Log in
Eind augustus is het eerste wereldwijde consensusdocument over ’het gebruik van cochleaire implantaten in de behandeling van volwassenen met een ernstig gehoorverlies’, gepubliceerd in het Amerikaans vooraanstaand medisch tijdschrift ‘JAMA Otolaryngology’.
Het artikel werd geschreven door een internationaal panel van deskundigen, bestaande uit 31 hoorexperts met een chirurgische en audiologische achtergrond, afkomstig uit meer dan dertien landen. Deze auteurs hebben wereldwijd om advies gevraagd bij vertegenwoordigers uit zeven internationale patiënten- en zorgverlenersorganisaties.
Leo De Raeve, directeur van ONICI, wetenschappelijk adviseur van EURO-CIU en lid van dit comité van patiëntenorganisaties, noemt deze publicatie een belangrijke stap voorwaarts in de behandeling van volwassenen met een ernstig gehoorverlies.Uit onderzoek blijkt dat zowel in België als in Nederland minder dan 10% van de volwassenen, die audiologisch gezien in aanmerking komen voor een cochleair implantaat, er ook daadwerkelijk een dragen. De belangrijkste reden voor dit beperkte gebruik is dat de verwijzende instanties en de ernstig slechthorende zelf zich te weinig bewust zijn van de hedendaagse mogelijkheden van een cochleair implantaat.Lees