚ÄĘ Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
‚ÄĘ Gebruik papieren zakdoekjes
‚ÄĘ Geen handen schudden
‚ÄĘ Blijf thuis als je verkoudheidsklachten hebt

De paramedicus bepaalt of de zorg strikt noodzakelijk is en stemt dat als het nodig is af met de betrokken (huis)arts. Als een pati√ęnt verkoudheidsklachten of koorts heeft en de zorg moet toch geleverd worden, dan moeten daarvoor de richtlijnen van het RIVM voor de desbetreffende zorgsector worden gevolgd. Zorgaanbieders moeten onderling verdere afspraken maken, zodat noodzakelijke zorg met zo min mogelijk risico voor pati√ęnt en behandelaar geboden kan blijven worden.

Klik hier voor de Kamerbrief COVID-19: Update stand van zaken.

 

Update 21/4

 • Persconferentie 21 april 2020

Persconferentie
Vanavond is er om 19.00 uur weer een persconferentie van het kabinet over de coronamaatregelen. De verwachting is dat de kinderopvang en het speciaal basisonderwijs de deuren na de meivakantie weer kunnen openen en basisscholen moeten voorbereidingen treffen om het onderwijs deels te hervatten.

Dat roept bij veel van jullie natuurlijk meteen de vraag op: mag ik dan ook weer starten met de logopedie behandelingen op mijn behandellocatie op school?
Of de regels voor de (para)medische zorg verruimd worden is nog niet duidelijk. De verwachting is dat de beroepsgroepen die normaal gesproken gebruik maken van beschermingsmiddelen, de zorg onder strenge voorwaarden weer mogen oppakken. Zoals we in een eerder bericht al lieten weten werkt de NVLF momenteel met de overige paramedische beroepsgroepen samen aan een plan om de eerstelijnszorg weer te kunnen herstarten. Dit plan wordt aanstaande donderdag met het ministerie van VWS en het RIVM afgestemd.

Morgen (woensdag) zullen we op deze pagina laten weten wat de consequenties zijn voor logopedie.

Update 20/4

 • Telefonische zitting CZ
 • Statement CPLOL

Telefonische zitting CZ
Eind maart liet CZ weten dat het tarief voor de telefonische zitting tijdens de coronapandemie tijdelijk is verhoogd. Alleen de ingangsdatum van de hogere tarieven voor de telefonische zitting was nog niet duidelijk. Inmiddels heeft CZ hier een definitief besluit over genomen; voor deze uitzonderingsmaatregel geldt dezelfde periode als voor de overige uitzonderingsmaatregelen. Dat wil zeggen dat hij met terugwerkende kracht ingaat per 1 maart 2020 en in ieder geval geldt tot 1 juli 2020. Reeds ingediende declaraties zullen dan ook gecorrigeerd worden. Je hoeft hierover geen contact met CZ op te nemen.

Statement CPLOL
Het CPLOL heeft een statement opgesteld over logopedie tijdens de coronacrisis. Lees de tekst hier.

Update 17/4

 • Hoe straks verder?
 • Misgelopen inkomsten door corona: waar moet ik als zorgverlener zijn?
 • Verduidelijking overzicht prestaties en tarieven telelogopedie n.a.v. corona
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen voor zorgverleners

Hoe straks verder?
Na de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge van afgelopen dinsdag krijgen we regelmatig de vraag of de NVLF bezig is met een plan/richtlijn voor hoe de logopedische zorg straks weer opgepakt kan worden als de coronamaatregelen versoepeld worden. Daarom herhalen we onderstaand bericht van vrijdag 10 april nog een keer:

Hoe straks verder?
Hoewel we nog midden in de coronacrisis zitten, wordt door verschillende partijen ook nagedacht over hoe we straks de zorg weer oppakken als de maatregelen worden versoepeld.Samen met het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars denken diverse beroepsgroepen hierover na. Ook de NVLF kijkt hoe de logopedische zorg weer ingezet kan worden in alle logopedische werksettingen, zowel in de eerstelijn als in de revalidatiecentra, verpleeghuizen en het onderwijs.Op dit moment zijn we bezig met het uitwerken van vragen als:-¬† ¬†Welke pati√ęntengroepen kunnen als eerste weer face-to-face behandeld worden;
–¬† ¬†Hoe richten we de revalidatiezorg voor (oud) coronapati√ęnten in;
–¬† ¬†Welke hygi√ęne maatregelen moeten we hanteren;
–¬† ¬†Wanneer moet ik beschermende maatregelen treffen;
–¬† ¬†En zo ja, Hoe kom ik aan noodzakelijke beschermingsmiddelen zoals mondkapjes enz.Uiteraard houden we jullie op de hoogte van de voortgang.


Misgelopen inkomsten door corona: waar moet ik als zorgverlener zijn?
Zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij hulp aan coronapati√ęnten en die inkomsten mislopen door de uitbraak van het coronavirus, komen in aanmerking voor financi√ęle ondersteuning. ZN heeft overzichtelijk op een rij gezet welke stappen zij kunnen volgen.
Klik hier voor het stappenplan van ZN.

Verduidelijking overzicht prestaties en tarieven telelogopedie n.a.v. corona
Omdat het tarievenoverzicht 2020 met de specifieke tarieven tijdens de corona-pandemie dat we eerder plaatsten hier en daar voor verwarring heeft gezorgd, hebben we in een nieuw overzicht gefilterd welke prestaties online gegeven kunnen worden tegen welke tarieven ten tijden van de coronapandemie. De prestaties die niet in dit overzicht genoemd worden, worden dus niet vergoed als deze via telelogopedie worden gegeven.

Tarieven
De tarieven in het rood vallen onder de uitzonderingsmaatregel naar aanleiding van het coronavirus. Deze tarieven gelden (met terugwerkende kracht) vanaf 1 maart jl. tot het moment dat de landelijke richtlijnen/adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM niet meer van toepassing zijn. Na be√ęindiging zal een overgangstermijn van een week worden gehanteerd.

Download het overzicht van prestaties en tarieven voor telelogopedie n.a.v. corona hier.

Wanneer er nieuwe prestaties aan dit overzicht worden toegevoegd of tarieven wijzigen, lees je dat hier en plaatsen we een nieuwe versie van dit overzicht. Mocht je naar aanleiding van dit overzicht nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via logopedie@nvlf.nl.

Persoonlijke beschermingsmiddelen voor zorgverleners
Zorgverleners die in het AGB-register staan kunnen vanaf nu mondmaskers bestellen bij hulptroepen.nu, een website die (zonder winstoogmerk) is opgezet door verschillende Nederlandse bedrijven.

De mondmaskers worden besteld in China. Om de betrouwbaarheid te garanderen is samen met onder meer de TU Delft getest volgens de protocollen van het RIVM.

Lees meer over dit initiatief op www.hulptroepen.nu of bekijk dit YouTube-filmpje.


Update 14/4

 • Herregistratie NVLF-registers
 • Nieuwe versie tarievenoverzicht zorgverzekeraars

Herregistratie NVLF-registers
Net zoals het uitgangspunt van het KP dat geregistreerden niet de dupe mogen worden van het coronavirus bij herregistratie, is ook bij de herregistratie in de NVLF-registers het uitgangspunt dat geregistreerden niet de dupe mogen worden van het coronavirus.

Mocht je punten tekort komen voor je herregistratie, dan kan je gebruikmaken van de verruiming van de dispensatieregeling. Met deze regeling krijg je een verruiming van drie maanden om te werken aan deskundigheidsbevordering of zoveel langer als de landelijke richtlijnen/adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM van toepassing zijn. Wil je gebruik maken van deze regeling, mail je verzoek dan naar logopedie@nvlf.nl.

Nieuwe versie tarievenoverzicht zorgverzekeraars
Deze tarieven (in het rood) gelden (met terugwerkende kracht) vanaf 1 maart 2020 tot het moment dat de landelijke richtlijnen/adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM niet meer van toepassing zijn. Na be√ęindiging wordt er een overgangstermijn van een week gehanteerd. Bekijk de nieuwste versie van het overzicht¬†hier.

Update 10/4

 • Hoe straks verder?
 • Vragen over prestatie instructie/overleg ouders/verzorgers van de pati√ęnt
 • Aanvullende informatie continu√Įteitsbijdrage
 • Save the date

Hoe straks verder?
Hoewel we nog midden in de coronacrisis zitten, wordt door verschillende partijen ook nagedacht over hoe we straks de zorg weer oppakken als de maatregelen worden versoepeld.

Samen met het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars denken diverse beroepsgroepen hierover na. Ook de NVLF kijkt hoe de logopedische zorg weer ingezet kan worden in alle logopedische werksettingen, zowel in de eerstelijn als in de revalidatiecentra, verpleeghuizen en het onderwijs.

Op dit moment zijn we bezig met het uitwerken van vragen als:

 • Welke pati√ęntengroepen kunnen als eerste weer face-to-face behandeld worden;
 • Hoe richten we de revalidatiezorg voor (oud) coronapati√ęnten in;
 • Welke hygi√ęne maatregelen moeten we hanteren.

Uiteraard houden we jullie op de hoogte van de voortgang.

 

Vragen over prestatie instructie/overleg ouders/verzorgers van de pati√ęnt
De NVLF krijgt veel vragen over de prestatie¬†instructie/overleg ouders/verzorgers van de pati√ęnt.

De zorgverzekeraars staan op dit moment niet toe dat de prestatie instructie/overleg via telelogopedie wordt geven. De NVLF heeft hen verzocht dit besluit in heroverweging te nemen. De behandeling via telelogopedie vindt nu juist vaak via de ouders plaats. Hetzelfde geldt voor de lange zitting. De groep pati√ęnten die valt onder de prestatie lange zitting is een kwetsbare groep, die juist in deze tijd meer begeleiding nodig heeft.

