Lees verder
Sinds zaterdag 25 september 2021 zijn de coronamaatregelen en -adviezen die van toepassing waren voor paramedici, waaronder logopedisten, vervallen. De 1,5 meter is niet meer verplicht, maar er is een dringend advies om afstand te houden.

De NVLF adviseert om bij twijfel over gezondheidsrisico’s wel gebruik te maken van persoonlijke beschermingsmiddelen en indien mogelijk 1,5 meter afstand te houden. Ook kun je bij twijfel de gezondheidscheck blijven uitvoeren.

Bekijk hier de uitgangspunten van de overheid voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen bij verzorging, verpleging of medische behandelingen buiten het ziekenhuis.

Veel gestelde vragen

Wat adviseert de NVLF over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en de 1,5 meter tijdens het werk?
Ons advies blijft om bij twijfel over een mogelijk besmettingsrisico zelf persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken of dit indien mogelijk te adviseren aan cliënten. Hetzelfde geldt voor de 1,5 meter afstand. Beide maatregelen zijn echter niet meer verplicht.
De overheid geeft het volgende advies met betrekking tot gebruik PBM.

Mag ik weer lectuur en speelgoed in de wachtkamer neerleggen/neerzetten?
Er zijn geen beperkende adviezen meer.  Prakijken kunnen weer terug naar het oude “normaal”, dus speelgoed en tijdschriften kunnen weer in de wachtkamer neergelegd/neergezet worden.

Veel gestelde vragen over de vaccinatie

Mag ik vragen aan medewerkers/collega’s of zij gevaccineerd zijn?
Volgens de Rijksoverheid mag dat. Maar een collega hoeft geen antwoord te geven op deze vraag. 

En mag ik medewerkers/collega’s vragen om zich te laten vaccineren?
Volgens de Rijksoverheid mag dat. Maar het is een beslissing van de medewerker of collega zelf. 

Mogen werkgevers werknemers verplichten om zich te laten vaccineren?
Werkgevers mogen werknemers niet verplichten om zich te laten vaccineren. Vaccinatie is vrijwillig. De NVLF volgt hierin het advies van de rijksoverheid. Klik hier voor meer informatie.

Wel of niet gevaccineerd zijn zegt overigens niet iets over het wel of niet besmettelijk zijn. Op dat gebied beschermen alleen persoonlijke beschermingsmiddelen.

Mag ik aan cliënten vragen of ze (volledig) gevaccineerd zijn?
Op medische relevante basis mag je vragen of een cliënt gevaccineerd is, zodat je op een passende manier kunt (be)handelen. Volgens de WGBO wordt van de patiënt verwacht medewerking te verlenen zodat de zorgverlener goede zorg kan leveren. Indien de patiënt relevante informatie achterhoudt is de zorgverlener daarvoor niet aansprakelijk.