Lees verder

Bijna 1.100 leden van de NVLF hebben meegewerkt aan het communicatieonderzoek, waarvoor dank! Alle resultaten en conclusies delen we na de zomervakantie, maar deze uitkomsten kunnen we alvast delen:

Omdat de NVLF haar communicatie met de leden zo goed mogelijk wil afstemmen op jullie wensen en behoeften hebben we in het voorjaar van 2022 een communicatieonderzoek laten uitvoeren. De resultaten zijn begin juli binnen gekomenen worden de komende weken doorgenomen. En we gaan aan de slag met een plan van aanpak.

Deze uitkomsten kunnen we nu alvast delen:

  • Cijfer
    Bijna twee derde van de leden die hebben gereageerd geeft aan in het algemeen (heel) tevreden te zijn met de kwaliteit van de verkregen informatie, en ruim de helft is tevreden met de hoeveelheid informatie. De informatievoorziening krijgt gemiddeld een 7 als rapportcijfer. Kenners geven aan dat dit een hoog cijfer is voor een communicatieonderzoek.
  • Vakblad volledig online?
    Eén van de aanleidingen voor dit onderzoek was dat het bestuur van de NVLF recentelijk overwoog om het Nederlands Tijdschrift voor Logopedie te digitaliseren. Zij wilde graag weten hoe de leden daarover denken. Zes op de tien leden hebben laten weten ook in de toekomst de papieren versie van het tijdschrift graag te ontvangen..

Wordt vervolgd na de zomervakantie!