Achtergrondinformatie over deze prestatie
De omschrijving van de prestatie Instructie/overleg ouders/verzorgers van de pati√ęnt luidt:

Indien het voor de logopedische behandeling van een pati√ęnt noodzakelijk is, kan de zorgverlener, in overleg met de ouders/verzorgers, hen ondersteunen bij de verzorging van de pati√ęnt. Daartoe wordt informatie overgedragen en/of instructie gegeven gericht op het optimaliseren van de gezondheidstoestand en eventueel de behandeling. De instructie/overleg met ouders/verzorgers van de pati√ęnt kan, indien daar op basis van medische gronden behoefte aan is, in rekening worden gebracht bij de logopedische behandeling.

De prestatie instructie/overleg mag op dezelfde dag plaatsvinden als een andere prestatie. Je moet dan wel aan de NZa-verplichtingen van de¬†beleidsregel 2020¬†blijven voldoen. Zo moet je twee afspraken inplannen: √©√©n met de pati√ęnt voor de behandeling en √©√©n met de ouders of verzorgers van de pati√ęnt voor de instructie.

In de beleidsregel logopedie 2021 heeft de NZa omschrijving van de prestatie instructie/overleg ouders/verzorgers van de pati√ęnt verruimd. In de huidige omschrijving staat dat de prestatie in rekening gebracht kan worden, indien daar op basis van medische gronden behoefte aan is. De nieuwe omschrijving wordt ‘dat indien de zorgbehoefte van de pati√ęnt daartoe aanleiding geeft, deze prestatie in rekening gebracht kan worden bij de logopedische behandeling’.

Aanvullende informatie over de continu√Įteitsbijdrage
In mei kunnen alle zorgaanbieders een¬†maandelijkse continu√Įteitsbijdrage¬†aanvragen. Het gaat om zorgaanbieders (met of zonder zorgcontract met een of meer zorgverzekeraars), die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapati√ęnten. Met deze continu√Įteitsbijdrage willen zorgverzekeraars zorgaanbieders ondersteunen die in financi√ęle problemen (dreigen te) komen door de coronacrisis.

Voor een aantal specifieke beroepsgroepen bestaat de mogelijkheid om een aanvraag voor een vooruitbetaling aan te vragen per 14 april. Ook voor deze beroepsgroepen geldt dat alleen zorgaanbieders die in directe financi√ęle nood zitten een aanvraag voor voortuitbetaling kunnen aanvragen. Voor logopedisten geldt deze regeling niet.

Klik hier voor meer informatie.

Save the date
Op vrijdag 17 april organiseren we om 13.00 uur een webinar waarin Hanneke Kalf antwoord geeft op veel gestelde vragen over de factsheet Logopedisch handelen bij COVID-19.

Meer informatie over o.a. aanmelden en het insturen van vragen lees je aanstaande dinsdag op deze website en in de nieuwsbrief van de NVLF.

Update 9/4

 • KP regeling compensatie werkervaring vanwege Corona
 • Tarief telefonische zitting CZ tijdelijk verhoogd

KP regeling compensatie werkervaring vanwege Corona
Het uitgangspunt van het KP is dat geregistreerden niet de dupe mogen worden van het coronavirus bij herregistratie. Paramedici treffen vanwege corona, ongeacht de setting waarin zij werken, specifieke maatregelen voor zowel de continu√Įteit als de kwaliteit van de paramedische zorgverlening.

Nu zorgverzekeraars de omzet van sommige paramedici compenseren, is het redelijk en billijk dat KP coulant omgaat met de uren die normaal gesproken passen bij de omzet. Vandaar dat het gedurende de coronaperiode is toegestaan dat geregistreerden, ongeacht in de setting waarin zijn werken, werkervaring kunnen opvoeren. Dit geldt dan voor alle paramedische beroepsgroepen die bij KP zijn aangesloten. Hier vind je meer informatie over deze regeling en hoe je de werkervaring kunt berekenen.

Meer veelgestelde vragen aan het KP over het coronavirus en een overzicht van alle compensatieregelingen vind je hier.

Tarief telefonische zitting CZ tijdelijk verhoogd
CZ heeft besloten om voor de ‘tijdelijke corona-periode’ het tarief voor een telefonische zitting gelijk te stellen aan dat van de reguliere zitting. De telefonische zitting is daarmee een vervanging van een zitting die anders in de praktijk had plaatsgevonden.

Update 8/4

 • Compensatieregelingen corona
 • TOGS-regeling uitgebreid
 • Nieuwe veel gestelde vragen

Compensatieregelingen corona
Inmiddels hebben zorgverzekeraars, de overheid én gemeenten verschillende regelingen vastgesteld om zorgverleners te compenseren voor hun omzetverlies. Denk hierbij aan de compensatieregeling van de zorgverzekeraars, de compensatieregeling gemeente, Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).

Deze regelingen roepen ook weer vragen op, we krijgen vragen binnen als:
– Voor welke regeling kom ik in aanmerking?
– Voor hoeveel word ik gecompenseerd?
– Wat wordt de hoogte van de compensatie voor logopedie/
– Wanneer kan ik een verzoek indienen?
– Wanneer ontvang ik het geld?

Allemaal vragen die de NVLF op dit moment ook heeft. En wij snappen ook dat jullie graag zo snel mogelijk duidelijkheid willen hebben.

Op dit moment wordt door alle partijen hard gewerkt aan de uitwerking van de regelingen. Hoe de compensatieregeling van zorgverzekeraars bijvoorbeeld gaat uitpakken voor logopedisten kan de NVLF nu ook nog niet overzien. We blijven via PPN de komende dagen in gesprek met Zorgverzekeraars Nederland en de betrokken overheidsinstanties, zoals de NZa, over de nadere uitwerking van de verschillende regelingen.

We willen dan ook jullie begrip vragen voor het feit dat de hierboven genoemde partijen wat tijd nodig hebben om de regelingen uit te werken. Het zijn voor alle partijen, zowel de zorgaanbieders als de stakeholders, bijzondere en zware tijden, die van ons allemaal veel inzet vragen.

Via de dagelijkse updates op deze pagina houden wij je op de hoogte.

TOGS-regeling uitgebreid
Het kabinet heeft op maandag 7 april besloten om de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) nogmaals uit te bereiden. Daardoor hebben diverse contactberoepen, waaronder logopedie, ook toegang tot de TOGS-regeling. Ondernemers uit de toegevoegde beroepsgroepen kunnen vanaf 15 april 2020 een aanvraag doen voor de TOGS. Hier vind je meer informatie.

Het uitgangspunt is dat de zorgverlener start met het aanvragen van de compensatieregeling via de zorgverzekeraars. Als deze zorgaanbieder na de steun van de zorgverzekeraar nog steeds aan de voorwaarden van de TOGS voldoet, dan kan de hij/zij een aanvraag indienen bij de RVO (Rijksoverheid voor ondernemend Nederland) De RVO zal vervolgens de aanvraag toetsen.

Nieuwe veel gestelde vragen
Kan ik zelf kiezen welke regeling ik aanvraag: de compensatieregeling zorgverzekeraars of de TOGS?
Nee, zoals we hierboven ook al noemen is het uitgangspunt dat de zorgverlener start met het aanvragen van de compensatieregeling via de zorgverzekeraars. Als een zorgaanbieder na de steun van de zorgverzekeraar nog steeds aan de voorwaarden van de TOGS voldoet, dan kan de hij/zij een aanvraag indienen bij de RVO (Rijksoverheid
voor ondernemend Nederland) De RVO zal vervolgens de aanvraag toetsen.

Voor mijn praktijk is het niet mogelijk om pati√ęnten via telelogopedie te behandelen. Kan ik eerder aanspraak maken op de compensatieregeling van de zorgverzekeraars?
Er zijn logopediepraktijken bij wie de omzet veel harder is gedaald dan bij andere praktijken omdat het inzetten van telelogopedie niet mogelijk is. Dit signaal hebben wij ingebracht tijdens de overleggen met de zorgverzekeraars.

De zorgverzekeraars hebben een compensatieregeling voor alle zorgaanbieders vastgesteld. De insteek is dat partijen die het zwaarst getroffen zijn door de coronapandemie het eerst worden geholpen met een compensatieregeling. Dit zijn de beroepsgroepen die de omzet tot bijna nul hebben zien dalen, zoals de tandartsen, mondhygi√ęnisten en de manueel therapeuten. Daarom is besloten dat deze beroepsgroepen voorrang krijgen en dus als eerste geholpen worden. Maar uiteindelijk hebben alle beroepsgroepen, dus ook logopedisten, recht op een vergoeding.

In onze praktijk behandelen we veel dyslexie pati√ęnten. Hoe wordt de omzetdaling gecompenseerd?
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG0 heeft met het Rijk afgesproken dat de gemeenten zorgdragen voor de continu√Įteit aanbieders WMO en Jeugd. Meer informatie hierover lees je¬†hier.

 

Update 7/4

 • Details financi√ęle steun zorgverzekeraars

Details financi√ęle steun zorgverzekeraars
Zondag maakten de zorgverzekeraars¬†bekend¬†dat zij zorgaanbieders gaan compenseren voor de inkomsten die zij mislopen tijdens de coronacrisis. Zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapati√ęnten, kunnen een aanvraag indienen voor een maandelijkse continu√Įteitsbijdrage. Deze regeling treedt op 1 mei in werking, met terugwerkende kracht tot 1 maart van dit jaar. Naar aanleiding van dit bericht krijgen wij vragen over details van deze steunmaatregelen. Vragen waarop de NVLF op dit moment ook nog geen antwoord heeft. De details worden namelijk de komende tijd uitgewerkt, dus hier is nog niet veel over bekend.

Wat we nu wel weten is dat logopedisten in aanmerking komen voor de continu√Įteitsbijdrage. De zorgverzekeraars gaan ervan uit dat logopedisten de behandelingen merendeels hebben kunnen voortzetten via telelogopedie en dus niet nu al in acute financi√ęle problemen dreigen te komen. Daarom komt logopedie niet in aanmerking voor vooruitbetaling van de bijdrage vanaf 14 april. Mocht dat wel het geval zijn en je dit kunt aantonen, neem dan contact op met de NVLF.

