Log in

Eerder deze week verschenen berichten in het nieuws over de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders. Die zou ‘niet uitvoerbaar’ en ‘onbetaalbaar’ zijn. De NVLF heeft het lobbybureau waarmee zij samenwerkt gevraagd om de consequenties van deze nieuwe wet voor logopedisten op een rij te zetten.  Het baart de NVLF zorgen dat de nieuwe wet leidt tot verhogingen van de administratieve lasten. Samen met het lobbybureau houden wij de ontwikkelingen goed in de gaten en kijken welke stappen we kunnen ondernemen. We houden jullie op de hoogte .

Het lobbybureau heeft de Wtza, de concept-uitvoeringsregeling en het concept-uitvoeringsbesluit Wtza, doorgenomen en komt op basis daarvan tot de volgende consequenties voor logopedisten:

Meldplicht
Het is de bedoeling dat de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking treedt met ingang van 1 januari 2022. Met deze wet wordt allereerst met artikel 2 een meldplicht ingevoerd voor zorgverleners – die vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen