Log in
Momenteel wordt hard gewerkt aan de nieuwe criteria Kwaliteitsregister Paramedici (KP) 2020-2025. Dit gebeurt in de registratiecommissie van het KP waarin het KP, de NVLF en de andere aangesloten paramedische beroepsverenigingen samenwerken. We delen graag de huidige stand van zaken.
Redactie

De concept criteria Kwaliteitsregister Paramedici 2020-2025 zijn gereed. Voor de aanpassingen is gebruik gemaakt van de input die alle verenigingen van hun leden hebben gekregen en de uitkomsten uit de enquête die het KP heeft uitgezet in het najaar van 2018 onder de geregistreerden. Deze enquête is door 700 logopedisten ingevuld. De concept criteria lagen in april voor aan de NVLF en de andere beroepsverenigingen ter consultatie. Ook zijn de criteria ter consultatie voorgelegd aan een aantal stakeholders, zoals zorgverzekeraars, VWS, Patiëntenfederatie Nederland.

Schrap- en verbetervoorstellen die nu in de concept criteria KP 2020-2025 staan zijn:

  • Meer punten voor stagebegeleiding.
  • Punten voor deelname aan landelijke kennisnetwerken.
  • Punten voor cursussen over AED, EHBO, reanimatie.
  • Punten voor lidmaatschap NVLF (al gerealiseerd).

De NVLF werkt momenteel een voorstel uit voor puntentoekenning voor landelijke en regionale werkgroepen die niet door de NVLF zijn geïnitieerd.
De verwachting is dat de voorstellen vanuit de