Log in
Afgelopen week zijn enkele updates geplaatst rondom het coronavirus. ZN heeft gereageerd op de brief waarin wordt gevraagd om meer duidelijkheid over de inhaalzorg, het protocol voor het opstarten van de paramedische zorg wordt aangepast en de periode voor het aanvragen van de continuïteitsbijdrage is verlengd tot en met 14 juli.

Duidelijkheid over inhaalzorg

Bij het aanvragen van de continuïteitsbijdrage roept met name de inhaalzorg veel vragen op. Samen met verschillende beroepsverenigingen heeft de NVLF (via PPN) hiervoor een brief aan Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gestuurd. ZN heeft gereageerd op deze brief. ZN heeft besloten dat een verduidelijking van de werkwijze voor de verrekening van inhaalzorg en de bepaling van omzetderving noodzakelijk is. Dat betekent dat de inhaalzorg en de omzetderving (op uniforme wijze) niet per maand, maar voor de periode als geheel, worden bepaald. De aanpassingen hebben naar verwachting voor de meeste deelnemers een gunstig effect.
Zie ook de online Q&A over de regeling, waar een vraag + antwoord (“Inhaalzorg”) is toegevoegd. De NVLF is tevreden met de aanpassingen die zorgverzekeraars hebben gedaan na