Log in

Het consensusdocument FEES door logopedisten is sinds 10 augustus 2020 opvraagbaar bij de NVLF.

Inmiddels hebben meer dan 60 logopedisten het document opgevraagd en meer dan de helft daarvan heeft de bijbehorende vragenlijst inmiddels ingevuld.

Het consensusdocument beschrijft de minimale eisen en de bekwaamheidsniveaus met volumenormen voor logopedisten.

Wil je het document ook opvragen, stuur dan een mail naar logopedie@nvlf.nl
Je ontvangt van ons dan een vragenlijst. Na het volledig invullen van de vragenlijst sturen we het consensusdocument binnen 5 werkdagen per mail naar je op.