Log in

De NVLF heeft contact gehad met VGZ over het aflopen van de contracteerperiode (uiterlijk 31 oktober) en het indienen van bezwaren (uiterlijk 25 oktober). VGZ liet weten dat niet alle bezwaren voor de sluiting van de contractering kunnen worden beantwoord. Bezwaren die tijdig (uiterlijk 25 oktober) zijn ingediend zullen zo snel mogelijk worden behandeld en voor die gevallen wordt de contracteertermijn verlengd.