Log in

Vanaf 14 februari kunnen leden zelf de contactgegevens van de kwaliteitskringbegeleiders opzoeken. Op de website onder MijnNVLF zijn up to date lijsten geplaatst van de kwaliteitskringen en de bijbehorende e-mailadressen. Op deze manier kan je snel opzoeken welke kringbegeleider er bij de kring hoort en contact opnemen om te vragen of je kan deelnemen aan de kring.

Let op! Wanneer je je kan aansluiten bij de kring, dien je jezelf nog wel aan te melden via MijnNVLF.

Ben je kwaliteitskringbegeleider en wil je een ander mail adres gebruiken voor je kring dan aangegeven? Mail dan naar g.reuter@nvlf.nl