Log in
In arbeidsovereenkomsten bij eerstelijnspraktijken wordt vaak een concurrentiebeding opgenomen. De achterliggende gedachte is, dat een medewerker die vertrekt niet in de nabijheid van de 'oude' werkgever een eigen praktijk opent en/of een deel van de patiënten uit de oude praktijk kan meenemen. Hoe zit het wettelijk in elkaar?
Redactie

Als een concurrentiebeding onderdeel is van een  arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd  met een meerderjarige werknemer, is het rechtsgeldig. Dan moet je je eraan houden.  Als een beding echter een werknemer in belangrijke mate belemmert om elders in dienst te treden, dan kan de rechter de duur en geografische omvang eventueel beperken en het beding zelfs vernietigen.

Als sprake is van een contract voor bepaalde tijd, mag geen concurrentiebeding worden opgenomen, tenzij sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang. Als dat belang niet duidelijk is omschreven, geldt het niet.

Om te spreken van een zwaarwegend bedrijfsbelang, dient de werknemer specifieke werkzaamheden te verrichten of een specifieke functie te hebben. Voor deze werkzaamheden of functie heeft de werknemer van de werkgever specifieke kennis of bedrijfsinformatie gekregen. Als de werknemer deze informatie of kennis toepast in een nieuwe functie bij een andere werkgever, dan zou de werkgever hierdoor benadeeld worden.

Zeer vermoedelijk kan het verrichten van logopedische werkzaamheden niet worden geclassificeerd als specifieke werkzaamheden