Hieronder geven we antwoord op een aantal andere veel gestelde vragen naar aanleiding van het bericht en/of de brief van de zorgverzekeraars:

Ik heb geen acute financi√ęle problemen, maar ik verwacht over een paar maanden wel een terugloop van pati√ęnten. Hoe wordt dit gecompenseerd?
De NVLF ontvangt veel reacties over de verwachte terugloop van pati√ęnten op langere termijn. Dit signaal zullen we meenemen in de vervolggesprekken met de betrokken stakeholders.

Kan ik van meerdere regelingen die er nu zijn vanwege het coronavirus gebruik maken?
Nee, als je gebruik maakt van de continu√Įteitsbijdrage van de zorgverzekeraars dan kom je niet in aanmerking voor regelingen van de overheid, zoals de NOW.

Hoe moet de omzetdaling aangetoond worden?
Dat is nog niet duidelijk. Dit wordt op momenteel uitgewerkt door een onafhankelijke partij.

Wat betekent deze passage uit de brief van ZN precies: ‚Äėde continu√Įteitsbijdrage hoeft niet te worden terugbetaald, maar wordt, voor zover billijk en mogelijk, wel verrekend met de productie gedurende de maanden dat deze van toepassing is en met de eventuele hogere productie als gevolg van inhaaleffecten daarna. Hiermee zorgen we ervoor dat de zorgkosten niet hoger zijn dan in de situatie zonder vraaguitval ten gevolge van de coronacrisis‚Äô?
Hiermee wordt bedoeld dat als de praktijken de gemiste inkomsten later in het jaar inhalen een deel van de tegemoetkoming terugbetaald moet worden. Ook hier is de nadere uitwerking nog niet van bekend, dus hoe dit wordt vastgesteld is niet duidelijk.

We snappen dat de brief veel vragen oproept. Alle partijen werken er momenteel hard aan om zo spoedig mogelijk duidelijkheid te kunnen geven. Dus we verzoeken jullie vriendelijk nog even geduld hebben. Deze tijd vraagt veel van ons allemaal; voor jullie als zorgverleners maar ook voor de verschillende stakeholders is dit een unieke situatie waarin veel besproken en besloten moet worden.


Update 6/4

 • Financi√ęle steun zorgverzekeraars voor zorgaanbieders
 • English version Fact sheet Covid-19 available

English version Fact sheet Covid-19 available
Together with clinicians, the NVLF has drafted a fact sheet with recommendations for the assessment and treatment by speech-language therapists (SLT) of hospitalised patients or clients with (suspected) infection with the coronavirus causing Covid-19. Click here to open the document.

Financi√ęle steun zorgverzekeraars voor zorgaanbieders
Zorgverzekeraars gaan zorgaanbieders financieel compenseren voor de inkomsten die zij mislopen tijdens de coronacrisis. Zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapati√ęnten, krijgen daarom een maandelijkse continu√Įteitsbijdrage. Op die manier worden zorgaanbieders gecompenseerd voor een lagere omzet als gevolg van de coronacrisis. Met de bijdrage kunnen ze onder meer hun vaste lasten blijven betalen, zoals personeels- en huisvestigingskosten. De zorgverzekeraars, verenigd in Zorgverzekeraars Nederland (ZN), willen op die manier garanderen dat hun verzekerden de zorg krijgen die zij nodig hebben, nu √©n na de coronacrisis.

De regeling voor de continu√Įteitsbijdrage geldt voor dezelfde periode als de rijksregelingen en treedt op 1 mei in werking, met terugwerkende kracht tot 1 maart van dit jaar. Deze regeling geldt voor o.a. geestelijke gezondheidszorg, eerstelijns laboratoria, mondzorg, kraamzorg, paramedische zorg (zoals fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, logopedie), wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch-specialistische zorg. De financi√ęle steunmaatregelen gelden zowel voor gecontracteerde als ongecontracteerde zorgaanbieders.

De NVLF blijft via PPN in de komende dagen in gesprek met Zorgverzekeraars Nederland en de betrokken overheidsinstanties zoals de Nederlandse Zorgautoriteit over de nadere uitwerking.

We houden jullie op de hoogte via de website en de nieuwsbrief.

Klik hier om meer te lezen op de website van ZN.


Update 5/4

 • Steunmaatregelen zorgverzekeraars bekend

Steunmaatregelen zorgverzekeraars bekend
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft vandaag (zondag) laten weten dat er financi√ęle steun komt voor zorgaanbieders. De exacte uitwerking wordt later toegelicht.

Lees hier het bericht dat Zorgverzekeraars Nederland heeft gepubliceerd.

Lees ook het nieuwsbericht van de NOS over de steun voor zorgaanbieders.

Update 3/4

 • Zorgen om de toekomst
 • Zorgverzekeraars vergoeden preverbale logopedie via telelogopedie
 • Versie 1.3 factsheet logopedisch handelen bij COVID-19 beschikbaar
 • Instructie/overleg ouders/verzorgers via telelogopedie
 • Luistertip

Zorgen om de toekomst
Woensdag lieten we al weten dat het ministerie van VWS en zorgverzekeraars samen druk bezig zijn met de financi√ęle maatregelen voor zorgaanbieders die in de problemen (dreigen te) komen door de coronacrisis . Begin volgende week verwachten we hier meer duidelijkheid over (zie update woendag 1 /4).
Maar sinds een paar dagen krijgen we ook veel verontruste telefoontjes en mailtjes van leden die zich zorgen maken over de effecten van de COVID-19 op de lange termijn.

De eerste weken waren de praktijken bezig de behandelingen, die al gestart waren, voort te zetten via telelogopedie. Ook nieuwe pati√ęnten worden via telelogopedie behandeld. Maar praktijken merken dat de toestroom van nieuwe pati√ęnten minder wordt en met het oog op de zomervakantie maken zij zich zorgen over de continu√Įteit van de praktijkvoering. De andere paramedische beroepsgroepen delen die zorgen. Daarom heeft PPN, onder andere namens de NVLF en samen met KNGF en SKF, de zorgverzekeraars een noodkreet gestuurd. Lees de brief¬†hier.

Zorgverzekeraars vergoeden preverbale logopedie via telelogopedie
De zorgverzekeraars hebben laten weten day zij uniform toestaan dat preverbale telelogopedie wordt  gedeclareerd onder de reguliere zitting preverbale logopedie.

Deze maatregel geldt tot het moment dat de landelijke richtlijnen en adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM niet meer van toepassing zijn. Na be√ęindiging zal er een overgangstermijn van een week worden gehanteerd.

Overige prestaties zoals de lange zitting en instructie en overleg worden niet geaccepteerd.
De NVLF heeft de zorgverzekeraars verzocht dit besluit in heroverweging te nemen. De groep pati√ęnten die valt onder de prestatie lange zitting is een kwetsbare, die juist in deze tijd meer begeleiding nodig heeft. Hetzelfde geldt voor de ouderparticipatie. De behandeling via telelogopedie vindt nu juist vaak via de ouders plaats. Hiervoor is de prestatie instructie ook bedoeld.

Versie 1.3 factsheet logopedisch handelen bij COVID-19 beschikbaar
Er is weer een update van de factsheet logopedisch handelen bij COVID-19 beschikbaar. Bekijk versie 1.3¬†hier. In deze versie vind je een update van de adviezen voor hoge risico handelingen bij pati√ęnten die niet verdacht of nog niet getest zijn.

Instructie/overleg ouders/verzorgers via telelogopedie
De NVLF heeft de zorgverzekeraars verzocht het toe te staan dat de prestatie instructie via telelogopedie kan plaatsvinden. Op dit moment kun je bij geen enkele zorgverzekeraar deze prestatie in rekening brengen als deze via telelogopedie heeft plaatsgevonden.

Prestatiebeschrijving Instructie/overleg ouders/verzorgers van de pati√ęnt
Indien het voor de logopedische behandeling van een pati√ęnt noodzakelijk is, kan de zorgverlener, in overleg met de ouders/verzorgers, hen ondersteunen bij de verzorging van de pati√ęnt. Daartoe wordt informatie overgedragen en/of instructie gegeven gericht op het optimaliseren van de gezondheidstoestand en eventueel de behandeling. De instructie/overleg met ouders/verzorgers van de pati√ęnt kan, indien daar op basis van medische gronden behoefte aan is, in rekening worden gebracht bij de logopedische behandeling.

Luistertip
Logopedist Galina Verkouter sprak met het radioprogramma 1Twente Vandaag over de overstap op telelogopedie door het coronavirus. Luister het fragment hier terug.

Update 2/4

 • Zilveren Kruis koopt de prestatie telefonische zitting tijdelijk in

Zilveren Kruis koopt de prestatie telefonische zitting tijdelijk in
Veel verzekerden komen momenteel niet naar de praktijk. Zorgverzekeraars en beroepsgroepen hebben daarom afspraken gemaakt over paramedische zorgverlening tijdens de coronacrisis. Je leest op zilverenkruis.nl/zorgaanbieders welke dit zijn. Deze uitzonderingsmaatregel gaat in vanaf 1 maart 2020 tot het moment dat de landelijke richtlijnen/adviezen van de overheid en het Rijksoverheid voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) niet meer van toepassing zijn. De landelijke prestatiecode 4010 Telefonische zitting logopedie is toegevoegd aan jouw overeenkomst. Het tarief dat je mag declareren is gelijkgesteld aan het tarief van de individuele zitting reguliere logopedie.

