Lees verder
Afgelopen week zijn enkele updates geplaatst rondom het coronavirus. ZN heeft gereageerd op de brief waarin wordt gevraagd om meer duidelijkheid over de inhaalzorg, het protocol voor het opstarten van de paramedische zorg wordt aangepast en de periode voor het aanvragen van de continuïteitsbijdrage is verlengd tot en met 14 juli.

Duidelijkheid over inhaalzorg

Bij het aanvragen van de continuïteitsbijdrage roept met name de inhaalzorg veel vragen op. Samen met verschillende beroepsverenigingen heeft de NVLF (via PPN) hiervoor een brief aan Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gestuurd. ZN heeft gereageerd op deze brief. ZN heeft besloten dat een verduidelijking van de werkwijze voor de verrekening van inhaalzorg en de bepaling van omzetderving noodzakelijk is. Dat betekent dat de inhaalzorg en de omzetderving (op uniforme wijze) niet per maand, maar voor de periode als geheel, worden bepaald. De aanpassingen hebben naar verwachting voor de meeste deelnemers een gunstig effect.
Zie ook de online Q&A over de regeling, waar een vraag + antwoord (“Inhaalzorg”) is toegevoegd. De NVLF is tevreden met de aanpassingen die zorgverzekeraars hebben gedaan na ons verzoek.

Aanpassen protocol opstarten paramedische zorg

Voor het opschalen van de logopedische zorg in de eerstelijnspraktijken heeft de NVLF samen met de andere paramedische beroepsgroepen een protocol voor opstarten paramedische zorg en een leidraad hygiënemaatregelen opgesteld. De afgelopen dagen zijn de landelijke richtlijnen weer verruimd. Zo mogen kinderen onder de 6 jaar met neusverkoudheid wel naar de kinderopvang of naar school.
Binnenkort plaatsen we op onze website de nieuwe versie van het protocol, waarin de verruiming van de richtlijnen is verwerkt.

Periode voor aanvragen continuïteitsbijdrage verlengd tot en met 14 juli

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft de periode voor het aanvragen van de continuïteitsbijdrage verlengd tot en met 14 juli. Zorgaanbieders (met een jaaromzet kleiner dan tien miljoen euro) hebben dus nog tot en met dinsdag 14 juli de mogelijkheid om een continuïteitsbijdrage aan te vragen. Lees hier meer.