Log in
De brainstormsessie van logopedisten met beleidsmakers van overheid en zorgverzekeraars op 12 maart jl. heeft in een constructieve sfeer plaatsgevonden. Het was een open gesprek in goede dialoog.
Redactie

Dat meldt initiatiefnemer Ineke Hendriks op haar Facebook-pagina. Aan de bijeenkomst werd deelgenomen door beleidsmedewerkers van het ministerie van VWS, de Autoriteit Consument en Markt, de Nederlandse Zorgautoriteit, Zorgverzekeraars Nederland en zorginkopers van verzekeraars VGZ, Zorg en Zekerheid, ENO en DSW.

Vanuit de beroepsgroep waren onder meer Maxime Ham, Henriëtte Delsing, Guy Kessels en Donald Pagrach aanwezig. Namens de NVLF nam verenigingsmanager Boudewijn de Ridder deel.

Een uitgebreidere weergave van het besprokene publiceert Ineke Hendriks op een later moment, heeft ze bekendgemaakt.