De telefonische zitting moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
‚Äʬ†er is sprake van een bestaande behandelrelatie met de pati√ęnt/cli√ęnt;
‚Äʬ†de telefonische zitting dient ter vervanging van een individuele zitting;
‚Äʬ†de telefonische zitting vindt plaats tijdens een behandelepisode, in overleg met de pati√ęnt/cli√ęnt en op een speciaal daarvoor tussen de zorgverlener en pati√ęnt/cli√ęnt afgesproken tijdstip.

Update 1/4

 • Verruiming coronamaatregelen KP
 • Financiele maatregelen zorgaanbieders
 • Vergoeding telefonische zitting ASR
 • Nieuwe versie tarievenoverzicht zorgverzekeraars

Verruiming coronamaatregelen KP
Gisteren lieten we weten dat we met het KP in gesprek waren over de mogelijkheid om KP-punten toe te kennen voor:

1. kwaliteitskringbijeenkomsten die niet door kunnen gaan vanwege de huidige maatregelen m.b.t. coronavirus.
2. de inspanningen van logopedisten om de omschakeling naar online behandeling te maken.

De reden dat het KP en de NVLF hierover in gesprek zijn gegaan is enerzijds dat we logopedisten graag willen belonen voor de extra inspanning die zij leveren om continu√Įteit van zorg te waarborgen in deze bijzondere tijd. Anderzijds willen het KP en de NVLF voorkomen dat je als logopedist in de problemen komt voor wat betreft de herregistratie.

De NVLF en het KP hebben afgesproken geen punten toe te kennen voor kringbijeenkomsten die niet zijn doorgegaan. De verplichting vervalt voor minimaal vier bijeenkomsten per jaar in 2020, waardoor het niet noodzakelijk is om de kringbijeenkomst te verzetten naar een moment later in het jaar. De kringbijeenkomsten kunnen ook online worden georganiseerd. Puntentoekenning voor bijeenkomsten die niet hebben plaatsgevonden past niet bij kwaliteitsregistratie. Als alternatief is onderstaande nieuwe aanvullende regeling uitgewerkt.

De NVLF en het KP hebben nu een manier gevonden om punten toe te kennen voor de omschakeling naar online behandelen: de KP regeling punten deskundigheidsbevordering online paramedische zorgverlening. Door deze regeling is het mogelijk om eenmalig 8 punten op te voeren voor het omschakelen naar online behandeling. Deze punten vallen onder overige deskundigheidsbevorderende activiteiten. Dit is dezelfde categorie als de activiteiten binnen de kwaliteitskring. Deze regeling is gebaseerd op vertrouwen. Er wordt daarom geen bewijslast gevraagd.

Mocht je, ondanks deze maatregelen, toch punten tekort komen voor je herregistratie, dan kan je gebruikmaken van de KP Incidentele corona dispensatieregeling. Met deze regeling krijg je verruiming van drie maanden om te werken aan deskundigheidsbevordering. Verder is ADAP buitengewoon coulant bij reeds ingediende of in te dienen accreditatie aanvragen voor bij- en nascholing. Ook die zal steeds meer in digitale vorm worden aangeboden.

Meer weten? Kijk ook op het coronadossier op de website van KP.


Financi√ęle maatregelen zorgaanbieders

We krijgen veel verschillende vragen over de financi√ęle maatregelen voor zorgaanbieders tijdens de crisis. Onder andere over dat zorgaanbieders geen aanvraag kunnen doen voor rijksbrede regelingen. Het ministerie VWS is hier op dit moment samen met ZN druk mee bezig. De bedoeling is dat er begin volgende week meer duidelijkheid is over in welke situatie een zorgaanbieder zich bij welk loket kan melden. De zorgverzekeraar zal voorliggend zijn, maar als dat geen oplossing biedt is het de bedoeling dat ook (een deel van) de rijksregelingen open staan voor zorgaanbieders.
Het duurt dus nog even voordat er meer duidelijkheid is, maar zowel ZN als het ministerie zijn hier druk mee bezig.

Vergoeding telefonische zitting ASR
ASR heeft de laatste stand van zaken en vergoedingen naar aanleiding van de coronacrisis gepubliceerd. De informatie is te vinden op de websites van Ditzo en De Amersfoortse.

Prestatiecode Omschrijving Tarief
4010 Telefonische zitting Logopedie ‚ā¨ 10,92

Nieuwe versie tarievenoverzicht zorgverzekeraars
Deze tarieven (in het rood) gelden (met terugwerkende kracht) vanaf 1 maart 2020 tot het moment dat de landelijke richtlijnen/adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM niet meer van toepassing zijn. Na be√ęindiging wordt er een overgangstermijn van een week gehanteerd. Bekijk de nieuwste versie van het overzicht¬†hier.

Update 31/3

 • Blog: Een Logopedist in de Coronatijd
 • Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)
 • Versie 1.2 factsheet logopedisch handelen bij COVID-19 beschikbaar
 • Corona.steffie.nl: het coronavirus eenvoudig uitgelegd

Blog: Een logopedist in de Coronatijd
Hoe ziet de wereld eruit van een ziekenhuis logopedist in COVID-tijden? Nicolette van den Broek-Lemm is logopedist in het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond en schreef een blog over haar werk als logopedist in de Coronatijd. Lees haar blog hier.

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)

Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is op 17 maart een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW). Vanmorgen heeft minister Koolmees de voorwaarden voor deze noodmaatregel bekend gemaakt.

Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben, kunnen vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100 procent is dat 90 procent, bij bijvoorbeeld 50 procent omzetverlies wordt dat dan 45 procent van de totale loonsom. Voorwaarde is dat ze hun medewerkers hun reguliere salaris blijven doorbetalen en dat bedrijven tijdens de periode dat er subsidie wordt ontvangen geen aanvraag doen voor ontslag om bedrijfseconomische redenen. In de regeling spelen twee variabelen een grote rol: de omzet en de loonsom. Meer informatie vind je in dit overzicht en hier.

Het UWV streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.

Update factsheet logopedisch handelen bij COVID-19 beschikbaar
Er is weer een update (versie 1.2, 31 maart) beschikbaar van de factsheet logopedisch handelen bij COVID-19. Bekijk de nieuwste versie hier.

Corona.steffie.nl: het coronavirus eenvoudig uitgelegd
Vandaag is de website corona.steffie.nl gelanceerd. Op deze website legt uitleghulp Steffie moeilijke informatie over het nieuwe coronavirus op een eenvoudige manier uit. De website is speciaal bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking.

De website is gemaakt in opdracht van de Rijksoverheid. Met de website wil de bekende webhulp Steffie voorzien in de groeiende vraag naar betrouwbare en begrijpelijke informatie voor kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een licht verstandelijke beperking en laaggeletterden.

Steffie beantwoordt vragen als: Welke symptomen kan je verwachten als je het virus krijgt? Hoe zorg je ervoor dat je zelf en anderen niet ziek worden? Ook komen onderwerpen als het wassen van je handen op een juiste manier en het maken van een dagindeling aan bod.

Update 30/3

 • Vergoeding preverbale logopedie
 • Zorgverzekeraars nemen maatregelen om zorgaanbieders te ondersteunen tijdens coronacrisis
 • Update: Factsheet logopedisch handelen bij COVID-19 beschikbaar
 • Veel gestelde vragen Corona Kwaliteitsregister Paramedici
 • Werkzaamheden overnemen van medewerkers


Vergoeding preverbale logopedie

De zorgverzekeraars hebben de vergoeding van de prestatie preverbale logopedie via telelogopedie besproken. Zij hebben laten weten akkoord te gaan met het declareren van preverbale logopedie via de zitting 4002 telelogopedie als de logopedist van mening is dat het in die specifieke situatie mogelijk is.

Als je een pati√ęnt behandelt via telelogopedie kun je de prestatie preverbale logopedie niet declareren. De zorgverzekeraars hebben aangegeven dat preverbale logopedie onder de prestatie telelogopedie gedeclareerd moet worden. De NVLF heeft hen gevraagd om de prestatiecode preverbale logopedie te mogen declareren. Het gaat immers om een behandeling die meer tijd kost dan een reguliere behandeling. We hopen √©√©n dezer dagen een reactie van de zorgverzekeraars te ontvangen.
Als je veel behandelingen preverbale logopedie hebt gegeven via telelogopedie, dan adviseren wij je de declaraties van maart even vast te houden. We houden jullie op de hoogte.

Mag ik de werkzaamheden van mijn medewerkers overnemen tijdens de corona-pandemie? De medewerker heeft immers een vangnet door de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).
Dat kan. De nieuwe regeling NOW is in de plaats gekomen van de werktijdverkorting. Het is een financi√ęle¬†tegemoetkoming voor de werkgever waarbij er naar het omzetverlies wordt gekeken. Dit omzetverlies moet door de werkgever wel worden aangetoond.

Wie het werk precies uitvoert is niet zo van belang. Er worden geen WW-rechten meer verbruikt van de werknemers bij deze regeling.

Veel gestelde vragen Corona Kwaliteitsregister Paramedici
Geregistreerden en scholingsaanbieders vragen zich af hoe om te gaan met problemen
rondom herregistratie of met accreditatie van deskundigheidsbevorderende activiteiten die worden
veroorzaakt door de Corona-uitbraak. KP heeft een Incidentele coronadispensatieregeling vastgesteld
om geregistreerden tegemoet te komen. Ook is ADAP voor scholingsaanbieders coulant bij de
beoordeling van accreditatie verzoeken voor bij- en nascholing. Op basis hiervan is een overzicht van
veel gestelde vragen en antwoorden opgesteld. Bekijk ze hier.

Update: Factsheet logopedisch handelen bij COVID-19 beschikbaar
Er is een nieuwe update van de factsheet beschikbaar voor de intramurale setting naar aanleiding van nieuwe voedingsadviezen van de Nederlandse Vereniging van Di√ętisten. Bekijk de factsheet¬†hier.
De adviezen zijn verwerkt in de aanbevelingen.

