Log in
De ledenraad heeft tijdens haar laatste vergadering van 2019 op 28 november bepaald dat de contributie van de NVLF in 2020 gelijk blijft. Dat betekent dat je ook volgend jaar € 32,50 per maand betaalt voor je lidmaatschap van de NVLF.

Onkostenvergoeding
Ook heeft de ledenraad besloten dat de onkostenvergoedingen voor leden die actief zijn voor de NVLF gelijk blijven in 2020.