Log in
Zilveren Kruis is gestart met controles op de naleving van gemaakte afspraken over het klantervaringsonderzoek (KEO). Logopedisten die in hun overeenkomst hebben aangegeven een KEO onder patiënten te houden worden gecontroleerd of zij aangesloten zijn bij een meetbureau en op de uitzet van KEO-vragenlijsten.
Redactie

Zilveren Kruis heeft aan de NVLF laten weten dat zij zorgaanbieders die in 2018 een Basis- of BasisXtra-overeenkomst hadden, controleren op naleving van de gemaakte afspraken in 2018. In de overeenkomst met Zilveren Kruis hebben deze praktijken aangegeven een klantervaringsonderzoek uit te voeren onder patiënten die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis.

Zilveren Kruis is in eerste instantie gestart met het controleren of de logopedisten een overeenkomst hebben afgesloten met een meetbureau. Als de praktijk kan aantonen dat er wel een overeenkomst is met een meetbureau dan komt de vordering te vervallen.

Vervolgens wordt er gekeken naar de uitzet van KEO-vragenlijsten door de logopedisten. Er wordt niet gecontroleerd op de respons door de patiënt.

In een toelichting aan de NVLF over het handhavingsbeleid laat Zilveren Kruis weten dat zij bij de praktijken die niet aan de KEO-criteria hebben voldaan de opslag van de Basis- of BasisXtra-overeenkomst ten opzichte van de standaardovereenkomst terugvordert.

Indien je van mening bent dat Zilveren Kruis onterecht