Zorgverzekeraars nemen maatregelen om zorgaanbieders te ondersteunen tijdens coronacrisis
Voor de periode 1 maart tot 1 juni gaan zorgverzekeraars zorgaanbieders die in financi√ęle problemen (dreigen te) komen ondersteunen. Die ondersteuning van zorgverzekeraars zal, waar nodig, de vorm krijgen van een liquiditeitsbijdrage of een continu√Įteitsbijdrage. Hierover geven zorgverzekeraars op korte termijn uitsluitsel.

Omdat de zorgaanbieders aanspraak kunnen maken op steunmaatregelen van de zorgverzekeraars, vallen zij zoals het er nu uitziet niet onder de regeling ‚ÄėTegemoetkoming Covid-19‚Äô (dit is de regeling van de overheid voor een specifieke groep ondernemers. Ondernemers die onder deze regeling vallen komen in aanmerking voor eenmalige tegemoetkoming van ‚ā¨ 4.000).

Lees de brief van ZN hier.

Update 27/3:

 • Video-apps
 • Veel gestelde vragen
 • Aangepast tarievenoverzicht zorgverzekeraars

Video-apps
Er heerst nog veel onduidelijkheid over welke programma’s gebruikt kunnen worden voor telelogopedie. De ene keer wordt gezegd dat een programma voldoet aan de gestelde privacy eisen. Terwijl het andere moment het programma’s niet gezien wordt als betrouwbaar. Ook voor de NVLF is niet geheel duidelijk welke programma veilig zijn. Deze onduidelijkheid komt voornamelijk doordat er geen Programma van Eisen voor digitale zorg is vastgesteld. Hierdoor staat nergens duidelijk beschreven aan welke eisen digitale zorg moet voldoen.

Deze problematiek is ook besproken met het ministerie van VWS. Voor zorgaanbieders die in deze Coronacrisis snel aan de slag willen met beeldbellen, adviseert VWS om zo veel mogelijk gebruik te maken van applicaties en producten die direct implementeerbaar zijn.
Het is van belang dat deze applicatie voldoet aan AVG, NEN en ISO beveiligingsnormen voor de zorg. Het ministerie van VWS adviseert om de richtlijnen van de LHV te hanteren.

Zie ook¬†het standpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens¬†in deze: ‚Äúgebruik als het echt niet anders kan consumentenapps als FaceTime of Skype. Maar wees daarbij voorzichtig: doe het alleen bij hoge uitzondering en deel via die apps zo min mogelijk gevoelige gegevens.‚ÄĚ

Richtlijnen Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
Formeel dient een zorgverlenersapplicatie te voldoen aan verschillende beveiligingsnormen, waarvan NEN7510, NEN7512 en ISO27001 in deze leidend zijn. Een applicatie dient sowieso aan de AVG te voldoen – in Europa.

Er zijn verschillende toepassingen op de markt die voor beeldbellen geschikt zijn, waaronder een aantal die speciaal voor de zorg zijn ontwikkeld. Wij geven de voorkeur aan het gebruik van deze zorgapplicaties, omdat deze naar verwachting voldoen aan de strenge beveiligingseisen die gesteld worden aan zorgapplicaties. Deze krijgen dus de voorkeur boven consumentenapps en zakelijke apps als Facetime, Skype, Zoom, enz. Het belangrijkste is dat u gebruik maakt van een toepassing die voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Praktische handvatten bij het selecteren van de toepassing
Welke toepassing het beste bij u past, kan per gebruiker verschillen. Neem in ieder geval de volgende punten mee in uw afweging:

1. Is deze veilig genoeg?
Formeel dient een zorgverlenersapplicatie te voldoen aan verschillende beveiligingsnormen, waarvan NEN7510, NEN7512 en ISO27001 in deze leidend zijn. Een applicatie dient sowieso aan de AVG te voldoen – in Europa.

2. Kosten voor gebruik
Sommige toepassingen zijn gratis, maar de meeste hebben een abonnementsdienst. Deze kunnen per consult of per maand worden gerekend. Kosten zijn soms ook afhankelijk van aantal gebruikers die ermee werken. Op dit moment zien we dat sommige betaalde diensten gratis worden aangeboden in verband met de corona-pandemie.

3. Hoe gemakkelijk is het in gebruik te nemen?
Is een dienst te gebruiken door middel van een app of browser? Of moet er echt een implementatie plaatsvinden in uw lokale ICT-landschap? En wat betekent dat voor de pati√ęntkant? Is een account noodzakelijk per gebruiker (ook de pati√ęnt)?

4. Systeemeisen
Sommige applicaties zijn alleen beschikbaar voor iPhone gebruikers (zoals Facetime) of alleen voor bepaalde browsers geschikt, waardoor ze minder breed inzetbaar zijn.

Voorbeelden van concrete applicaties/programma’s en ons advies:

Skype (gratis versie), Facetime en Whatsapp
Toepassingen als Skype, Facetime en WhatsApp voldoen niet geheel aan de beveiligingseisen die wet- en regelgeving daaraan stellen (AVG, NEN en ISO-normen voor informatiebeveiliging in de zorg). Het is belangrijk om u bewust te zijn van de veiligheidsrisico‚Äôs bij gebruik van WhatsApp of FaceTime. Bijvoorbeeld dat de pati√ęntgegevens op servers van Facebook kunnen worden opgeslagen. We raden het gebruik van deze toepassingen daarom af. Als u een veiliger optie voor handen heeft, gebruik die dan.

Zoom/Skype for business/Wereby
Deze zakelijke aanbieders bieden als voordeel dat het mogelijk is zonder ingewikkelde installaties aan de slag te gaan, waarbij de √©√©n-op-√©√©n gesprekken meestal gratis aangeboden worden. Dit zijn veelal echter internationale bedrijven waarbij geen specifieke Nederlandstalige ondersteuning is en uitgegaan wordt van zelfredzaamheid van zowel de arts als de pati√ęnt. Omdat deze applicaties niet specifiek voor de zorg ontwikkeld zijn, is het niet duidelijk in hoeverre ze aan alle genoemde veiligheidseisen voldoen.

Programma’s digitale zorg
Hieronder noemen we een aantal programma’s die je kunt gebruiken voor een videoconsult (let op: er zijn een aantal programma’s toegevoegd/verwijderd t.o.v. de lijst die we eerder publiceerden):
‚Äʬ†Clickdoc
‚Äʬ†Therapieland
‚Äʬ†WeSeeDo¬†(ook via Incura)
‚Äʬ†Signal
‚Äʬ†EZtalks
‚Äʬ†Physitrack
‚Äʬ†Webcamconsult
‚Äʬ†Facetalk
‚Äʬ†Zaurus
‚ÄĘ E-zorg
‚Äʬ†Vtell/Vcare
‚ÄĘ KPN zorgmessenger
‚Äʬ†Tinyeye


Veel gestelde vragen
Kan preverbale logopedie via telelogopedie worden gegeven?
Helaas hebben de zorgverzekeraars nog geen reactie gegeven op het verzoek van de NVLF om de prestatie preverbale logopedie via telelogopedie te mogen declareren. De NVLF heeft de zorgverzekeraars verzocht telelogopedie bij preverbaal toe te staan zodat het hogere tarief gedeclareerd kan worden. Zodra we een reactie hebben gekregen lees je dat hier.

Mag ik net zoals bij de supermarkt en apotheek een plastic scherm in de behandelkamer plaatsen, zodat ik de pati√ęnten in de praktijk kan blijven behandelen?
De NVLF volgt de adviezen van het ministerie van VWS en het RIVM. Zoals bekend, luidt het advies:

De logopedische zorg moet op afstand worden uitgevoerd, bijvoorbeeld telefonisch of door middel van videobellen. In situaties waarin zorg echt niet op afstand kan worden geboden maar de zorg wel strikt noodzakelijk is, kan ook fysieke (face-to-face) zorg worden geboden. Bijvoorbeeld in de praktijk, bij de pati√ęnt thuis of op een andere locatie. Hierbij moeten wel de hygi√ęnemaatregelen worden opgevolgd (ook door de pati√ęnt).

Het behandelen achter een plastic scherm bevordert niet de oproep van het RIVM om zoveel mogelijk thuis te blijven.

Welke prestatiecode gebruik ik bij het starten van een nieuwe behandeling?
Je start elke nieuwe behandeling met de prestatie (screening) anamnese en onderzoek.

Hoe declareer ik de prestaties (screening) anamnese en onderzoek als deze via telelogopedie hebben plaatsgevonden?
De prestaties (screening) anamnese en onderzoek declareer je onder de normale prestatiecodes.

Welke prestatie declareer ik bij het geven van telelogopedie?
Je declareert de soort behandeling die je hebt gegeven onder de vastgestelde codes voor telelogopedie en/of telefonisch consult.

Individuele zitting telelogopedie 4002
Individuele zitting telelogopedie stotteren 4309
Individuele zitting telelogopedie afasie 4312
Telefonische zitting 4010

Als er een face-to-face behandeling plaatsvindt dan declareer je die behandeling onder declaratiecode 4000.

Aangepast tarievenoverzicht zorgverzekeraars
Deze tarieven (in het rood) gelden (met terugwerkende kracht) vanaf 1 maart 2020 tot het moment dat de landelijke richtlijnen/adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM niet meer van toepassing zijn. Na be√ęindiging wordt er een overgangstermijn van een week gehanteerd. Bekijk het aangepaste overzicht¬†hier.


Update 26/3:

 • Factsheet logopedisch handelen bij COVID-19 beschikbaar
 • Zorgverzekeraars nemen maatregelen om zorgaanbieders te ondersteunen tijdens coronacrisis
 • Sneller uitbetalen

Factsheet logopedisch handelen bij COVID-19 beschikbaar
Van logopedisten werkzaam in de intramurale zorg ontvangt de NVLF het signaal dat er behoefte bestaat aan vakinhoudelijke informatie over logopedisch handelen bij coronapati√ęnten. Ook zijn er vragen over de rechten en plichten van werkgever en werknemer tijdens deze crisis. Bijvoorbeeld als je werkgever je vraagt om tijdelijk andere taken uit te voeren. De NVLF wil jullie graag voorzien van de informatie die jullie nodig hebben om veilig je werk te kunnen uitvoeren.

