Log in
Eind april is in opdracht van het bestuur de werkgroep Vervolg Kostenonderzoek geformeerd. Zij is een aantal keer bijeen geweest en heeft suggesties opgesteld die antwoord kunnen geven op de opdracht die de werkgroep van het bestuur.

De opdracht luidt: “Het bestuur heeft kennis genomen van het Gupta rapport en heeft de handschoen opgepakt om de uitkomsten en aanbevelingen van het kostenonderzoek uit te werken langs de lijnen van efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, De werkgroep wordt gevraagd om binnen twee maanden met praktische adviezen te komen over hoe te handelen en welke initiatieven voor de logopedie bruikbaar zijn op korte en middellange termijn. Deze bevindingen kan de NVLF dan enerzijds meenemen naar de bestuurlijke tafels, anderzijds uitwerken in bruikbare handreikingen voor de leden.”

Voordat het definitieve document met suggesties wordt voorgelegd aan het bestuur vraagt de werkgroep de leden het conceptdocument door te nemen en eventuele aanvullingen door te geven.
Stuur jouw aanvullingen vóór maandag 29 juni, naar de secretaris van de werkgroep, Boudewijn de Ridder: b.deridder@nvlf.nl.