Log in

De Community Logopedie is een afgeschermde online omgeving van, voor en door logopedisten. Het doel van de community is betrekken, verbinden en samenwerken. Logopedisten kunnen hier kennis delen, discussiëren en contacten opbouwen. Degenen die deel willen uitmaken van de community moeten lid zijn van de NVLF. Door middel van de community kan de NVLF nog beter in contact komen met de leden en vooral dit contact verdiepen..

De community is ingedeeld in groepen. Groepen bestaan uit kwaliteitskringen, maar ook raden, commissies, het NVLF-bestuur en het -bureau worden (of zijn al) onderdeel van de community. De groepen zijn gesloten, van tevoren is bepaald wie tot de groep behoort. Voor elke groep wordt een community manager aangesteld, iemand die verantwoordelijk is voor het onderhouden van de groep. De community manager onderhoudt de community, activeert de groep en monitort de ingezonden berichten, informatie en documenten.

Alle individuele leden van de community kunnen ook onderling contact leggen én in open groepen met geï