De NVLF heeft daarom in samenwerking met Hanneke Kalf een factsheet opgesteld om richting te geven aan het logopedisch handelen bij COVID-19 tijdens ziekenhuisopname. Daarnaast zijn er printbare communicatiekaarten beschikbaar (IC ABC-tekst, IC pictogrammen, IC QWERTY-tekst), opgesteld door o.a. KMD. Download hier afbeeldingen om effectieve communicatieve vaardigheden te ondersteunen

De factsheet wordt periodiek aangevuld met nieuwe wetenschappelijke kennis en best practices. We willen jullie uitnodigen om vragen, ervaringen en tips voor collega’s en handige materialen te delen met de NVLF, zodat wij deze kunnen voorleggen aan een expertpanel uit het werkveld onder leiding van Hanneke Kalf. Heb je informatie of materialen die je wilt delen met collega’s? Stuur een mail naar logopedie@nvlf.nl.

FAQ arbeidsrechtelijke vragen COVID-19
Behalve zorginhoudelijke vragen leidt het coronavirus ook tot allerlei arbeidsrechtelijke vragen. Werknemers hebben behoefte aan duidelijkheid en guidelines op arbeidsvoorwaardelijk gebied. FBZ geeft op veel gestelde vragen een antwoord. Bekijk ze hier. Staat jouw vraag hier niet tussen, schroom niet contact met ons op te nemen.

Zorgverzekeraars nemen maatregelen om zorgaanbieders te ondersteunen tijdens coronacrisis
Zorgverzekeraars zetten zich er voor in om iedereen die in de zorg werkt in deze moeilijke tijden zo goed mogelijk te ondersteunen. Als eerste ging de aandacht van zorgverzekeraars vanzelfsprekend uit naar die zorgaanbieders, die direct betrokken zijn bij de hulp aan besmette pati√ęnten.¬†Vorige week¬†heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) namens de zorgverzekeraars aan onder meer ziekenhuizen en huisartsen laten weten hoe zij hen willen helpen.¬†Eerder deze week¬†informeerde ZN namens de zorgkantoren aanbieders van langdurige zorg. Vandaag informeert ZN met¬†een brief¬†alle andere zorgaanbieders die met een zorgverzekeraar een contractuele overeenkomst hebben afgesloten. Ook die zorgaanbieders willen zorgverzekeraars zo goed mogelijk ondersteunen. De inzet daarbij is dat de beschikbaarheid en continu√Įteit van de zorg op korte en langere termijn zo goed mogelijk geborgd worden.

Voor de periode 1 maart tot 1 juni gaan zorgverzekeraars zorgaanbieders die in financi√ęle problemen (dreigen te) komen ondersteunen. Die ondersteuning van zorgverzekeraars zal, waar nodig, de vorm krijgen van een liquiditeitsbijdrage of een continu√Įteitsbijdrage. Hierover geven zorgverzekeraars op korte termijn uitsluitsel. Zorgverzekeraars zorgen dat (nader te bepalen) extra kosten die zorgaanbieders in verband met de coronacrisis moeten maken, met inachtneming van het bovenstaande, gedeclareerd kunnen worden. Uitwerking van eventuele maatregelen voor de periode na 1 juni vraagt meer tijd en is ook sterk afhankelijk van het verloop van de crisis. Hierover zal ZN de betrokken branche- en beroepsorganisaties in een later stadium informeren en het gesprek over aan gaan.

Lees de brief van ZN hier.

Sneller uitbetalen
De zorgverzekeraars hebben de beroepsgroepen toegezegd de ingediende declaraties sneller uit te betalen.

Update 25/3:

 • NVLF werkt aan factsheet logopedisch handelen bij COVID-19 voor intramurale zorg
 • Contact met ZN en ministerie van VWS
 • Advies Kabinet over digitale zorg
 • Brief Zorgverzekeraars Nederland
 • Website rijksoverheid coronavirus en paramedische zorg


NVLF werkt aan factsheet logopedisch handelen bij COVID-19 voor intramurale zorg
Van logopedisten werkzaam in de intramurale zorg ontvangt de NVLF het signaal dat er behoefte bestaat aan vakinhoudelijke informatie over logopedisch handelen bij coronapati√ęnten. Ook zijn er vragen over de rechten en plichten van werkgever en werknemer tijdens deze crisis. Bijvoorbeeld als je werkgever je vraagt om tijdelijk andere taken uit te voeren. De NVLF wil jullie graag voorzien van de informatie die jullie nodig hebben om veilig je werk te kunnen uitvoeren. Daarom werken we momenteel aan een factsheet om richting te geven aan het logopedisch handelen bij COVID-19 tijdens ziekenhuisopname. We verwachten een eerste versie deze week te publiceren op onze website.¬†Lees verder

Contact met ZN en ministerie van VWS
Zowel het ministerie van VWS als Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft een crisisteam paramedische zorg ingesteld. Meerdere keren per week spreken deze teams elkaar over de zorginhoudelijke en financi√ęle gevolgen van het Coronavirus. De NVLF sluit in PPN-verband aan bij deze overleggen.
Zo zijn de onderstaande onderwerpen in deze overleggen tot stand gekomen.

Advies Kabinet over digitale zorg
Afgelopen maandag tijdens de persconferentie van het Kabinet over de coronapandemie meldde minister De Jonge dat face-to-face contacten bij paramedici alleen nog mochten plaatvinden op medische indicatie.

Dinsdag heeft veelvuldig overleg plaatgevonden tussen het ministerie van VWS en de paramedische beroepsgroepen over de uitwerking van dit advies.

Kunnen paramedici, zoals logopedisten, nog zorg blijven bieden?
Ja, maar deze zorg moet op afstand worden uitgevoerd, bijvoorbeeld telefonisch of door middel van videobellen. In situaties waarin zorg echt niet op afstand kan worden geboden maar de zorg wel strikt noodzakelijk is, kan ook fysieke (face-to-face) zorg worden geboden. Bijvoorbeeld in de praktijk, bij de pati√ęnt thuis of op een andere locatie. Hierbij moeten wel de hygi√ęnemaatregelen worden opgevolgd (ook door de pati√ęnt):

‚ÄĘ Was je handen regelmatig
‚ÄĘ Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
‚ÄĘ Gebruik papieren zakdoekjes
‚ÄĘ Geen handen schudden
‚ÄĘ Blijf thuis als je verkoudheidsklachten hebt

De paramedicus bepaalt of de zorg strikt noodzakelijk is en stemt dat als het nodig is af met de betrokken (huis)arts. Als een pati√ęnt verkoudheidsklachten of koorts heeft en de zorg moet toch geleverd worden, dan moeten daarvoor de richtlijnen van het RIVM voor de desbetreffende zorgsector worden gevolgd. Zorgaanbieders moeten onderling verdere afspraken maken, zodat noodzakelijke zorg met zo min mogelijk risico voor pati√ęnt en behandelaar geboden kan blijven worden.

Brief Zorgverzekeraars Nederland
Zorgverzekeraars Nederland komt deze week met een brief waar informatie in komt te staan hoe om te gaan met zorgaanbieders per sector die financi√ęle steun nodig hebben.
In de brief wordt toegelicht welke kosten door de zorgverzekeraar worden gedekt en welke uit algemene middelen (lees: door de overheid).

Website rijksoverheid Coronavirus en paramedische zorg
De Rijksoverheid heeft een website over het coronavirus, speciaal voor paramedici. Op deze pagina staat een aantal veel gestelde vragen en antwoorden. Hij zal gedurende de uitbraak van het Coronavirus regelmatig worden bijgewerkt. Klik hier om naar deze website te gaan.

Update 24/3:

 • Vergoeding telelogopedie VGZ
 • Tarief telefonische zitting DSW
 • Advies: beeldbellen, tenzij het echt niet anders kan
 • Noodregeling maakt direct meer digitale zorg thuis mogelijk
 • Financi√ęle positie logopedische en andere paramedische praktijken
 • Vergoeding CZ bij DTL tijdens Corona
 • FBZ biedt arbeidsrechtelijke ondersteuning zorgprofessionals

Vergoeding telelogopedie VGZ
Zie hieronder het aangepaste overzicht voor de te declareren prestaties telelogopedie bij VGZ vanaf 1 maart 2020.

Let op:
‚ÄĘ De verzekerde dient altijd in te stemmen met deze vervangende manier van zorg verlenen.
‚ÄĘ Er dient gebruik gemaakt te worden van een veilige verbinding.

Prestatiecode Omschrijving Tarief Incl. opslag kwaliteitstoets
05/4010 Telefonische zitting 12,50 .
06/193085 Poliklinische telefonische zitting (logopedie) 12,50 .
05/4002 Individuele zitting reguliere telelogopedie 32,00 33,70
05/4309 Individuele zitting telelogopedie stotteren 63,00 65,30
05/4312 Individuele zitting telelogopedie afasie 63,00 65,30
06/193086 Poliklinische individuele zitting reguliere telelogopdie 32,00 .
06/192981 Poliklinische individuele zitting reguliere telelogopedie 63,00 .
06/192982 Poliklinische individuele zitting telelogopedie stotteren 63,00 .

Tarief telefonische zitting DSW
Onder verwijzing naar artikel 3 van het Specifiek Deel (Deel II) gelden de volgende tarieven. Zie ook deze brief van DSW.

Prestatiecode Prestatiebeschrijving Tarief 2020 Ingangsdatum
4010 Telefonische zitting logopedie ‚ā¨ 33,55 01-03-2020

NB 1: De Telefonische zitting logopedie kan de zorgaanbieder in rekening brengen bij de verzekerde, mits dit voorafgaand is overeengekomen met de betreffende Verzekerde.

