Log in

Per 1 januari 2022 zal de contributie van de NVLF stijgen met 6 euro per jaar. Dat betekent dat je vanaf 2022 per jaar 396 euro gaat betalen voor je lidmaatschap. De ledenraad heeft 29 november jl ingestemd met deze verhoging. 
 
De NVLF verhoogt niet regelmatig haar contributie. De laatste keer was in 2017 toen de contributie van 380 naar 390 euro ging (2,6% verhoging). Na vijf jaar, per 1 januari 2022, heeft het bestuur voorgesteld de contributie met 6 euro per jaar (0,50 per maand) te verhogen naar 396 euro (1,5% verhoging).   

Stijgende kosten 
Belangrijkste reden voor deze verhoging zijn de salariskosten van de bureaumedewerkers, die stijgen door cao-indexering en/of hogere schalen, de stijgende kosten van de huur en het onderhoud van het pand in Woerden en ook de kosten van onderhoud en beheer van ICT stijgen jaarlijks.