Log in

Bijna 1.100 leden van de NVLF hebben meegewerkt aan het communicatieonderzoek, waarvoor dank! Alle resultaten en conclusies delen we na de zomervakantie, maar deze uitkomsten kunnen we alvast delen:

Omdat de NVLF haar communicatie met de leden zo goed mogelijk wil afstemmen op jullie wensen en behoeften hebben we in het voorjaar van 2022 een communicatieonderzoek laten uitvoeren. De resultaten zijn begin juli binnen gekomenen worden de komende weken doorgenomen. En we gaan aan de slag met een plan van aanpak.

Deze uitkomsten kunnen we nu alvast delen:

  • Cijfer
    Bijna twee derde van de leden die hebben gereageerd geeft aan in het algemeen (heel) tevreden te zijn met de kwaliteit van de verkregen informatie,