NB 2: Het maximumtarief is gebaseerd op vervanging van een reguliere zitting. Wanneer een telefonisch overleg korter duurt kun je het tarief naar rato delen en in rekening brengen.

Advies: beeldbellen, tenzij het echt niet anders kan
‘Behandel zo veel mogelijk via beeldbellen. Alleen als het echt niet anders kan, dat houdt in: alleen op indicatie van een arts, vinden fysieke behandelingen plaats,’ zo luidt het advies voor paramedici, dat minister De Jonge gisteravond bekend maakte. Tijdens de persconferentie kondigde het kabinet opnieuw strengere maatregelen aan in de strijd tegen het Coronavirus. Op dit moment vinden nog gesprekken plaats met VWS over het advies, maar voorlopig verzoeken we jullie dit advies van de minister op te volgen.

Noodregeling maakt direct meer digitale zorg thuis mogelijk
Het ministerie van VWS maakt direct geld vrij voor extra digitale toepassingen voor ondersteuning en zorg op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is een speciale noodregeling ingericht: SET Covid-19. De regeling is bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties die nu extra willen investeren in digitale zorg op afstand. Dit gaat bijvoorbeeld om aanbieders van wijkverpleging, ggz-aanbieders en ziekenhuizen. Via de regeling is per aanvraag ‚ā¨50.000 beschikbaar. Aanvragen kunnen vanaf woensdag 25 maart, 09.00 uur worden ingediend.

Minister Hugo de Jonge geeft aan dat contact in de zorg voor kwetsbare ouderen juist nu heel belangrijk is: ‚ÄúNu door de corona-maatregelen de zorg soms lastig te realiseren is, moeten we alles uit de kast halen om de digitale instrumenten te benutten die al voorhanden zijn.‚ÄĚ

Lees het hele nieuwsbericht van het ministerie van VWS hier.

Financi√ęle positie logopedische en andere paramedische praktijken
Er is een groot besef bij de NVLF, de andere PPN partijen, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie van VWS over de dreigende financi√ęle positie van zorginstellingen en eerstelijns praktijken. Vorige week heeft ZN aan onder meer de ziekenhuizen, verpleeghuizen en huisartsen¬†een brief¬†gestuurd waarin maatregelen worden aangekondigd om de continu√Įteit van (acute) zorg te borgen en zorgverleners te ondersteunen. Doel is om er voor te zorgen dat zorgverleners niet onnodig worden belast met bijvoorbeeld financi√ęle onzekerheid.

De NVLF heeft in PPN verband bij ZN en het ministerie van VWS aangegeven dat ook voor de paramedische praktijken de situatie alarmerend is. Zorgverzekeraars hebben eerst maatregelen genomen voor de acute zorg. ZN geeft aan dat zorgverzekeraars goed begrijpen dat de omstandigheden ook veel andere zorgaanbieders raken. Er wordt daarom ook hard gewerkt aan hulp voor onder meer de eerstelijnszorg. In afstemming met de overheid en toezichthouders bespreken zorgverzekeraars nu wat nodig is om ook op daar beschikbaarheid van goede zorg voor verzekerden nu en in de toekomst te garanderen. De NVLF vindt dat nu, maar ook na de crisis, goede logopedische zorg noodzakelijk is en moet dus voorhanden moet zijn. De inzet van telelogopedie kan ervoor zorgen dat praktijken minder snel in de financi√ęle problemen komen.

Het nemen van maatregelen vraagt zorgvuldige afstemming (juridisch, ACM, DNB). De NVLF is ervan overtuigd dat een maximale inspanning wordt geleverd door de zorgverzekeraars om tot een goede uitkomst te komen en onderhoudt hierover in de tussentijd constructief met ZN.

Zodra hier meer nieuws over is, laten wij dat weten.

Vergoeding CZ bij DTL tijdens Corona
CZ heeft de landelijke afspraken die zijn gemaakt voor o.a. logopedie tijdens de corona-crisis gepubliceerd op haar website. Voor logopedie geldt dat naast deze wijzigingen gedurende dezelfde periode geen verwijzing nodig is voor kinderen onder de 18 jaar.

CZ hoop dat deze maatregelen logopedisten (waar mogelijk) te ondersteunen om op een veilige manier zorg aan hun pati√ęnten te kunnen blijven bieden.

FBZ biedt arbeidsrechtelijke ondersteuning zorgprofessionals

Kan mijn werkgever mijn verlof intrekken? Kan ik door mijn werk verplicht worden om op een andere afdeling te werken? En hoe zit het met loondoorbetaling als ik in quarantaine moet? Dit zijn nog maar een paar voorbeelden van vragen waar zorgprofessionals tegen aan lopen. Daarom heeft FBZ, de vakbond voor zorgprofessionals, waarvan de NVLF een van de federatiepartners is, een FAQ gepubliceerd die zij zo nodig dagelijks uitbreiden of actualiseren.


Update 23/3:

 • Menzis verhoogt tijdelijk tarieven voor telelogopedie
 • Aanpassingen incidentele coronadispensatieregeling KP
 • ZN publiceert afspraken
 • Declareren digitale zorg tijdens Corona pandemie

Menzis verhoogt tijdelijk tarieven voor telelogopedie
Tijdens de Corona-pandemie hanteert Menzis tijdelijk* onderstaande tarieven:

Verr code Omschrijving verr Logopedie vrijgevestige/Wlz-instelling Profiel 1 NU Profiel 2 NU Profiel 1 tijdelijk ivm Corona Profiel 2 tijdelijk
ivm Corona
4002 Individuele zitting reguliere telelogopedie ‚ā¨ 29,72 ‚ā¨ 30,72 ‚ā¨ 35,66 ‚ā¨ 36,66
4309 Individuele zitting telelogopedie stotteren ‚ā¨ 59,44 ‚ā¨ 60,44 ‚ā¨ 71,32 ‚ā¨ 72,32
4312 Individuele zitting telelogopedie afasie ‚ā¨ 59,44 ‚ā¨ 60,44 ‚ā¨ 71,32 ‚ā¨ 72,32


* Deze uitzonderingsmaatregel gaat (met terugwerkende kracht) in vanaf 1 maart jl. tot het moment dat de landelijke richtlijnen/adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM niet meer van toepassing zijn. Na be√ęindiging zal er een overgangstermijn van een week worden gehanteerd.

Aanpassingen incidentele coronadispensatieregeling KP
De wijziging houdt met name in dat er bij de periode die volgt op deze regeling geen voorschot wordt genomen, maar dat er weer een periode van 5 jaar wordt toegekend na het afronden hiervan. Ook wordt er vooralsnog een half jaar uitstel toegekend. Bekijk de dispensatieregeling.

ZN publiceert afspraken
Ook ZN heeft de afspraken die zij hebben gemaakt met de paramedische beroepsgroepen gepubliceerd. Klik hier voor het bericht op hun website.

Declareren digitale zorg tijdens Coronapandemie
Vrijdag maakten we al bekend dat de zorgverzekeraars en de paramedische beroepsgroepen samen afspraken hebben gemaakt over het veilig verlenen van paramedische zorg tijdens de Coronacrisis. (Lees hier meer over deze afspraken en welke afspraken zijn gemaakt). Op dit moment zijn de zorgverzekeraars deze afspraken aan het verwerken in het declaratiesysteem. Zodra we weten hoe een zorgverzekeraar de afspraken heeft geregeld in het declaratiesysteem, informeren wij jullie daarover.

Hetzelfde geldt voor de knelpunten die we eerder noemden, zoals de vergoeding van preverbale logopedie en de hoogte van het tarief voor telelogopedie bij Menzis. Hierover is de NVLF nog met de zorgverzekeraars in overleg. Zodra er nieuws is lees je dat op deze pagina.

Update 20/3:

 • VGZ¬†
 • Menzis
 • Vergoeding preverbale logopedie
 • Zorgverzekeraars en paramedische beroepsgroepen maken samen afspraken
 • Brandbrief NVD
 • Effecten Coronavirus op dagelijks praktijkvoering
 • ClickDoc kosteloos beschikbaar

VGZ 
VGZ vergoedt nu tijdelijk telelogopedie. Een behandeling via beeldbellen declareer je bij VGZ ook onder de prestatiecode 4002 (en niet onder 4000).

Menzis
Menzis heeft een lager tarief voor telelogopedie. Moet dat dan tóch 4002 worden of kan 4000 ook?
Ook voor Menzis geldt dat je een behandeling via beeldbellen declareert op de prestatiecode telelogopedie. De vergoeding voor deze prestatie is bij Menzis inderdaad lager. Menzis heeft aangegeven het tarief voor deze prestatie niet te verhogen.

Vergoeding preverbale logopedie
De zorgverzekeraars hebben de vergoeding van de prestatie preverbale logopedie via telelogopedie besproken. Zij zijn akkoord om preverbale logopedie via de zitting 4002 telelogopedie te laten declareren als de logopedistvan mening is dat het in die specifieke situatie mogelijk is.

Als je een pati√ęnt behandelt via telelogopedie kun je de prestatie preverbale logopedie¬†niet¬†declareren. De zorgverzekeraars hebben voor preverbale logopedie aangegeven dat die onder prestatie telelogopedie gedeclareerd moet worden. De NVLF heeft hen gevraagd om de prestatiecode preverbale logopedie te mogen declareren. Het gaat immers om een behandeling die meer tijd kost dan een reguliere behandeling. We houden jullie op de hoogte.

Zorgverzekeraars en paramedische beroepsgroepen maken samen afspraken
De zorgverzekeraars en beroepsgroepen hebben samen afspraken gemaakt over het veilig verlenen van paramedische zorg tijdens de Coronacrisis. Lees hier meer over deze afspraken en welke afspraken zijn gemaakt.

