Log in

De NVLF is op zoek naar logopedisten voor de commentaarfase van de SKILZ-conceptrichtlijn Slikproblemen.

Het doel van deze richtlijn is om zorgverleners van cliënten die langdurige zorg ontvangen te ondersteunen bij de zorgverlening rondom slikproblemen. Hiermee wordt beoogd om slikproblemen eerder te herkennen en eventueel behandeling te verbeteren, waardoor het welzijn en de kwaliteit van leven van cliënten in de langdurige zorg vergroot.

Heb je interesse? Mail dan naar Bianca van den Heuvel, beleidsondersteuner, b.vandenheuvel@nvlf.nl om de concept richtlijn en het reactieformulier te ontvangen.

Feedback kan worden ingestuurd tot 10 juli 2023.