Brandbrief NVD
Onze PPN-partner NVD (Nederlandse Vereniging voor Di√ętisten) heeft een brandbrief gestuurd om aandacht te vragen voor het behoud van een goede voedingstoestand bij ouderen. Ook de NVLF heeft deze brief ondertekend. Lees de brandbrief van de NVD¬†hier.

Effecten Coronavirus op dagelijks praktijkvoering
De VvAA heeft een dossier samengesteld met actuele informatie over de effecten van COVID-19 op de dagelijkse praktijkvoering. Heb je vragen over bijvoorbeeld verzekeringen, financi√ęn, juridische zaken of specifieke werkgeversvragen? Dan zou je¬†dit dossier¬†op hun website kunnen raadplegen om te kijken of je daar het antwoord vindt op jouw vraag.

ClickDoc kosteloos beschikbaar
ClickDoc, een programma voor videobellen/videoconsultatie, is nu kosteloos beschikbaar. Eigenaar CGM hoopt op deze manier bij te dragen aan de grote impact die het Coronavirus momenteel heeft. ClickDoc is getoetst door VWS. Klik hier voor meer informatie.

Update 19/3:

 • Prestatiecode declaratie telelogopedie
 • Nog geen reactie ZN over digitale zorg
 • FAQ arbeidsrechtelijke vragen COVID-19

De NVLF krijgt veel vragen over welke prestatiecode gebruikt moet worden bij de declaratie van telelogopedie.
De prestaties telelogopedie moet je declareren via de bestaande prestatiescodes namelijk 4002 voor telelogopedie. 4309 voor telelogopedie stotteren en 4312 voor telelogopedie afasie.

Nog geen reactie ZN over digitale zorg
De NVLF heeft nog geen definitieve reactie ontvangen van ZN over inzet digitale zorg. Gisteren is wel overleg geweest tussen de zorgverzekeraars, KNGF, Keurmerk Fysiotherapie en PPN. Later vandaag vergadert het ZN ‚Äďbestuur en neemt zij een besluit over inzet digitale zorg paramedische zorg.

FAQ arbeidsrechtelijke vragen COVID-19
Behalve zorginhoudelijke vragen leidt het coronavirus ook tot allerlei arbeidsrechtelijke vragen. Werknemers hebben behoefte aan duidelijkheid en guidelines op arbeidsvoorwaardelijk gebied. FBZ geeft op veel gestelde vragen een antwoord. Bekijk ze hier.


Update 18/3:

 • Incidentele Coronadispensatieregeling KP
 • Beeldschermwerkplek ergonomisch instellen
 • Extra nieuwsbericht van NVLF-voorzitter Michel Dutr√©e
 • Maatregelen ter tegemoetkoming werkgevers

Incidentele Coronadispensatieregeling KP
Het KP krijgt steeds meer vragen van geregistreerden die in de knel komen met herregistratie, omdat er vanwege het Coronavirus scholingen worden gecanceld. Voor deze geregistreerden is er de Incidentele Coronadispensatieregeling. In dit document vind je meer uitleg over hoe je daarvoor in aanmerking komt, wat de voorwaarden zijn en wat de verschillen zijn met de reguliere dispensatieregeling. Mocht je vragen hebben, het KP blijft dagelijks telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur.

Beeldschermwerkplek ergonomisch instellen
Nu veel logopedisten telelogopedie geven en dus veel meer achter een scherm zitten, kan het zijn dat je hierdoor nekklachten o.i.d. krijgt. Let er daarom op dat je werkplek goed is ingesteld. Hoe je dat kunt doen lees en zie je hier.

Extra nieuwsbericht van NVLF-voorzitter Michel Dutrée
Vandaag is opnieuw een extra nieuwsbericht verstuurd aan NVLF-leden over het Coronavirus. Lees het bericht hier.

Maatregelen ter tegemoetkoming werkgevers
Gisteren heeft het Kabinet aanvullende maatregelen bekend gemaakt om de gevolgen van het coronavirus voor bedrijven, werknemers en ZZP-ers te beperken. De belangrijkste maatregelen worden in dit document nog eens op een rijtje gezet.


Update 17/3:

 • PPN pleit gezamenlijk voor verruiming regels telelogopedie
 • Update bericht voorzitter NVLF Michel Dutr√©e

PPN pleit gezamenlijk voor verruiming regels telelogopedie
In samenwerking met PPN heeft de NVLF vandaag een reactie gestuurd naar ZN waarin we gezamenlijk pleiten voor verruiming van de regels voor telelogopedie.

Update bericht voorzitter NVLF

Ook vandaag is een extra nieuwsbericht verstuurd aan NVLF-leden over het Coronavirus. Lees het hier.

Update 16/3:

 • Verruiming prestatie telelogopedie
 • Stand van zaken VGZ
 • Doorbetaling loon
 • Veel gestelde vragen en het antwoord
 • Bericht bestuursvoorzitter NVLF Michel Dutr√©e

Verruiming prestatie telelogopedie
We hebben de NZa gevraagd of de prestatie telelogopedie tijdelijk verruimd kan worden. Op dit moment kan telelogopedie alleen ingezet worden als er sprake is van een bestaande behandelrelatie met de pati√ęnt waarbij ook face-to-face-contacten in dezelfde ruimte plaatsvindt.
Update 20.00 uur: Helaas kunnen we nog geen uitsluitsel geven over het standpunt van de zorgverzekeraars m.b.t. de verruiming van de prestatie telelogopedie. Zij hebben nog vragen over de inzet telelogopedie en de telefonische zitting. We houden jullie op de hoogte.

VGZ en telelogopedie
Eerder lieten we weten dat de NVLF VGZ heeft gevraagd om telelogopedie vanwege het Coronavirus tijdelijk te vergoeden. We verwachten vandaag de reactie van VGZ.

Hoe zit het met doorbetaling van loon?
SD Worx heeft een overzichtelijk schema gemaakt hoe het zit met het doorbetalen van loon. Bekijk hier het schema.

Veel gestelde vragen
We krijgen uiteraard veel vragen van onze leden over het Coronavirus. Bekijk de vragen en antwoorden hier.

Extra nieuwsbericht van NVLF-voorzitter Michel Dutrée
Vandaag is een extra nieuwsbericht verstuurd aan NVLF-leden over het Coronavirus. Lees het hier.

Update 13/3: Advies zorgverleners buiten het ziekenhuis
Op deze pagina van het RIVM vind je een duidelijk advies voor zorgverleners die buiten een ziekenhuis werken. Je leest hier o.a. wanneer je thuis moet blijven en wanneer je weer aan het werk kunt.

Update 13/3: Veelgestelde vragen voor werkgevers en ondernemers
Op deze pagina van het RIVM vind je veel gestelde vragen over het Coronavirus voor werkgevers en ondernemers.

Update 12/3: n.a.v. persconferentie 12 maart
Beoordeel zelf binnen je praktijk en/of instelling wat de consequenties kunnen zijn voor jouw werkzaamheden. De belangrijkste adviezen vanuit oogpunt voor de logopedische praktijkvoering zijn:

 • Blijf bij klachten (verkoudheid EN/OF hoesten EN koorts) thuis;
 • Vermijd contact met kwetsbare personen.

De eerder afgeroepen maatregelen blijven van kracht.

Adviesposter
De NVLF heeft een adviesposter opgemaakt om in jouw praktijk op te hangen. Download de poster hier.

Update 11/3: Het coronavirus en loonbetaling
Als gevolg van het coronavirus is een dagelijks groeiend aantal in Nederland wonende en werkende mensen ziek geworden. Zij zitten in Nederland of in het buitenland in quarantaine. Die mensen kunnen niet naar hun werk, ondanks dat zij zich misschien niet eens ziek voelen. Hebben zij wel recht op loon?
Je leest het antwoord op deze vraag hier.

Update 10/3: Telelogopedie

Steeds meer logopedisten overwegen cli√ęnten online te behandelen. Meer informatie over telelogopedie vind je¬†hier.

VGZ
Alle zorgverzekeraars behalve VGZ vergoeden telelogopedie. VGZ vergoedt alleen telelogopedie via Tiny Eye. De NVLF heeft VGZ gevraagd om telelogopedie vanwege het Coronavirus tijdelijk te vergoeden. Zodra we een reactie van VGZ hebben ontvangen informeren wij jullie daarover.

Update 10/3: Veelgestelde vragen over het Coronavirus

Krijg ik als praktijkhouder compensatie voor een eventuele sluiting van de praktijk of afmeldingen pati√ęnten?
Nee, dit valt onder het ondernemersrisico. Er is wel een regeling voor werktijdverkorting personeel.

Wanneer kun je werktijdverkorting aanvragen?
De Rijksoverheid maakt beroep op werktijdverkorting en deeltijd WW mogelijk. Het gaat om 2 weken eigen risico en de verwachting dat 2 tot 24 weken de omzet minstens 20 procent lager is dan normaal, vanwege de effecten van het Coronavirus en de getroffen maatregelen.

Meer informatie over het aanvragen van werktijdverkorting vind je hier.

Kan ik als praktijkhouder beroepen op overmacht als ik zelf mijn zaak moet sluiten vanwege de gevolgen van het coronavirus?
Nee, behalve als het voortkomt uit noodmaatregelen van de overheid.
De overheid heeft tot nu toe nog geen regeling getroffen.

Kan ik mij hier als praktijkhouder tegen verzekeren?
Nee. Dit is niet mogelijk.

Update 9/3: Werktijdverkorting en WW-uitkering aanvragen
Sinds de uitbraak van het Coronavirus in Nederland krijgen we regelmatig de vraag: Hoe kan ik werktijdverkorting en een WW-uitkering voor mijn personeel aanvragen?
Lees hier op de website van de Rijksoverheid hoe je dit kunt doen.

Update 2/3: Werkgeversadvies ArboNed
ArboNed heeft een uitgebreid werkgeversadvies coronavirus opgesteld, deze is ook goed toepasbaar voor praktijken met personeel.